1. Mõistatus

Joonisel on nuputusülesanne, mis koosneb joontega ühendatud ringidest. Kui kaks ringi on omavahel joonega ühendatud, nimetame neid naabriteks.

Lahenduseks on vaja mõned ringid ära värvida ja mõned valgeks jätta. Iga ringi sees on kirjas, mitu tema naabrit peab värvitud saama.

Näiteks ringil tekstiga "=3" on neli naabrit ja neist täpselt kolm peavad lahenduses värvitud olema. Ringidel tekstiga "<4" peab olema vähem kui neli naabrit värvitud.

Küsimus

Mitu ringi on lahenduses värvitud?

[Raadionupud]

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

2. Piltide avaldamine

Creative Commons süsteemis märgitakse teose kasutamise tingimusi järgmiste sümbolitega:

- teose kasutamisel peab autorile viitama;

- teost tohib kasutada ainult muutmata kujul;

- teost tohib kasutada ainult mitteärilistel eesmärkidel;

- teose muutmisel peab uut varianti jagama samade tingimustel, mis olid originaalil.

Kobras Anu tegi reisil pilte ja tahab parimad neist veebi välja panna, et ka teised saaks maailma ilu nautida.

Küsimus

Millise sümbolite kombinatsiooni peaks Anu oma piltide juurde lisama, et teised kasutajad ei tohiks neid müüa, aga võiks neid töödelda ja tulemusi samadel tingimustel edasi jagada, viidates seejuures Anule kui esialgsele autorile?

[Raadionupud]

A.

B.

C.

D.

3. Kopravanaisa tööpäev

Kopravanaisa on alati valmis kõiki aitama, aga kahjuks suudab ta teha vaid ühte asja korraga.

Kui keegi palub tema abi samal ajal, kui ta juba kedagi teist aitab, teeb ta otsuse tegevuse tähtsuse järgi:

Tegevus Tähtsus
Lastega tegelemine Väga tähtis
Puudega tegelemine Keskmiselt tähtis
Muud tegevused Vähemtähtsad

Kui vanaisal palutakse midagi teha

Ühel päeval palusid vanaisa abi neli nooremat kobrast:

Küsimus

Mis kell lõpetas vanaisa Pr. Kollase puude lõhkumise?

[Raadionupud]

A. Kell 13:00

B. Kell 16:00

C. Kell 17:00

D. Kell 18:00

4. Puhkepäevad

Judy armastab puhkepäeviti väljas käia. Välja minnes valib ta varustuse vastavalt sihtkohale:

Parki
Mägedesse
Mere äärde
Jõe äärde

Judy asjad on riiulil. Iga kord väljast tulles lükkab ta riiulil olevad asjad paremale ja paneb kaasas olnud asjad neist vasakule. Näiteks on siin näha tema riiul enne ja pärast pargis käimist:

Enne parki minekut Pärast pargist tulekut

Küsimus

Judy käis hiljuti kaks korda väljas. Siin on tema riiul enne ja pärast neid kaht väljasõitu:

Enne kaht väljasõitu Pärast kaht väljasõitu

Kus Judy käis?

[Raadionupud]

A. Pargis ja mere ääres

B. Pargis ja jõe ääres

C. Mere ääres ja mägedes

D. Pargis ja mägedes

5. Tuhkatriinu ball

Kuningas ja kuninganna aitavad oma tütrel Tuhkatriinul valida endale abikaasat. Nad korraldavad balli, et Tuhkatriinu saaks tutvuda erinevate printsidega. Printside ballile saabumise järjekorral on omad reeglid:

Küsimus

Milline järjestustest sobib antud reeglitega?

[Raadionupud]

A. Florian - Kristoff - Milo - Herakles - Charming

B. Florian - Herakles - Kristoff - Milo - Charming

C. Florian - Charming - Kristoff - Herakles - Milo

D. Florian - Charming - Milo - Kristoff - Herakles

6. KRSK

Kobraste raamatukogus on iga raamatu kaanel selle Kopra Raamatu Standardkood (KRSK). Kood koosneb 13 numbrist.

Koodi 13. number on kontrollnumber, mis arvutatakse eelmistest nii:

 1. Arvutame A, mis on paaritutel kohtadel (1., 3., 5., 7., 9. ja 11.) olevate numbrite summa.
 2. Arvutame B, mis on paariskohtadel (2., 4., 6., 8., 10. ja 12.) olevate numbrite summa.
 3. Arvutame C = A + 3 x B.
 4. Kontrollnumber on arvu C kõige parempoolsem number.

Küsimus

Ühe raamatu koodi algus on 978994960473, aga kahjuks on kontrollnumber lõpust kaduma läinud.

Milline on kadunud number?

[Tekstikast / üks number]

7. Matkavarustus

Koprad Triin ja Mati lähevad kanuumatkale. Kumbki võtab kaasa seljakoti.

Nii Triinul kui Matil peavad olema oma kotis:

Lisaks tahavad nad kaasa võtta ka teisi asju:

Küsimus

Kuidas nad peaksid asjad jagama, et kotid oleks võrdse kaaluga?

[Lohistada asjade pildid kottidele]

8. Keerakud ja nurgatagused

Toomase ema unustas oma telefoni koju ja palus Toomasel selle endale töö juurde tuua.

Et Toomas ära ei eksiks, saatis ema talle kaardi. Kaart on joonistatud tabelina, mille veerud on tähistatud numbritega 1 kuni 6 ja read tähtedega A kuni F.

