1. Mõistatus

Joonisel on nuputusülesanne, mis koosneb joontega ühendatud ringidest. Kui kaks ringi on omavahel joonega ühendatud, nimetame neid naabriteks.

Lahenduseks on vaja mõned ringid ära värvida ja mõned valgeks jätta. Iga ringi sees on kirjas, mitu tema naabrit peab värvitud saama.

Näiteks ringil tekstiga "=3" on neli naabrit ja neist täpselt kolm peavad lahenduses värvitud olema. Ringidel tekstiga "<4" peab olema vähem kui neli naabrit värvitud.

Küsimus

Mitu ringi on lahenduses värvitud?

[Raadionupud]

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

2. Piltide avaldamine

Kobras Anu tegi reisil pilte ja tahab parimad neist veebi välja panna, et ka teised saaks maailma ilu nautida. Piltide avaldamisel peaks ta nende juurde märkima ka, mis tingimustel teised neid kasutada võivad.

Anule meenus, et ta oli kunagi kuulnud Creative Commons süsteemist ja ta vaatas teiste samas serveris olevate fotode andmeid.

märkidega foto juures oli kirjas, et seda ei tohi muuta ja võib kasutada autorile viidates ainult mitteärilistel eesmärkidel.

märkidega foto juures oli kirjas, et seda võib muuta, kuid tulemust peab jagama autorile viidates ja samasugustel tingimustel.

Lisaks on märki vaadates selge, et see on seotud rahaga.

Küsimus

Millise sümbolite kombinatsiooni peaks Anu oma piltide juurde lisama, et teised kasutajad ei tohiks neid muuta ega ilma autorile viitamata kasutada?

[Märkeruudud]

A.

B.

C.

D.

3. Kopravanaisa tööpäev

Kopravanaisa on alati valmis kõiki aitama, aga kahjuks suudab ta teha vaid ühte asja korraga.

Kui keegi palub tema abi samal ajal, kui ta juba kedagi teist aitab, teeb ta otsuse tegevuse tähtsuse järgi:

Tegevus Tähtsus
Lastega tegelemine Väga tähtis
Puudega tegelemine Keskmiselt tähtis
Muud tegevused Vähemtähtsad

Kui vanaisal palutakse midagi teha

Ühel päeval palusid vanaisa abi neli nooremat kobrast:

Küsimus

Mis kell lõpetas vanaisa Pr. Kollase puude lõhkumise?

[Raadionupud]

A. Kell 13:00

B. Kell 16:00

C. Kell 17:00

D. Kell 18:00

4. Konto loomine

Saara teeb oma klassi jaoks veebilehte, et kõik õpilased saaksid jagada oma kunstiprojekte. Konto loomiseks peab kasutaja sisestama oma õpilaspileti numbri ja e-posti aadressi edasiseks suhtluseks. Täpsemalt kujutab konto loomise protsessi allolev diagramm.

Testimisel ilmnes aga kriitiline viga: kui kasutaja sisestab oma e-posti aadressi valesti, ei saa ta kinnituskirja ja järelikult ei saa ta ka kontot aktiveerida. Teisest küljest ei saa ta ka konto loomise protsessi uuesti alustada, kuna tema õpilaspileti number on juba registreeritud.

Küsimus

Aita Saaral konto loomise protsessis üks samm teise kohta paigutada, et nimetatud probleemi enam poleks.

[Ümberjärjestamine]

5. Aardekaart

Piraadil oli väga suur kaart kohtadega, kuhu on peidetud aarded. Suur kaart on lõigatud väiksemateks tükkideks, iga tükk näitab ala suuruses 8x8 ruutu (joonis 1).

Piraadil on väga väike paat ja seetõttu ei saa ta kõiki kaardi tükke korraga kaasa võtta. Kuid ta on nutikas ja leidis võimaluse üles märkida iga kaarditüki sisu oma märkmikku:

  1. Kui kõik ruudud kaardi tükil on sama värvi, joonistab ta märkmikku seda värvi ruudu.
  2. Kui mitte, joonistab ta valge ringi (diagramm 1) ja jagab tüki neljaks alamosaks (joonis 2).
  3. Samme 1 ja 2 korratakse, kuni kõik tükid on sel viisil üles märgitud (diagramm 4).
Number Joonis Diagramm
1
2
3
4

Siin on üks teine diagramm piraadi märkmikust:

Küsimus

Millist järgnevatest kaartidest see kujutab?

[Raadionupud]

A.     B.     C.     D.

6. Galaetendus

Balletikoolil on tulemas galaetendus, kus baleriinid esitavad duette. Baleriine on 6: Alessa, Birgit, Chloe, Dorien, Evelin ja Fleur. Kokku tantsivad nad 10 duetti sellistes paarides:

Õpetaja tahab seada sellise kava, kus igaks järgmiseks duetiks jääb üks eelmise paari liige lavale. Kuna tantsud on väsitavad, ei tohi ükski baleriin esitada rohkem kui 2 duetti järjest.

