1. Pliiatsid

Adal on karbis 10 värvipliiatsit. Ta tahab, et pliiatsid oleks kõik ühtepidi.

Pliiatsite pööramiseks võib ta ühe liigutusega mingi hulga kõrvuti olevaid pliiatseid karbist välja võtta ja teistpidi tagasi panna:

Küsimus

Mitu liigutust on vaja, et selle karbi pliiatsid ühtepidi keerata:

[Tekstikast]

2. eKool

Juku sai meili, mille saatjaks on märgitud "eKooli administraator". Meilis on kirjas, et Juku peab kohe saatma sellele vastuseks oma eKooli kasutajanime ja parooli, muidu tema konto suletakse ja kõik ta hinded kustutatakse. Juku kaalus järgmisi käitumisvariante:

 1. Saata oma kasutajanimi ja parool, nagu nõutud.

 2. Saata oma pinginaabri kasutajanimi ja mingi juhuslik sõna parooliks.

 3. Kustutada meil sellele vastamata.

 4. Saata oma kasutajanimi ja parool oma pinginaabrile.

 5. Teatada meilist õpetajale ja vanematele.

Küsimus

Millised neist tegevustest oleks Juku poolt mõistlikud?

[Raadionupud]

A. 1 ja 5

B. 2 ja 4

C. 2 ja 5

D. 3 ja 5

3. Kurikad

Koprad Ann, Ben, Cat ja Dan mängivad kurikatega.

Õpetaja andis neile ülesande panna seitse kurikat ritta nii, et

Kopralapsed tegid sellised read:

Küsimus

Kes neist ei täitnud õpetaja antud ülesannet?

[Raadionupud]

A. Ann

B. Ben

C. Cat

D. Dan

4. Kivihüpped

Suvemängude ühel võistlusel pidid koprad hüppama ühelt kivilt teisele päripäeva, alustades kivilt number 0.

Näiteks kobras, kes jõudis teha 8 hüpet, lõpetas kivil number 3: 0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 0 → 1 → 2 → 3.

Küsimus

Üks kobrastest näitas suurepärast vormi, tehes 129 hüpet. Millisel kivil tema lõpetas?

[Tekstikast]

5. Kopraküla grafiti

Kopraküla aedadele ja seintele on viimasel ajal hakanud ilmuma grafiti.

Uurimine tuvastas, et kõik joonistused koosnevad kolmest sümbolist: , ja .

Lisaks on kõik joonistused koostatud järgmiste reeglite järgi:

Siin on mõned Kopraküla grafiti näited:

Küsimus

Milline järgnevatest ei ole Kopraküla grafiti?

[Raadionupud]

A.

B.

C.

D.

6. Klotside liigutamine

Meil on vaja panna robot liigutama klotse joonisel vasakpoolsest paigutusest parempoolsesse.

Selleks võime anda robotile järgmisi käske:

Käsk Tähendus
1 Võta klots
0 Pane klots maha
A ... H Liigu selle tähega ruudu juurde

Robot võtab alati kõige ülemise klotsi, mille vasakpoolne ots on selle ruudu kohal, mille juures ta seisab.

Klotsi maha pannes asetab robot selle alati nii, et klotsi vasakpoolne ots jääb selle ruudu kohale, mille juures ta seisab.

Küsimus

Millised käsud peame robotile andma, et ta liigutaks klotse, nagu joonisel näidatud?

[Raadionupud]

A. A1G0A1H0A1F0

B. A1F0A1G0A1E0

C. A1F0A1G0A1H0

D. A10FA10GA10E

7. Koprajõgi

Kobras Miley on mäe tipus. Mäest voolab alla kolm koske, mis saavad kokku üheks jõeks.

Miley võib visata ühte koskedest kas kala või porgandi .

Jõgede peal on sillad, mille all elavad trollid. Trollid lõbustavad end sellega, et muudavad ära jões olevaid asju.

Näiteks silla all elavad trollid muudavad iga mööduva porgandi kalaks, aga muid asju ei puutu.

Jõe lõpus on kobras Justin , kes tahaks saada palki.

Küsimus

Mille ja millisesse koske peaks Miley viskama, et Justin lõpuks palgi kätte saaks?

[Raadionupud]

A. Kala koske number 1.

B. Kala koske number 2.

C. Porgandi koske number 2.

D. Porgandi koske number 3.

8. Püüdmismäng

Andrea tegi programmeerimisringis arvutimängu.

Mäng koosneb tasemetest. Igal tasemel langeb üks leht ja mängija peab selle kinni püüdma.

Kui mängija püüab 15 lehte, on ta võitnud. Kui 4 lehte maha kukuvad, on mängija kaotanud.