Vanalinnas on palju keerakuid ja nurgataguseid, mille tähistamiseks on kaardil olemas ka legend ehk leppemärgid:

Toomas alustab kaardi vasakust ülemisest nurgast (ruudust A1) ja ema töökoht on paremas alumises nurgas (ruudus F6).

Küsimus

Milline järgnevatest on õige teekond, mida Toomas võiks kasutada?

[Raadionupud]

A. A1 B1 B2 B3 C3 D3 E3 E4 F4 F5 F6

B. A1 B1 B2 B3 B4 C4 D4 D5 D6 E6 F6

C. A1 B1 B2 B3 C3 D3 E3 F3 F4 F5 F6

D. A1 B1 B2 B3 C3 D3 D4 D5 D6 E6 F6

9. Roboti muteerumine

Biorobotil on pea, keha, kaks kätt ja kaks jalga. Ta suudab oma kuju muuta vastavalt järgmistele käskudele:

Näiteks muutub robot käskude H(S), B(S), A(-), L(-) järel niimoodi:

Küsimus

Milline näeb robot välja pärast järgnevate käskude täitmist?

H(T), L(+), B(T), A(+), H(C), A(-), B(C)

[Raadionupud]

A.     B.     C.     D.

10. Jäätisemasinad

Meil on kaks jäätisemasinat, mõlemad kasutavad nelja maitset:

Esimene masin kasutab jäätise tegemisel järgmist juhendit:

 1. Võta tühi vahvlitorbik.

 2. Vali juhuslik maitse ja lisa kaks selle maitsega jäätisepalli.

 3. Lisa üks mingi teise maitsega jäätisepall.

 4. Kui soovitud kõrgus on saavutatud, lõpeta, vastasel juhul jätka sammust 1.

Teine masin valib jäätisepalle täiesti juhuslikult ilma mingite piiranguteta.

Küsimus

Piltidel on näha nelja jäätise alumised otsad. Milline jäätistest on kindlasti pärit teisest masinast?

[Raadionupud]

A.     B.     C.     D.

11. Robotid

Kolme roboti kohta on antud viis väidet:

 1. Bob ja Moe naeratavad.
 2. Nii Bobil, Moel kui Leal on igaühel kaks jalga.
 3. Moel on ümmargune pea ja Leal on kaks jalga.
 4. Kõigil kolmel robotil on viis sõrme.
 5. Lea või Bob on oma käe üles tõstnud.

Küsimus

Milline järgnevatest variantidest on tõene?

[Raadionupud]

A. Tõesed on väited 2 ja 3.

B. Tõesed on väited 1 ja 3.

C. Tõesed on väited 1 ja 5.

D. Mitte ükski toodud väidetest pole tõene.

12. Koprjoškad

Koprjoškad on puust koprakujulised nukud, mida saab panna üksteise sisse. Iga nuku saab keskelt lahti teha ja panna selle sisse mõne teise koprjoška, mille läbimõõt ja kõrgus on väiksemad välimise nuku omadest.

Emmale räägiti, et koprjoškad on maagilised: kui midagi soovid, siis mida rohkem on nukke (kihte) üksteise sees, seda kiiremini läheb soov täide.

Järgneval joonisel on näha kõik Emma koprjoškad. Emma tahab neist kombineerida võimalikult paljude kihtidega nuku.

Küsimus

Mitme kihiga koprjoška saab Emma nendest nukkudest kokku panna?

[Tekstikast / täisarv]

13. Failid ja kaustad

Mati avas arvuti failihalduris kausta, mille nimi koos täisteega on C:RiistvaraSisendseadmedPildid.

Seejärel liikus ta ühe taseme võrra ülespoole ja avas seal kausta Kirjeldused. Seejärel liikus ta kahe taseme võrra ülespoole.

Küsimus

Milline kaust on Mati failihalduris nüüd avatud?

[Raadionupud]

A. C:

B. C:Riistvara

C. C:RiistvaraSisendseadmed

D. C:RiistvaraSisendseadmedKirjeldused

14. Saared ja sillad

Kastooria saareriigi elanikud valisid arvu X ja kehtestasid reegli: kui kahe saare elanike arvude summa on suurem kui X, siis ehitavad nad nende saarte vahele silla.

Joonisel on näha neli silda ja kuus saart koos nende elanike arvudega.

Küsimus

Millise arvu X kastoorlased valisid?

[Raadionupud]

A. 12

B. 25

C. 30

D. 36

E. 37

F. 45

15. Raamatute sorteerimine

Kolm kobrast istuvad raamatukogus igaüks oma laua juures. Igal laual on kaks raamatut. Nagu näha, on raamatud vales järjekorras.

Koprad tahavad raamatud õigesse järjekorda panna, kasutades selleks kahte liiki samme:

- esimest liiki sammu ajal otsustab iga kobras, kas ta jätab oma laual olevad raamatud paigale, või vahetab nad omavahel.

- teist liiki sammu ajal võivad koprad vahetada omavahel neid raamatuid, mis on kõrvuti laudadel üksteisele lähemal.

Küsimus

Mis on vähim sammude arv, millega saab kõik raamatud numbrite kasvavasse järjekorda sorteerida?

[Raadionupud]

A. Kolm sammu

B. Neli sammu

C. Viis sammu

D. Kuus sammu

Copyright © 2018 Bebras – International Challenge on Informatics and Computational Thinking.
Licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Flag icons by GoSquared.