1. Heli ja video

XIX sajandil elasid mitmed silmapaistvad infotehnoloogiaga tegelenud teadlased:

Thomas Alva Edison Vennad Lumière’id Joseph Nicéphore Niépce Valdemar Poulsen

Nende saavutused võimaldavad salvestada ja kasutada heli, pilti ja videot:

Küsimus

Milline on õige kronoloogiline järjekord?

[Raadionupud]

A. Niépce (1822), Lumière'id (1877), Edison (1888), Poulsen (1896)

B. Niépce (1822), Edison (1877), Lumière'id (1888), Poulsen (1896)

C. Lumière'id (1822), Edison (1877), Niépce (1888), Poulsen (1896)

D. Niépce (1822), Poulsen (1877), Lumière'id (1888), Edison (1896)

2. Raamatukogu

Kui raamatukogu lugeja laenutab raamatu, seotakse raamatukogu andmebaasis tema isikuandmed laenutatud raamatu andmetega. Selline seos peab olema volitamata ligipääsu eest kaitstud.

Küsimus

Millistel järgnevatest juhtudest ei taga raamatukogu piisaval määral isikuandmete kaitset?

[Märkeruudud]

A. Kui volitamata isik saab teada raamatukogu lugejate arvu.

B. Kui volitamata isik saab teada raamatute arvu, mida võib hetkel laenutada.

C. Kui volitamata isik saab teada, kui tihti mingit kindlat raamatut laenutatakse.

D. Kui volitamata isik saab mõne raamatu kohta teada seda laenutanud lugejate nimed.

E. Kui volitamata isik saab mõne lugeja kohta teada tema laenutatud raamatute andmed.

3. Arvutuskeskus

Kobraste arvutuskeskuses on viis vaba arvutit, need on paigutatud vastavalt järgmisele joonisele:

Koprafirma soovib võtta mõned neist arvutitest aktiivseks kasutamiseks, kuid nad ei saa valida kaht kõrvuti asetsevat, kuna need kuumeneksid üle ja lakkaksid töötamast. Seega võivad nad valida näiteks arvutid 1 ja 3, kuid mitte arvuteid 1 ja 2. Firma tahab teada, kui palju on erinevaid võimalusi selliste komplektide valikuks (sh. ka tühi komplekt), kus ei leiduks kaht kõrvuti asuvat arvutit.

Kui valikus oleks ainult kaks arvutit, siis saaks moodustada vaid kolm võimalikku komplekti: esimene koosneks arvutist 1, teine arvutist 2 ning kolmas mitte ühestki arvutist.

Kui valikus oleks vaid kolm arvutit, siis oleks variante viis: kolm komplekti koosneks igaüks ühest arvutist, üks arvutitest 1 ja 3 ning üks mitte ühestki arvutist.

Küsimus

Kui mitu erinevat aktiivsete arvutite komplekti saaks moodustada vastavalt ülaltoodud reeglitele viiest arvutist?

[Tekstikast]

4. Kosmoseodüsseia

Clarke on kosmoselaeva Earth II kapten, mille eesmärgiks on Päikesesüsteemi planeetide uurimine. Earth II sihiks on Jupiter. Kosmoselaev kasutab kahte tüüpi energiaallikaid - päikesepaneelidega laetavaid akusid ja tahket kütust. Kosmoselaeval on kaks töörežiimi: "kiirendavas" režiimis kasutatakse energiat kiirendamiseks, "intertsiaalses" režiimis energiat ei kasutata, kuid kosmoselaev jätkab liikumist inertsist.

Earth II pardaarvutis on programm nimega "Saabumine Jupiterile", mille käivitamisel täidetakse järgnevad käsud:

Lülita Earth II kiirendavasse režiimi
Nii kaua, kui Earth II ei ole inertsiaalses režiimis, korda tsükliliselt:
Nii kaua, kui akudes on energiat rohkem kui 35 ühikut, kasuta ainult akusid
Kui akudes on energiat 35 või vähem ühikut ja tahket kütust on rohkem kui 20 ühikut:
Saada Maale sõnum "Laen akusid"
Kasuta 10 ühikut tahke kütuse varusid
Oota ja lae akusid päikesepaneelidega, kuni akudes on energiat 50 ühikut
Kui tahket kütust on 20 või vähem ühikut:
Saada sõnum Maale "Lülitun inertsiaalsesse režiimi"
Lülita Earth II inertsiaalsesse režiimi

Kui kapten Clarke käivitab programmi "Saabumine Jupiterile", on kosmoselaeva akudes 100 ühikut energiat ja 40 ühikut tahket kütust.

Küsimus

Millise sõnumite jada on Earth II saatnud Maale programmi "Saabumine Jupiterile" töö lõpuks?