Järgnevas näites kaotab mängija 6. tasemel, sest maha kukkunud lehtede arv saab täis:

Tase Tulemus Seis
Püütud lehti Kukkunud lehti
1 Leht püüti 1 0
2 Leht kukkus 1 1
3 Leht püüti 2 1
4 Leht kukkus 2 2
5 Leht kukkus 2 3
6 Leht kukkus 2 4

Küsimus

Mitu taset võib mäng kõige rohkem kesta?

[Raadionupud]

A. 4 taset

B. 15 taset

C. 18 taset

D. 19 taset

E. 20 taset

F. Lõpmatult

9. Lillepood

Clarale meeldivad lillekimbud. Poes on saada nelja liiki lilli:

Gladioole Liiliaid Tulpe Roose

Igat liiki lilli on kolme värvi: valgeid, siniseid, kollaseid.

Clara tahab kimpu, milles on kuus lille ja mis rahuldab järgmisi tingimusi:

 1. igat värvi on täpselt kaks lille;

 2. ühtegi liiki pole rohkem kui kaks lille;

 3. sama liiki lilled on erinevat värvi.

Küsimus

Milline järgmistest kimpudest rahuldab kõiki Clara tingimusi?

[Raadionupud]

A. B. C. D.

10. Bruno riided

Kopraema paneb Bruno riided lauale virna.

Särk Alussärk Püksid Aluspüksid Traksid Sokid Kingad

Bruno paneb riideid selga alati selles järjekorras, nagu nad laual on, alustades kõige pealmisest.

Brunole meeldivad kõik tema riided, aga ta ei taha kunagi kanda trakse särgi all.

Küsimus

Milline järgmistest kuhjadest on Bruno jaoks õiges järjekorras?

[Raadionupud]

A. B. C. D.

11. Maaja riided

Maaja otsustab igal hommikul, mida sel päeval sega panna.

Tal on selleks oma kindel süsteem:

 1. Pükste juurde paneb ta alati kas ühevärvilise või tähtedega T-särgi.

 2. Seeliku juurde paneb ta alati koprapildiga T-särgi.

 3. Ühevärvilise või tähtedega T-särgi juurde paneb ta alati südamega jaki.

 4. Südamega jaki juurde paneb ta alati pildiga mütsi.

Küsimus

Millist järgmistest komplektidest võib Maaja kanda?

[Raadionupud]

A.

B.

C.

D.

12. Värvimine

Joonisel olev kujund on vaja värvida nii, et mitte kuskil ei oleks kahel pool joont sama värvi alad.

Küsimus

Milline on vähim võimalik värvide arv, mida selleks vaja läheb?

[Raadionupud]

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

E. 6

13. Jalutuskäik

Kobras Zac jalutab iga päev 8 kilomeetrit. Ta kõnnib selle maa 1-kilomeetriste sirgete lõikudena ja iga lõigu järel keerab kas vasakule või paremale.

Iga keeramise juures märgib ta oma päevikusse kas 0 või 1, aga me ei tea, kumb number tähendab kummale poole keeramist.

Joonisel on näidatud Zaci lähtepunkt ja esimese kilomeetri liikumise suund neljal päeval:

Küsimus

Millistel neist neljast kaardist on kujutatud teekondi, mille kohta Zac võis oma päevikusse märkida 1000100?

[Raadionupud]

A. Ainult A

B. A, B ja D

C. A ja D

D. B ja D

14. Õhupallid

Mark on Maria sünnipäevapeol. Maria aias on neli rida õhupalle:

Mark ei erista rohelist (joonisel tähistatud lisaks värvile A-tähega) ja kollast (C-tähega) värvi. Ta ei erista ka punast (B-tähega) ja sinist (D-tähega) värvi.

Küsimus

Millised õhupallide read paistavad Markile ühesugused?

[Raadionupud]

A. 1 ja 2

B. 1 ja 3

C. 1 ja 4

D. 2 ja 3

E. 2 ja 4

F. 3 ja 4

15. Metroo

Linnas on 4 metrooliini, mis algavad peatustest A, B, C ja D.

Kolmes ümberistumisjaamas T1, T2 ja T3 on võimalik istuda ühelt rongilt ümber teisele.

Küsimus

Juku sõitis loomaaeda ja istus teel ümber täpselt ühe korra. Millisest jaamast ta alustas?

[Raadionupud]

A. Jaamast A

B. Jaamast B

C. Jaamast C

D. Jaamast D

Copyright © 2018 Bebras – International Challenge on Informatics and Computational Thinking.
Licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Flag icons by GoSquared.