1. Tähtis tehnoloogia

Briti teadlane Tim Berners-Lee sai hiljuti Turingi auhinna selle eest, et leiutas aastatel 1989-1991 ühe tänapäeval laialt levinud tehnoloogia.

Sir Tim Berners-Lee

Küsimus

Mille ta leiutas?

[Raadionupud]

A. FTP (File Transfer Protocol)

B. WWW (World-Wide Web)

C. P2P (Peer-To-Peer networking)

D. SMS (Short Message Service)

2. Vanusepiirang

Internetis erinevatesse keskkondadesse kasutajakontode loomisel nõustuvad kasutajad täitma nende keskkondade tingimusi.

Muuhulgas võivad keskkonnad piirata ka seda, kes üldse tohivad nende kasutajateks hakata.

Küsimus

Kui vana peab olema Facebooki konto loomiseks?

[Raadionupud]

A. Ei ole mingit piirangut

B. Vähemalt 11-aastane

C. Vähemalt 13-aastane

D. Vähemalt 15-aastane

3. Reklaamvoldikud

Anna avaldas mõned oma pildid veebis märkega public domain. Lembit tahab neid pilte kasutada oma firma reklaamvoldikutes.

Küsimus

Kas Lembit tohib seda teha?

[Raadionupud]

A. Tohib küll; märge public domain tähendab, et autor on oma õigustest loobunud

B. Tohib, aga ainult autori loal

C. Tohib, aga ainult pärast autoritasu maksmist

D. Ei tohi, sest avaldatud pildid on seotud konkreetse domeeninimega ning nende mujal kasutamine pole lubatud

4. Kell

Kobras Mart on külas oma sõbral Karlil. Mardil kulub Karli juurest koju minekuks veidi alla poole tunni.

Mardile tuli meelde, et ta lubas kella neljaks koju jõuda. Kui ta sõbra toast esikusse vaatas, nägi ta järgmist pilti:

Küsimus

Mida peaks Mart nüüd tegema?

[Raadionupud]

A. Ütlema Karlile, et tal on kell rikkis

B. Helistama emale ja küsima, mis kell tegelikult on

C. Umbes kümne minuti pärast liikuma hakkama

D. Silmaarsti juurde minema

5. Labürint

Martini robot seisab labürindi sissepääsu juures (must nool, noole ots näitab roboti suunda) ja peab jõudma väljapääsuni (punane ring).

Martin saab robotit juhtida järgmiste käskudega:

Käsk Seletus
Astu üks samm edasi ja pööra 90° vasakule
Astu üks samm edasi ja pööra 90° paremale
Astu kaks sammu edasi ja pööra 90° paremale

Robot suudab meelde jätta vaid neli käsku, kuid pääseb siiski labürindist välja, kui kordab õigeid käske kaks korda.

Küsimus

Millise käskude jada peab Martin robotile andma, et see jõuaks väljapääsuni?

[Raadionupud]

A. B. C. D.

6. Tammi ehitamine

Neli kobrast ehitavad tammi. Nad töötavad alltoodud plaani järgi. Kõik ülesanded tuleb täita sellises järjekorras, nagu nooled näitavad. Kollastes ringides olevad arvud näitavad, mitu tundi iga ülesanne aega võtab. Iga ülesannet täidab alati üks kobras.

Kui tammi jaoks oli parim koht leitud, siis otsustas üks kobras teha neljatunnise uinaku, nii et tema järgmine ülesanne lükkub nelja tunni võrra edasi.

Küsimus

Millist neljast ülesandest tuleks edasi lükata, et tammi lõpetamine lükkuks kõige vähem aega edasi?

[Raadionupud]

A. Koguda jämedaid oksi

B. Koguda peenikesi oksi

C. Koguda kive

D. Koguda muda

7. Kopraturniir

Kobras Kalju vaatas tenniseturniiri, kus iga mängu võitja pääses edasi järgmisse vooru. Ta kasutas võistlejate tähistamiseks kaarte numbritega ühest kaheksani ja märkis tahvlile iga mängu kohale selle võitja numbri.

Siis tuli tema noorem vend Tarmo, kes võttis kõik võitjate kaardid tahvlilt ja pani need tahvli alla numbrite järjekorda. Kalju ei saanud siiski pahaseks, sest ta saab kõik tulemused taastada.

Küsimus

Kes võitis turniiri?

[Raadionupuud]

A. Võistleja 1

B. Võistleja 2

C. Võistleja 4

D. Võistleja 8

8. Tootmisliin

Mirjamil on autotehas, kus töötab kolm tiimi kolme erineva ülesandega: üks tiim ehitab mootoreid, teine autokeresid, kolmas värvib valmis autot. Selleks, et auto valmis saaks, tuleb kõigepealt teha mootor, siis kere ja lõpuks värvida.

Iga ülesanne võtab 90 minutit. Mirjam arvutas, et kui nad täidavad kõik ülesanded ridamisi, siis läheks neil ühe auto tegemiseks 90 x 3 = 270 minutit. Joonisel on näha Mirjami mõte.

Üks töötaja soovitas meetodi, kuidas autosid kiiremini valmis saada. Erinevad tiimid võiksid töötada paralleelselt. Näiteks kui üks tiim värvib autot, võiks teine tiim juba järgmise auto mootorit kokku panna.

