1. Mõistatuslik aparaat

Vaatame pilti aastast 1971:

Küsimus

Millega on tegemist?

[Raadionupud]

A. Maailma esimene elektrooniline kassaaparaat

B. Maailma esimene duubel-CD-mängija diskoritele

C. Maailma esimene sülearvuti

D. Maailma esimene digitaalne autoraadio

2. Loterii

Sulle tuleb aadressilt magic@loterii.com meil, mis lubab 1000 €, kui saadad kirja edasi kümnele oma sõbrale ja teatad sellest aadressil magic@loterii.com.

Küsimus

Milline on õige käitumisviis?

[Raadionupud]

A. Sa edastad meili oma sõpradele, kirjutades 10 aadressi komadega eraldatuna To: väljale ning lisad magic@loterii.com CC: väljale, et oma 1000 € kätte saada

B. Sa edastad meili oma sõpradele, saates selleks 10 eraldi meili, ning lõpuks vastad aadressile magic@loterii.com, et soovid oma 1000 € kätte saada

C. Sa vastad aadressile magic@loterii.com ja palud endale tulevikus rämpsposti mitte saata

D. Sa märgid selle meili rämpspostiks, et edaspidi aadressilt magic@loterii.com tulevaid kirju Sulle enam ei näidataks

3. Operatsioonisüsteem

Küsimus

Millised järgnevatest tegevustest ei ole tarkvarapiraatlus?

[Märkeruudud]

A. Sa ostad ilma operatsioonisüsteemita arvuti ning jätad selle kapi otsa seisma, ilma et teda kunagi käivitaksid

B. Sa ostad ilma operatsioonisüsteemita arvuti, laenad sõbralt Windowsi DVD ja paigaldad oma uude arvutisse Windowsi

C. Sa ostad ilma operatsioonisüsteemita arvuti, laenad sõpradelt Windowsi ja Ubuntu Linuxi DVD-d ning paigaldad oma uude arvutisse mõlemad süsteemid

D. Sa ostad ilma operatsioonisüsteemita arvuti, laenad sõbralt Ubuntu Linuxi DVD ning paigaldad oma uude arvutisse Ubuntu Linuxi

4. Robot

Kobras ostis kasutatud roboti ja tahab seda programmeerida teda kodustel koristustöödel aitama.

Robotil on kaks ratast ning kumbagi ratast juhib oma mootor.

Kui kobras annab robotile käsu edasi sõita, pöörlevad mõlemad rattad edasisuunas, kuid parempoolne natuke kiiremini kui vasakpoolne.

Küsimus

Kuidas robot liigub?

[Raadionupud]

A. Liigub edasisuunas, kuid kaldub paremale

B. Liigub edasisuunas, kuid kaldub vasakule

C. Liigub otse edasi

D. Pöörleb kohapeal

5. Mänguasjakastid

Tomi mänguasjad on alailma mööda tuba laiali. Ema tüdines sellest ja andis Tomile kolm kasti mänguasjade paigutamiseks.

Tom otsustas panna mänguasjad kastidesse selliste reeglite järgi:

 1. Ta paneb autod kasti A
 2. Ta paneb triibulised loomad kasti B
 3. Ta paneb täpilised loomad kasti C

Igasse kasti mahub kõige rohkem kolm asja. Kui kast saab täis, siis paneb Tom asja järgmisesse kasti:

Tomil on üheksa mänguasja, ta paneb need kastidesse sellises järjekorras:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lõpuks on kõik mänguasjad kastides.

Küsimus

Millises kastis on lõpuks sebra?

