1. Mõistatus

Joonisel on nuputusülesanne, mis koosneb joontega ühendatud ringidest. Kui kaks ringi on omavahel joonega ühendatud, nimetame neid naabriteks.

Lahenduseks on vaja mõned ringid ära värvida ja mõned valgeks jätta. Iga ringi sees on kirjas, mitu tema naabrit peab värvitud saama.

Näiteks ringil tekstiga "=3" on neli naabrit ja neist täpselt kolm peavad lahenduses värvitud olema. Ringidel tekstiga "<4" peab olema vähem kui neli naabrit värvitud.

Küsimus

Mitu ringi on lahenduses värvitud?

[Raadionupud]

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

2. Piltide avaldamine

Kobras Anu tegi reisil pilte ja tahab parimad neist veebi välja panna, et ka teised saaks maailma ilu nautida. Piltide avaldamisel peaks ta nende juurde märkima ka, mis tingimustel teised neid kasutada võivad.

Anule meenus, et ta oli kunagi kuulnud Creative Commons süsteemist ja ta vaatas teiste samas serveris olevate fotode andmeid.

märkidega foto juures oli kirjas, et seda ei tohi muuta ja võib kasutada autorile viidates ainult mitteärilistel eesmärkidel.

märkidega foto juures oli kirjas, et seda võib muuta, kuid tulemust peab jagama autorile viidates ja samasugustel tingimustel.

Lisaks on märki vaadates selge, et see on seotud rahaga.

Küsimus

Mis on nende näidete põhjal iga märgi tähendus Creative Commons süsteemis?

[Vastavus tähtede A-D ja numbrite 1-4 vahel]

A.
 1. Teose kasutamisel peab autorile viitama.
B.
 1. Teost tohib kasutada ainult muutmata kujul.
C.
 1. Teost tohib kasutada ainult mitteärilistel eesmärkidel.
D.
 1. Teose muutmisel peab uut varianti jagama samade tingimustel, mis olid originaalil.

3. Kopravanaisa tööpäev

Kopravanaisa on alati valmis kõiki aitama, aga kahjuks suudab ta teha vaid ühte asja korraga.

Kui keegi palub tema abi samal ajal, kui ta juba kedagi teist aitab, teeb ta otsuse tegevuse tähtsuse järgi:

Tegevus Tähtsus
Lastega tegelemine Väga tähtis
Puudega tegelemine Keskmiselt tähtis
Muud tegevused Vähemtähtsad

Kui vanaisal palutakse midagi teha

Ühel päeval palusid vanaisa abi neli nooremat kobrast:

Küsimus

Mis kell lõpetas vanaisa Pr. Kollase puude lõhkumise?

[Raadionupud]

A. Kell 13:00

B. Kell 16:00

C. Kell 17:00

D. Kell 18:00

4. Koprakood

Selleks, et ennast kiskjate eest kaitsta, leiutasid koprad salakoodi.

Esimesele reale kirjutavad koprad kõik tähed tähestiku järjekorras. Järgmine rida algab nn. võtmesõnaga ning sellele järgnevad tähestiku ülejäänud tähed, kusjuures iga täht esineb vaid üks kord.

Kui võtmesõnaks valida "KOOBAS", siis selles on kaks O-tähte. Sellisel juhul jäetakse alles vaid esimene O ja tulemus on selline:

Tähestik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š Z Ž T U V W Õ Ä Ö Ü X Y

Tähestik salakoodi jaoks

K O B A S C D E F G H I J L M N P Q R Š Z Ž T U V W Õ Ä Ö Ü X Y

Kodeerimisel asendatakse sõna iga täht talle vastava alumise rea tähega, näiteks sõna "EKSAM" on salajasel kujul "SHRKJ". Saades salasõnumi ja soovides sellest aru saada, tuleb seda protsessi rakendada tagurpidi.

Küsimus

Kuidas kodeeritakse sõna "REBASED", kui võtmesõna on "LIIKUV"?

[Raadionupud]

A. PVILQUV

B. PVILQVU

C. PVILZVU

D. PVILZUV

5. Meditsiinilabor

Meditsiinilabori analüüsiseade peab patsiendilt võetud proovi pidevalt liigutama. Seade töötab vastavalt nummerdatud ridadena kirjutatud programmile.

Seade loeb programmi reahaaval ja täidab iga loetud käsu kohe. Kui käsk on "mine reale X", jätkab seade lugemist ja käskude täitmist realt X.