Küsimus

Iga mitme minuti järel võiks tehas auto välja lasta, kui töö organiseerida kõige kiiremal võimalikul viisil?

[Raadionupud]

A. Iga 150 minuti järel

B. Iga 30 minuti järel

C. Iga 120 minuti järel

D. Iga 90 minuti järel

9. Tähtede korjamine

Sass ja Pets jalutavad joonisel näidatud teed mööda. Sass läheb punktist 1 punkti 2 ja Pets punktist 2 punkti 1. Raja ääres on tähed "B", "E", "R", "A" ja "S", mida Sass ja Pets korjavad. Nad saavad korjata ainult neid tähti, mis jäävad neist vasakule. Kui nad on raja lõppu jõudnud, siis on neil kummalgi tähtedest moodustunud sõne.

Küsimus

Millise sõne on kumbki kobras raja lõpuni jõudes korjanud?

[Raadionupud]

A. Sass: BRSBAASE, Pets: RBSRBAE

B. Sass: BRSEBAASE, Pets: RBBSRBAE

C. Sass: BRSEBAASE, Pets: RBSRBAE

D. Sass: BRSEBAAS, Pets: RBSRBE

10. Kaks teed Puuverele

Kopraküla ja Puuvere vahel on kaks teed. Esimesel teel on sild, teisel tunnel ja parv. Üle silla saavad sõita ainult need sõidukid, mis kaaluvad alla 7 tonni ja läbi tunneli saavad sõita ainult need sõidukid, mis on madalamad kui 300 sentimeetrit. Praamile mahuvad vaid need sõidukid, mis on lühemad kui 7 meetrit.

Igal sõidukil on küljel kiri, mis näitab, kui kõrge ta on, milline on tema kaal ja pikkus. Näiteks see sõiduk on 180 sentimeetri kõrgune, kaalub neli tonni ja on kuue meetri pikkune:

Küsimus

Märgi ära, millist teed mööda iga sõiduk võib sõita, et jõuda Koprakülast Puuverele. Mõned sõidukid võivad kasutada mõlemat teed, mõned ei tohi kasutada kumbagi.

[Märkeruudud]

Sõiduk 1. tee 2. tee
[ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]

11. Jõulukingid

Peeter teeb väikestele kobrastele jõulukinke. Tal on poes valida järgmiste mänguasjade vahel:

  1. roheline mängukonn
  2. punane mängurong
  3. kiikelevant
  4. suur punane auto
  5. marmorkuulid
  6. kollane auto
  7. roosa nukk
  8. mängukaru
  9. liivakasti-asjad

Peeter tahab teha selliseid kingitusi, et kõik väikesed koprad oleksid rahul:

Küsimus

Mida ta peaks kellele viima?

[Numbritega valikukast iga nime juures]

12. Mõõgad ja kilbid

Lucia mängib koos seitsme sõbraga mõõga ja kilbi mängu. Järgmisel joonisel on näha, milline on iga sõbra lemmikvõte:

Sõbrad tahavad kooliõuel ühispildi teha. Pilt peaks olema tehtud nii, et iga mõõk osutab mõnele teisele koprale ja iga mõõga vastas peaks olema kilp. Lucial on koht pildil juba olemas:

Küsimus

Paiguta kõik koprad pildile vastavalt eeltoodud reeglitele.

13. Ninja-nimi

Üks kobras tahtis kangesti ninjaks saada ja võttis endale ninja-nime.

A – ka H – ri O – mo V – ru
B – pi I – ki P – mor W – mei
C – mi J – zu Q – ke X – na
D – te K – me R – shi Y – fu
E – ku L – ta S – ari Z – zi
F – lu M – rin T – chi
G – ji N – to U – do

Küsimus

Mis on selle kopra pärisnimi, kes võttis endale ninja-nimeks "zukame moru"?

[Raadionupud]

A. JOSIP

B. JANI

C. JAKOV

D. JURICA

14. Kopramuusika

Kui koprad teevad oma muusikat, näiteks hammaste plagistamist, mida neile väga meeldib teha, siis kasutavad nad inimeste omale sarnast üleskirjutust. Muu hulgas kasutavad nad kordusmärke, et tähistada kohta, mida tuleb esitada kaks korda:

|: A B :|

Siin tähistavad A ja B erinevaid hammasteplagistamise viise. Iga kordusmärkide paari vahel võib olla üks või mitu tähte. Nii tuleks ülaltoodud fraasi mängida järgnevalt:

A B A B

Küsimus

Kuidas peaks järgnevat muusikapala mängima? Ehk teiste sõnadega, kuidas tuleks see üles kirjutada ilma kordusmärke kasutamata?

B |: A B :| B |: A :| |: A C :| A

[Raadionupud]

A. B A B A B B A A A C A C A

B. B A B B B A A A C C A

C. B A B A B A B A A C A C A

D. B A B A B B A A C A C A

15. Mis kell on?

Usinad koprad on leiutanud viisi, kuidas saada teada, kui palju kell on, ilma et nad peaksid kella vaatama. Tornikell lööb iga veerand tunni tagant.

Näiteks kui kell on viis, lööb ta üheksa korda.

Küsimus

Vähem kui tunni eest kuulsid koprad kolmeteist kellalööki, praegu lööb kell kolm korda.

Mis kell on?

[Raadionupud]

A. 13:00

B. 9:45

C. 3:00

D. 13:45