[Raadionupud]

A. Laen akusid, Laen akusid, Laen akusid, Lülitun inertsiaalsesse režiimi

B. Laen akusid, Laen akusid, Lülitun inertsiaalsesse režiimi

C. Laen akusid, Lülitun inertsiaalsesse režiimi

D. Lülitun inertsiaalsesse režiimi, Laen akusid, Laen akusid

5. Robot

Mikk on ehitanud roboti, mis loeb värvilisi ruute, vahetab nende värve ja liigub ruutude vahel. Robot järgib ette antud reegleid, näiteks:

Kui näed punast ruutu, vaheta selle värv roheliseks ja liigu üks ruut paremale

Kui näed punast ruutu, vaheta selle värv roheliseks ja liigu üks ruut vasakule

Roboti algasend on kõige vasakpoolsemal ruudul. Robot tuvastab ruudu värvi, seejärel leiab reegli, mis algab tuvastatud värviga, siis vahetab ruudu värvi vastavalt reeglile, pärast mida liigub vastavalt reeglile. Robot kordab sama protseduuri uues asukohas. Kui robot ei suuda ruudule vastavat reeglit tuvastada või astub ruutudest väljapoole, lõpetab ta töö.

Robotile anti ruutude jada

ja reeglid

Küsimus

Kuidas näevad ruudud välja pärast roboti töö lõppu?

[Raadionupud]

A.

B.

C.

D.

6. Vestipesu

Kõik vestid, mida kasutati tomatifestivalil, on tarvis ära pesta, kasutades ainult ühte pesumasinat. Pesumasin suudab korraga pesta kuni kolm vesti.

Järgnevas tabelis on näiteid kolm tundi kestvatest pesukordadest:

1 vest 2 vesti 2 vesti 3 vesti 3 vesti

Küsimus

Mis on vähim aeg, mis kulub nende 14 vesti pesemiseks?

[Tekstikast]

7. Kulude vähendamine

Kopramaal on kaheksa raudteejaama ja viis raudteeliini. Joonisel on iga liin näidatud eraldi värviga. Igast peatusest on võimalik ükskõik millisesse teise peatusesse sõita kõige rohkem ühe ümberistumisega. Näiteks on võimalik saada peatusest B peatusesse H, kui sõita peatusest B lilla liiniga peatusesse F, istuda seal ümber oranžile liinile ja sõita sellega peatusesse H.

Raudteefirma soovib kulude kokkuhoiuks osa liine sulgeda. Pärast liinide sulgemist peab endiselt olema võimalik ükskõik millise kahe peatuse vahel reisimine maksimaalselt ühe ümberistumisega.

Küsimus

Mis on suurim arv liine, mille firma võib kinni panna?

[Tekstikast]

8. Unerohi

Doktor Kobras kaotas ära pudeli unerohtu, sest pani selle kogemata oma laboris veepudelite sekka. Kõik pudelid laboris on ühesuguse välimusega, lisaks on nii vesi kui ka unerohi värvuseta, lõhnata ja maitseta, seega välimuse järgi neil vahet teha ei saa.

Selleks, et unerohi võimalikult ruttu üles leida, palub doktor oma assistentide abi. Doktor laseb neil juua väikese koguse vedelikku, mis on võetud ühest või mitmest pudelist (vedelikke võib kokku segada) ning jälgib tulemusi. Unerohi on kange: kobras, kes isegi väikese koguse tarbib, jääb mõne minutiga magama. Kobras, kes ainult puhast vett joob, jääb aga kindlasti ärkvele.

Näiteks:

Katsealune Esimene
pudel
Teine
pudel
Kolmas
pudel
Neljas
pudel
... Sajas
pudel

Kobras A

Kobras B

Selle katsega kontrollis doktor kolm pudelit.

Küsimus

Mis on suurim arv pudeleid, mida saab kontrollida kolme assistendiga katses, kui iga kobras võib ainult ühe korra vedelikku (või vedelike segu) juua?

[Raadionupud]

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

E. 8

9. Rattasõit on lõbus

BikeFun on uus ajaviide Kopralinnas. BikeFun ratastega on võimalik läbida mitu erinevat rada. Igal rajal on mingi arv segmente, millel saab liikuda allamäge, ülesmäge või kulgeda tasasel pinnal. Rajal kehtivad järgmised reegleid:

Raja lõpus peab ratta kiirus olema 0 km/h.

Järgnev joonis kujutab rada, mida on võimalik reeglite järgi läbida. Tasastel segmentidel peaks kiirust tõstma/langetama ringides näidatud viisidel.

Küsimus

Milline järgnevatest radadest on reeglite järgi läbitav?

[Raadionupud]

A.

B.

C.

D.

10. Kuulus kobras

Kopralinn on uhke, et tema elanike hulgas on kuulsus. Kuulsus on selline kobras, keda teavad kõik teised linna koprad, kuid kes ise ei tunne ühtki teist kobrast selles linnas.

All on toodud hulk fakte kujul "kobras X tunneb kobrast Y". Kopralinnas on muidugi palju rohkem elanikke, kuid on teada, et kuulsus on kindlasti just üks sellest nimekirjast ning et linnas on vaid üks kuulsus.

Küsimus

Kes neist on kuulus kobras?