Seade suudab salvestada mällu arvu A, lisada A väärtusele ühe ja võrrelda A väärtust mõne teise arvuga.

Antud on järgnev programm:

 1. sea A väärtuseks 0
 2. lisa A väärtusele 1
 3. mine reale 6
 4. kui A väärtus on 60, mine reale 8
 5. sea A väärtuseks 0
 6. lisa A väärtusele 1
 7. mine reale 2
 8. liiguta patsiendi proovi A korda
 9. lõpp

Küsimus

Milline järgnevatest väidetest on tõene?

[Raadionupud]

A. Proovi ei liigutata kunagi.

B. Proovi liigutatakse üks kord.

C. Proovi liigutatakse 60 korda.

D. Proovi liigutatakse lõputult.

6. Yatzy

Yatzy on viie täringuga lauamäng, kus igas mänguvoorus visatakse täringuid kolm korda. Pärast iga viset võib mängija otsustada, millised täringud ta hoiab alles, milliseid aga viskab uuesti. Kui kõigil täringutel on hiljemalt pärast kolmandat viset ühesugused väärtused, saab mängija "Yatzy".

Järgnev joonis näitab, kuidas visati täringuid ühes voorus:

Vise 1 Vise 2 Vise 3 Järgmise mängija visked
Hoia Hoia Hoia Hoia Hoia

Jooniselt on näha, et mängija viskas esimese viskega ⚀ ⚃ ⚄ ⚃ ⚅. Tulemusest hoidis ta alles need täringud, mille väärtusi esines kõige rohkem (seega "neljad"). Järgmise viske ajal viskas ta kolme täringut ja jättis neist alles selle, millel oli samuti "neli". Kolmanda viske ajal viskas mängija kaht ülejäänud täringut, sai mõlemaga samuti "nelja". Seega oligi mängija tulemuseks "Yatzy".

Kopra-Kalle märkis üles kõik mängus tehtud visked, kuid kahjuks unustas ta märkida, kus lõppesid tema ja algasid järgmise mängija visked.

Küsimus

Kui eeldame, et Kalle jättis iga viske järel alati alles kõige sagedasema tulemusega täringud, siis milline järgnevatest on mäng, kus Kalle sai "Yatzy"?

[Raadionupud]

A. ⚀ ⚁ ⚅ ⚅ ⚃ ⚂ ⚄ ⚅ ⚅ ⚀ ⚅ ⚄ ⚃ ⚀ ⚀

B. ⚀ ⚁ ⚅ ⚅ ⚃ ⚅ ⚄ ⚅ ⚅ ⚂ ⚀ ⚄ ⚀ ⚃ ⚀

C. ⚀ ⚁ ⚅ ⚅ ⚃ ⚅ ⚅ ⚄ ⚂ ⚅ ⚃ ⚀ ⚄ ⚀ ⚀

D. ⚀ ⚁ ⚅ ⚅ ⚃ ⚃ ⚄ ⚅ ⚀ ⚅ ⚂ ⚄ ⚀ ⚄ ⚀

7. Tunniplaan

Neli kobrast tahtsid hakata õppima Kopraülikooli õhtustel kursustel. Valida oli viie õppeaine vahel:

Koprad olid entusiastlikud ja kõik soovisid hakata õppima mitut ainet:

Kopraülikool tahtis paigutada tunnid võimalikult vähestele õhtutele nii, et ükski õpilane ei peaks ühelgi õhtul õppima mitut ainet.

Küsimus

Milline on kõige väiksem õhtute arv, et kõik koprad saaksid siiski õppida kõiki soovitud aineid?

[Tekstikast / täisarv]

8. Võtmepunktid

See on väikefirma wifi-võrk, mis sisaldab 14 omavahel kaablitega ühendatud pääsupunkti.

Mõned pääsupunktid selles võrgus on nn. võtmepunktid ehk punktid, mille tõrke korral katkeb ühendus ka mõnede teiste pääsupunktide vahel.

Näiteks pääsupunkt XX-009 on võtmepunkt, kuna selle rikke korral kaob ülejäänud võrgul ühendus punktiga XX-011.

Küsimus

Millised pääsupunktid on võtmepunktid?

[Märkeruudud]

 1. XX-001
 2. XX-002
 3. XX-003
 4. XX-004
 5. XX-005
 6. XX-006
 7. XX-007
 8. XX-008
 9. XX-009
 10. XX-010
 11. XX-011
 12. XX-012
 13. XX-013
 14. XX-014

9. Kus on mängulennuk?

Jaana ja Robin mängivad õues mängulennukiga. Üks neist seisab künka otsas, teine aga otsib lennuki pärast iga maandumist üles.

