1. eKool

Juku sai meili, mille saatjaks on märgitud "eKooli administraator". Meilis on kirjas, et Juku peab kohe saatma sellele vastuseks oma eKooli kasutajanime ja parooli, muidu tema konto suletakse ja kõik ta hinded kustutatakse. Juku kaalus järgmisi käitumisvariante:

 1. Saata oma kasutajanimi ja parool, nagu nõutud.

 2. Saata oma pinginaabri kasutajanimi ja mingi juhuslik sõna parooliks.

 3. Kustutada meil sellele vastamata.

 4. Saata oma kasutajanimi ja parool oma pinginaabrile.

 5. Teatada meilist õpetajale ja vanematele.

Küsimus

Millised neist tegevustest oleks Juku poolt mõistlikud?

[Raadionupud]

A. 1 ja 5

B. 2 ja 4

C. 2 ja 5

D. 3 ja 5

2. Kivihüpped

Suvemängude ühel võistlusel pidid koprad hüppama ühelt kivilt teisele päripäeva, alustades kivilt number 0.

Näiteks kobras, kes jõudis teha 8 hüpet, lõpetas kivil number 3: 0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 0 → 1 → 2 → 3.

Küsimus

Üks kobrastest näitas suurepärast vormi, tehes 129 hüpet. Millisel kivil tema lõpetas?

[Tekstikast]

3. Kopraküla grafiti

Kopraküla aedadele ja seintele on viimasel ajal hakanud ilmuma grafiti.

Uurimine tuvastas, et kõik joonistused koosnevad kolmest sümbolist: , ja .

Lisaks on kõik joonistused koostatud järgmiste reeglite järgi:

Siin on mõned Kopraküla grafiti näited:

Küsimus

Milline järgnevatest ei ole Kopraküla grafiti?

[Raadionupud]

A.

B.

C.

D.

4. Ehtemaagia

Kobraste juveliiril on imeline masin, millega ta saab kahest olemasolevast ehtest ühe uue kokku sulatada.

Sulatamiseks peab masinasse panema kaks erineva kuju ja värviga ehet ja need määravad uue ehte kuju ja värvi vastavalt järgmistele tabelitele.

Kuju reeglid:

+ =
+ =
+ =
+ =
+ =

Värvi reeglid:

+ =
+ =
+ =
+ =
+ =

Ühe sulatamise tulemust võib kasutada mõne järgmise sulatamise materjalina.

Küsimus

Juveliiril on neli ehet:

Millist järgmisest neljast ehtest juveliir oma olemasolevast materjalist teha ei saa?

[Raadionupud]

A. B. C. D.

5. Soundex

Mõnedes keeltes võivad väga erineva kirjapildiga nimedel olla sarnased hääldused. See teeb näiteks telefonis kuuldud nime järgi inimese andmete leidmise väga tülikaks.

Sellepärast on inglise keele jaoks mõeldud välja viis, kuidas sõnu koodidega asendada nii, et sarnaselt kõlavad sõnad annaks sama koodi:

 1. Jäta alles sõna esitäht, aga ülejäänud osas tee järgnevad muutused.

 2. Kustuta kõik tähed A, E, I, O, U, H, W ja Y.

 3. Asenda allesjäänud tähed numbritega:
  Tähed Number
  B, F, P, V 1
  C, G, J, K, Q, S, X, Z 2
  D, T 3
  L 4
  M, N 5
  R 6
 4. Kui tulemuses on kuskil sama number mitu korda järjest, jäta see alles ühekordselt.

 5. Kui tulemus on pikem kui täht ja kolm numbrit, jäta lõpust numbreid ära; kui tulemus on lühem, lisa lõppu nulle.

Mõned näited:

Sõna Kood
BOB B100
BEAVER B160
HEILBRONN H416
ESSAY E200

Küsimus

Mis on nime HILBERT kood?