[Raadionupud]

A. Anna

B. Benno

C. Carl

D. Donna

E. Elina

F. Frida

G. Gunnar

H. Harri

I. Ivo

J. Joonas

11. Keelepusle

Neli sõpra oskavad igaüks ühte võõrkeelt ja ühte programmeerimiskeelt. On teada, et nad kõik oskavad erinevaid võõrkeeli ja erinevaid programmeerimiskeeli. Lisaks on teada, et

Küsimus

Kasutades neid fakte, määra igale sõbrale õige võõrkeel ja programmeerimiskeel.

[Iga nime järel rippmenüü nelja võõrkeele ja nelja programmeerimiskeelega]

Luka: [horvaadi/itaalia/prantsuse/saksa] [C/Java/Logo/Python]

Darko: [horvaadi/itaalia/prantsuse/saksa] [C/Java/Logo/Python]

David: [horvaadi/itaalia/prantsuse/saksa] [C/Java/Logo/Python]

Davor: [horvaadi/itaalia/prantsuse/saksa] [C/Java/Logo/Python]

12. Seitse volti

Vaatame järgmist meetodit ruudulisele paberile mustrite joonistamiseks.

  1. Märgi paberi ülemises paremas nurga ristküliku kujuline ala, näiteks suurusega 3 rida ja 5 veergu.
  2. Joonista mõnedesse märgitud ala ruutudesse tindiga ringid, nagu näha alloleval joonisel A. Joonise paremas ääres olevad numbrid näitavad, mitme ruudu poolest erinevad kõrvuti olevad read.
  3. Nüüd voldi paber valitud ala alumise serva juurest. Kuna tint on veel märg, tekib paberila esialgse ala peegelpilt, nagu näha joonisel B.
  4. Joonista peegelpildi iga rea vasakus otsas olevatesse ruutudesse uued ringid, nagu näha joonisel C.
  5. Voldi veel kord, seekord peegelpildi alumise serva juurest. Saad uue peegelpildi, nagu näha joonisel D.
  6. Joonista ringid uue peegelpildi iga rea vasakus otsas olevatesse ruutudesse, nagu näha joonisel E. Pane tähele, et need ruudud on eelmisest tulbast ühe veeru võrra vasakul.
A B C D E

Tulemuseks on muster ridadest. Mõned on üksteisega sarnased, näiteks 3. ja 4. rida, mis erinevad ainult ühe ruudu sisu poolest. Mõned on aga üsna erinevad, näiteks 2. ja 3. rida, mis erinevad 3 ruudu poolest.

Küsimus

Alusta nüüd lihtsama mustriga, kahe rea ja ühe veeruga ristkülikus:

Korda voltimist ja ruutude värvimist 7 korda. Tulemuseks on kena ja pikk muster. Leia ridade paarid, mis on kõrvuti ja erinevad üksteisest kõige rohkem. Mitme ruudu poolest need read erinevad?

[Tekstikast]

13. Uued korterinumbrid

Kortermajas on kümme korrust, igal korrusel 7 korterit. Igal korteril on number vastavalt alltoodud pildile.

Korteriühistu otsustas korterid ümber nummerdada. Uued korterinumbrid esimesel korrusel oleksid 1, 2, 3 ..., 7, teisel korrusel 11, 12, 13, ..., 17, kolmandal 21, 22, 23, ..., 27 jne. Mõnel juhul jääb korterinumber samaks või on võrdne mõne teise korteri vana numbriga samal korrusel.

Küsimus

Mitmel korrusel nii juhtub?

[Raadionupud]

A. Ühel korrusel

B. Kahel korrusel

C. Kolmel korrusel

D. Neljal korrusel

E. Viiel korrusel

F. Kuuel korrusel

G. Seitsmel korrusel

H. Kaheksal korrusel

I. Üheksal korrusel

J. Kümnel korrusel

14. Copy-Paste

Signe trükkis oma arvuti tekstiredaktorisse sõna KOBRAS. Nüüd soovib ta teha nii, et seda sõna oleks järjest täpselt 20 korda. Ta saab teksti märkida, kopeerida (Copy) ja kleepida (Paste).

Küsimus

Milline on vähim arv kopeerimis- ja kleepimisoperatsioone (igaüht neist loendatakse eraldi), millega see eesmärk saavutada?

[Raadionupud]

A. 20

B. 19

C. 10

D. 9

15. Allalaadimine

Server piirab failide allalaadimisel iga kasutaja kogukiirust. Näiteks kümne faili korraga allalaadimisel on iga faili allalaadimiskiirus 10 korda aeglasem kui oleks kiirus vaid ühe faili puhul.

Kasutaja laeb serverist korraga alla kolme faili. Joonisel on näha allalaadimise hetkeseis. Allalaadimise lõpetamiseks vajaliku aja prognoos põhineb vaid momendi kiirusel ega sõltu sellest, kui suure kiirusega varem faile alla laeti.

Küsimus

Kui palju kulub aega kõigi kolme faili allalaadimise lõpuni? Sisesta arv minutites.

[Tekstikast]