Kõrge rohu sees paistab lennuk vaid künkal seisjale, mitte aga lähedal olijale. Jaanal ja Robinil on signaalsau, millega viibates saab otsijat lennukini juhatada:

Vasakule Paremale Künkale lähemale Künkast kaugemale

Kahjuks tekivad probleemid, kui märguandeid saata ilma pausideta. Näiteks signaal

võib tähendada nii "vasakule - lähemale - vasakule" kui ka "vasakule - paremale - vasakule - vasakule".

Jaana ja Robin peavad selle probleemi lahendama.

Küsimus

Ainult üks järgnevaist on hea kood ehk kood, mida ei saa mõista mitut moodi. Milline neist?

[Raadionupud]

Vasakule Paremale Lähemale Kaugemale
A
B
C
D

10. Õhupallid

Kopra-Bellal on palju õhupalle ning ta paneb need alati ritta nii, et värvide järjekord on ükskõik kummast otsast lugema hakates ühesugune. Probleem on selles, et Bella eristab vaid nelja värvi: rohelist, kollast, punast ja sinist. Tema jaoks näeb lilla välja samasugune nagu kollane, seega tundub talle, et mõlemad järgmised read on reeglile vastavad.

Küsimus

Millised alltoodud ridadest vastavad Bella arvates reeglile?

[Märkeruudud]

A.

B.

C.

D.

E.

11. Kood

Kobras Daniel sai varalaeka, mis on suletud elektroonilise lukuga. Luku saab avada 9 numbrist koosneva koodiga.

Daniel sai ka järgmised vihjed:

Küsimus

Milline on vihjeid arvestades luku kood?

[Tekstikast / 9 numbrit]

12. Koprjoškad

Koprjoškad on puust koprakujulised nukud, mida saab panna üksteise sisse. Iga nuku saab keskelt lahti teha ja panna selle sisse mõne teise koprjoška, mille läbimõõt ja kõrgus on väiksemad välimise nuku omadest.

Emmal on mitu sellist nukku ning ta tahab neid paremini riiulile paigutada.

Järgneval joonisel on näha kõik Emma koprjoškad.

Küsimus

Milline on väikseim võimalik kokkupandud nukkude arv riiulis?

[Testikast / täisarv]

13. Jae või hulgi?

Andresel on väike saekaater, kus ta toodab palkmaterjali. Ta tahab jagada oma kliendid kahte gruppi: kes ostavad vähemalt 50 palki, on hulgiostjad, ülejäänud jaekliendid.

Küsimus

Millise valemi peaks ta lahtrisse C2 kirjutama ja sealt teistele ridadele kopeerima, et igal real oleks õigesti näidatud "jaemüük" või "hulgimüük"?

[Raadionupud]

A. =IF(B2>50;"hulgimüük";"jaemüük")

B. =IF(B2<50;"hulgimüük";"jaemüük")

C. =IF(B2>50;"jaemüük";"hulgimüük")

D. =IF(B2<50;"jaemüük";"hulgimüük")

14. Saared ja sillad

Kastooria saareriigi elanikud valisid arvu X ja kehtestasid reegli: kui kahe saare elanike arvude summa on suurem kui X, siis ehitavad nad nende saarte vahele silla.

Joonisel on näha neli silda ja kuus saart koos nende elanike arvudega.

Küsimus

Millise arvu X kastoorlased valisid?

[Tekstikast / täisarv]

15. Raamatute sorteerimine

Kolm kobrast istuvad raamatukogus igaüks oma laua juures. Igal laual on kaks raamatut. Nagu näha, on raamatud vales järjekorras.

Koprad tahavad raamatud õigesse järjekorda panna, kasutades selleks kahte liiki samme:

- esimest liiki sammu ajal otsustab iga kobras, kas ta jätab oma laual olevad raamatud paigale, või vahetab nad omavahel.

- teist liiki sammu ajal võivad koprad vahetada omavahel neid raamatuid, mis on kõrvuti laudadel üksteisele lähemal.

Küsimus

Mis on vähim sammude arv, millega saab kõik raamatud numbrite kasvavasse järjekorda sorteerida?

[Raadionupud]

A. Kolm sammu

B. Neli sammu

C. Viis sammu

D. Kuus sammu

Copyright © 2018 Bebras – International Challenge on Informatics and Computational Thinking.
Licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Flag icons by GoSquared.