[Raadionupud]

A. Kastis A

B. Kastis B

C. Kastis C

6. Lõuna

Bibo ja Biba kasutavad üksteisele salasõnumite saatmiseks kahest kettast koosnevat seadet:

Bibo kirjutab Bibale iga päev, mida ta lõunaks süüa tahaks. Salakirja koostamine käib nii:

 1. Bibo kirjutab paberitükile toidu nimetuse, näiteks PIZZA.
 2. Seejärel kirjutab ta nimetuse iga tähe alla ühe numbri 1 kuni 9.
 3. Iga tähe kodeerimiseks keerab ta salakirjaseadme sisemise ketta algasendist numbrile vastava kohtade arvu võrra vastupäeva. Joonisel on näidatud sisemise ketta asend pärast 3 koha võrra keeramist. Seejärel leiab Bibo seadme välimiselt kettalt kodeeritava tähe ja kirjutab üles sellega kohakuti oleva tähe sisemiselt kettalt.
 4. Pärast kõigi tähtede kodeerimist saadab Bibo tulemuse Bibale.

Näiteks sõnumi PIZZA kodeerimine võib välja näha nii:

Sõnum P I Z Z A
Numbrid 3 1 4 3 1
Tulemus S J D C B

Küsimus

Mida tahab Bibo lõunaks süüa päeval, kui kodeerimise tulemus on selline:

Sõnum ? ? ? ? ? ? ?
Numbrid 3 5 1 7 2 4 8
Tulemus O F T H I R I

Vastuseks kirjuta Bibo sõnum täpselt nii, nagu see oli tema paberil!

[Tekstikast]

7. Mänguasjatehas

Mänguasjad kukuvad tehases konveierilt kottidesse nii, nagu joonisel näidatud. Iga mänguasja küljes on lipik tootekoodiga. Need koodid peavad olema kasvavas järjekorras, muidu saadetakse mänguasjad valesse kohta.

Küsimus

Milline mänguasi tuleks konveierit ära võtta, et ülejäänud asjad oleks õiges järjekorras?

[Raadionupud]

A.

B.

C.

D.

8. Koolileht

Koolilehe toimetuses on 10 õpilast, kes igal reedel tegelevad oma artiklite kirjutamise või toimetamisega. Allolevas tabelis on märgitud, mis kellaaegadel iga õpilane selleks tööks arvutit vajab.

Kõik arvutid toimetuses on ühesugused. Iga õpilane kasutab arvutit terve märgitud tunni jooksul ja kaks õpilast samal ajal ühte arvutit kasutada ei saa.

Küsimus

Mitu arvutit on toimetuses minimaalselt vaja, et kõik õpilased oma tööd tehtud saaks?

[Raadionupud]

A. 4

B. 5

C. 6

D. 10

9. Tootekoodid

Kopramarketis on igal kaubal oma tootekood ja see on kantud masinloetavalt ka kaubale endale.

Näiteks koodi 1101001000111100 masinloetav esitus on selline:

Küsimus

Milline on koodi 1010000111010010 masinloetav esitus?

[Raadionupud]

A.

B.

C.

D.

10. Maasikajaht

Neli kobrast alustavad erinevatest kohtadest ujumist ja ujuvad alati nooltega näidatud suunas.

Küsimus

Mitu kobrast jõuab maasikani?

[Raadionupud]

A. 1 kobras

B. 2 kobrast

C. 3 kobrast

D. 4 kobrast

11. Lipud

Arvuti mälus hoitakse pilte maatriksitena - ristküliku-kujuliste arvutabelitena. Must-valgete piltide hoidmisel tähistab 1 valget ja 0 musta ruutu. Näiteks allolev tabel esitab ühte 5x6 ruudust koosnevat pilti:

101111
010110
111111
010110
101111

Maatriksi igal elemendil (igal arvul tabelis) on koordinaadid, nagu näha alloleval joonisel:

Allpool on kahe lipu esitused. Vasakul on maleruudustikuga ja paremal kolmnurgaga lipp:

101010   111111
010101   111110
101010   111100
010101   111000
101010   110000
010101   100000

Küsimus

Su sõber valib neist kahest lipust ühe ja ütleb, et selle element koordinaatidega (1, 4) on 1. Millise lipu ta valis?