[Raadionupud]

A. H163

B. L163

C. H416

D. B630

6. Tammi ehitus

Kaks kobrast ehitavad tammi ja peavad selleks tegema kokku 8 tööd (puid langetama, tüvesid okstest puhtaks laasima, palke transportima, ...). Joonisel on tööd tähistatud tähtedega ja sulgudes näidatud igaks tööks kuluv aeg tundides.

Mõne töö alustamiseks peab mõni teine töö enne tehtud olema. Sellised seosed on joonisel näidatud nooltega.

Koprad on agarad töömehed ja võtavad iga kord ette kõige suurema töö, mida saab tegema hakata. Selle plaani järgi toimides saavad nad tammi valmis 32 tunniga:

Tuleb aga välja, et töid teises järjekorras tehes oleks võimalik tamm ka kiiremini valmis saada.

Küsimus

Mitme tunniga saab tamm valmis kõige kiirema plaani järgi tegutsedes?

[Tekstikast]

7. Jalutuskäik

Pargi plaanil on puud tähistatud ringide ja neid ühendavad rajad joontega. Iga puu juurde on tähega märgitud ka selle liik (pane tähele, et mõnda liiki puid on pargis mitu).

Lühimat teed puu F juurest puu B juurde jalutaja näeb puid F, D, E, C, A, B.

Eelmisel pühapäeval jalutasid pargis kaks perekonda, kes alustasid jalutamist samal ajal ja liikusid võrdse kiirusega.

Perekond Laul nägi oma jalutuskäigul puid B, A, A, A, C, E, D, E, E, D, A.

Perekond Taul nägi oma jalutuskäigul puid F, D, C, D, A, E, A, D, E, D, A.

Küsimus

Mitu korda nad oma jalutuskäigul kohtusid?

[Raadionupud]

A. Nad ei kohtunudki

B. Ühe korra

C. Kaks korda

D. Kolm korda

E. Neli korda

8. Kaustad

Marek kogub sporditähtede pilte. Ta hoiab oma kollektsiooni arvutis spordialade kaupa kaustades, mille struktuur on näidatud joonisel. Nool kausta A juurest kausta B juurde tähendab, et kaust B on kausta A sees. Näiteks on kaustad "Veesport" ja "Maasport" mõlemad kausta "Sport" sees.

Failihaldur näitab kausta avamisel selle sees olevaid kaustu.

Küsimus

Milline pilt järgnevatest ei saa Mareki failihalduris paista?

A.

B.

C.

D.

9. Sissemagamise hind

Robi töötab keskvaksalis. Tema tööaeg algab kell 8:00 ja iga 15 minuti hilinemise eest peab ta maksma 10€ trahvi. Hilinemist arvestatakse 15 minuti kaupa. Kui ta jõuab tööle näiteks kell 8:11, siis ta trahvi ei maksa; aga kui ta jõuab näiteks kell 8:20, maksab ta 15 minuti eest trahvi.

Täna hommikul magas Robi sisse ja jõudis oma kodu juures olevasse rongipeatusse kell 8:08. Tema peatusest sõidavad keskvaksalisse järgmised rongid:

Rongi tüüp Graafik Sõiduaeg
keskvaksalini
Pileti hind
Tavaline Iga 5 minuti järel alates 6:00 40 minutit 5€
Süstik Iga 10 minuti järel alates 6:00 30 minutit 10€
Kiir Iga 15 minuti järel alates 7:00 20 minutit 15€
Ekspress Iga 20 minuti järel alates 7:00 12 minutit 20€

Küsimus

Millise rongiga tööle sõites on Robi kogukulu kõige väiksem?

[Raadionupud]

A. Tavaline

B. Süstik

C. Kiir

D. Ekspress

10. Reisimäng

Jane osaleb reisimängus, kus seigeldakse kuue linna vahel.

Et asi oleks põnevam, ei antud mängijatele teedekaarti, vaid tabel. Tabeli lahtris olev nool tähendab, et mängijal on lubatud sõita lahtri reale vastavast linnast lahtri veerule vastavasse linna. Kui noolt ei ole, siis otse ühest linnast teise sõita ei tohi. Näiteks linnast B linna C võib sõita, aga linnast B linna D ei või.