[Raadionupud]

A. Maleruudustikuga lipu

B. Kolmnurgaga lipu

C. See võib olla ükskõik kumb neist kahest lipust

D. See ei saa olla kumbki neist kahest lipust

12. Tikupildid

Antil on viis tikku ja ta teeb neist lauale sellise pildi:

Nüüd tuleb laua juurde Nola. Ta tõstab ühe tiku teise kohta:

Järgmisena tuleb laua juurde Vova, kes tõstab ka ühe tiku teise kohta.

Küsimus

Milliseid pilte Vova ühe tiku tõstmisega teha ei saa?

[Märkeruudud]

A.

B.

C.

D.

13. Üks üks liiga palju

Kobras Märt avastas hiljuti tobeda vea, mille ta tegi hästi pikas enda kirjutatud tekstis: kõik 1-d peaksid olema 11-d ja kõik 11-d peaksid olema 1-d.

Õnneks on Märt päris tark! Tal on tekstitoimeti, millega ta saab asendada jada tähemärke teistsuguse jadaga.

Vaata, mis juhtub lausega, kui asendada kõik se-d dõ-dega!

Vaata, mis juhtub laudõga, kui adõndada kõik dõ-d dõ-dega!

Või näiteks asendades kõik k-d r-ga.

Või näiters asendades rõir r-d r-ga.

Küsimus

Mida Märt tegi, et oma tekst ära parandada?

Vihje: märki $ ta oma tekstis ei kasutanud!

[Raadionupud]

A. Asendas kõik 11-d 1-dega ja siis kõik 1-d 11-tega

B. Asendas kõik 1-d 11-tega ja siis kõik 11-d 1-dega

C. Asendas kõik 1-d $-tega, siis kõik $-d 11-tega ja siis kõik 11-d 1-dega

D. Asendas kõik 11-d $-tega, siis kõik 1-d 11-tega ja siis kõik $-d 1-dega

14. Tammiehitus

Koprad tahavad ehitada uue tammi. Neil on kaks tingimust:

 1. Nad tahavad valminud tammi tugevust katsetada aasta kõige sajusemal kuul.
 2. Tamm tuleks ehitada üks või kaks kuud enne katsetamist, ja selleks oleks hea valida võimalikult kuiv aeg.

Tammi ehitus võtab kobrastel täpselt ühe kuu.

Koprametsa sademete hulk kuude kaupa on järgmine:

Küsimus

Millal peaks koprad tammi ehitama?

[Raadionupud]

A. Jaanuaris

B. Aprillis

C. Septembris

D. Detsembris

15. Failid

Toomas, Peeter, Anna, Margus, Maria ja Annabel on sõbrad. Toomas kirjutab oma sõpruskonna seiklustest lugusid ja hoiab neid oma arvutis kaustas nimega "Meie lood".

Nüüd tahab Toomas koguda eraldi kausta kõik lood, mis nimetavad Annat. Selleks laseb ta arvutil otsida kaustast "Meie lood" kõik failid, kus esineb tekst "Anna", ja kopeerib need kausta "Anna lood".

Siis tuleb talle pähe, et uues kaustas võib olla ka lugusid, mis räägivad Anna asemel Annabelist. Nende eemaldamiseks laseb ta arvutil otsida kaustast "Anna lood" kõik failid, kus esineb tekst "Annabel", ja kustutab need failid ära.

Küsimus

Siiski tegi Toomas vea. Mis võis valesti minna?

[Raadionupud]

A. Mõned Annabeli mainivad lood võisid siiski kausta "Anna lood" alles jääda.

B. Eeltoodud viisil tegutsedes kustutas Toomas kõik failid kaustast "Anna lood".

C. Mõned lood, kus Anna osaleb, võivad kaustast "Anna lood" puududa.

D. Toomas peaks arvesse võtma, kas tekstis nimetatakse esimesena Annat või Annabeli.