Küsimus

Milline järgnevatest väidetest vastab tõele?

A. Linnast C linna B liikumiseks peab Jane tegema vähemalt kolm sõitu.

B. Linnast A linna D liikumiseks peab Jane tegema vähemalt kolm sõitu.

C. Linnast A linna C liikumiseks peab Jane tegema vähemalt kolm sõitu.

D. Linnast B linna E liikumiseks peab Jane tegema vähemalt kolm sõitu.

11. Salajased saladused

Xavier, Ylenia ja Zoe osalesid loteriis, millel oli üks võitja, aga keegi neist kolmest ei ütle teistele, kas ta võitis.

Nüüd mängivad nad sellist mängu:

 1. Xavier ja Ylenia viskavad münti nii, et Zoe tulemust ei näe.

 2. Xavier ja Zoe viskavad münti nii, et Ylenia tulemust ei näe.

 3. Ylenia ja Zoe viskavad münti nii, et Xavier tulemust ei näe.

 4. Igaüks ütleb, kas need kaks mündiviset, mida ta nägi, andsid samad või erinevad tulemused:

Näiteks, kui Zoe võitis loteriiga ja mündivisete tulemused on sellised, nagu joonisel, teatavad kõik "erinevad".

Küsimus

Kui Xavier ütleb "samad", Ylenia ütleb "samad" ja Zoe ütleb "erinevad", siis milline järgnevatest väidetest vastab tõele:

A. Me teame, et keegi neist kolmest ei võitnud loteriiga.

B. Me teame, et keegi neist kolmest võitis loteriiga, aga ei tea, kes.

C. Me teame, et keegi neist kolmest võitis loteriiga, ja teame ka, kes.

D. Me ei tea, kas keegi neist kolmest võitis loteriiga.

12. Värvimine

Joonisel olev kujund on vaja värvida nii, et mitte kuskil ei oleks kahel pool joont sama värvi alad.

Küsimus

Milline on vähim võimalik värvide arv, mida selleks vaja läheb?

[Raadionupud]

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

E. 6

13. Jalutuskäik

Kobras Zac jalutab iga päev 8 kilomeetrit. Ta kõnnib selle maa 1-kilomeetriste sirgete lõikudena ja iga lõigu järel keerab kas vasakule või paremale.

Iga keeramise juures märgib ta oma päevikusse kas 0 või 1, aga me ei tea, kumb number tähendab kummale poole keeramist.

Joonisel on näidatud Zaci lähtepunkt ja esimese kilomeetri liikumise suund neljal päeval:

Küsimus

Millistel neist neljast kaardist on kujutatud teekondi, mille kohta Zac võis oma päevikusse märkida 1000100?

[Raadionupud]

A. Ainult A

B. A, B ja D

C. A ja D

D. B ja D

14. Õhupallid

Mark on Maria sünnipäevapeol. Maria aias on neli rida õhupalle:

Mark ei erista rohelist (joonisel tähistatud lisaks värvile A-tähega) ja kollast (C-tähega) värvi. Ta ei erista ka punast (B-tähega) ja sinist (D-tähega) värvi.

Küsimus

Millised õhupallide read paistavad Markile ühesugused?

[Raadionupud]

A. 1 ja 2

B. 1 ja 3

C. 1 ja 4

D. 2 ja 3

E. 2 ja 4

F. 3 ja 4

15. Metroo

Linnas on 4 metrooliini, mis algavad peatustest A, B, C ja D.

Kolmes ümberistumisjaamas T1, T2 ja T3 on võimalik istuda ühelt rongilt ümber teisele.

Küsimus

Juku sõitis loomaaeda ja istus teel ümber täpselt ühe korra. Millisest jaamast ta alustas?

[Raadionupud]

A. Jaamast A

B. Jaamast B

C. Jaamast C

D. Jaamast D

Copyright © 2018 Bebras – International Challenge on Informatics and Computational Thinking.
Licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Flag icons by GoSquared.