Näiteks kui esimeses paaris on Alessa ja Evelin ning teises Chloe ja Evelin, siis peab Evelin pärast seda tegema pausi ja seega kolmandaks duetiks peab lavale jääma Chloe.

Küsimus

Milline baleriin ei saa esimeses duetis lavale tulla?

[Raadionupud]

A. Alessa

B. Birgit

C. Chloe

D. Dorien

E. Evelin

F. Fleur

7. Andmesidevõrk

Joonisel on toodud rahvusvaheline andmesidevõrk, mille erinevates riikides asuvad osad on tähistatud erinevate värvidega.

Teate saatmine läbi erinevate liinide on erineva maksumusega, hind on märgitud iga liini juurde.

Kahevärvilised tipud on ühendused kahe erineva riigi võrkude vahel. Rahvusvahelise teate saatmise koguhind arvutatakse järgmise valemiga:

võrgutasu esimeses võrgus + (võrgutasu kõigis teistes võrkudes kuni adressaadini) * 2.

Näiteks teate tipust A tippu F saatmise minimaalne hind on 21:

Küsimus

Milline on teate tipust A tippu Q saatmise minimaalne hind allolevas võrgus?

[Tekstikast / täisarv]

8. Lambid ja lülitid

Kopra-Kalle on amatöörelektrik. Ta ühendas 6 lampi 6 lülitiga. Iga lüliti mõjutab vaid üht lampi, aga me ei tea, millist. Samuti me ei oska lülitit vaadates öelda, kas see on sisse- või väljalülitatud olekus.

Et teada saada, millised lülitid ja lambid on omavahel ühendatud, peame me katsetama. All on toodud nelja katse tulemused (lülitite asendid ja see, kas lambid põlevad või mitte).

Küsimus

Millised lülitid on seotud milliste lampidega?

[Vastavus tähtede A-F ja numbrite 1-6 vahel]

9. Õhtusöök

Cindy, Dennis, Eric, Frank ja Gloria sõid koos õhtust.

Meil on nende toiduvalikute teada järgmised faktid:

Küsimus

Mida tellis Dennis?

[Raadionupud]

A. Minestrone, kana ja kohvi

B. Minestrone, veiseliha ja kohvi

C. Tomatisupi, pasta ja vee

D. Tomatisupi, pitsa ja kohvi

10. Kadunud auto

Isesõitev auto ei jõudnud pärast sõitu koju tagasi, vaid jäi kuhugi linnatänavatele. Vahetult enne aku tühjenemist leidis auto endale parkimiskoha, tuvastas sensorite abil mõned läheduses olevad objektid ja saatis info nende kohta. Iga objekti kohta on sõnumis kaks väärtust:

  1. nurk kraadides (0 kraadi on otse ees);
  2. objekti kaugus autost meetrites.

Näiteks alloleval joonisel toodud olukorra puhul oleks info selline: [(0, 10), (90, 5), (180, 4)].

Küsimus

Milline järgmisel joonisel olevatest autodest saatis sellise info: [(0, 5), (90, 4), (180, 5), (270, 12)]?

[Raadionupud]

A. Hall auto

B. Kollane auto

C. Punane auto

D. Sinine auto

11. PIN-kood

Ronald unustas ära oma telefoni PIN-koodi. Õnneks oli ta sellele varem mõelnud ja kirjutanud üles sellised vihjed:

Küsimus

Milline on PIN-kood?

[Tekstikast / 3 numbrit]

12. Read ja veerud

All on näha mängulaud koos nelja nupuga. Seisu alusel joonistame diagrammi, kus:

Tähed näitavad vastavust nuppude ja diagrammi ringide vahel, seega on lihtne kontrollida, et diagramm on korrektne.

Nüüd peame joonistama sarnase diagrammi laua kohta, millel asub 6 nuppu:

Küsimus

Milline allolevatest diagrammidest sobib selle laua seisuga?

[Raadionupud]

A.     B.     C.     D.

13. Jae või hulgi?

Andresel on väike saekaater, kus ta toodab palkmaterjali. Ta tahab jagada oma kliendid kahte gruppi: kes ostavad vähemalt 50 palki, on hulgiostjad, ülejäänud jaekliendid.

Küsimus

Millise valemi peaks ta lahtrisse C2 kirjutama ja sealt teistele ridadele kopeerima, et igal real oleks õigesti näidatud "jaemüük" või "hulgimüük"?

[Raadionupud]

A. =IF(B2>50;"hulgimüük";"jaemüük")

B. =IF(B2<50;"hulgimüük";"jaemüük")

C. =IF(B2>50;"jaemüük";"hulgimüük")

D. =IF(B2<50;"jaemüük";"hulgimüük")

14. Saared ja sillad

Kastooria saareriigi elanikud valisid arvu X ja kehtestasid reegli: kui kahe saare elanike arvude summa on suurem kui X, siis ehitavad nad nende saarte vahele silla.

Joonisel on näha neli silda ja kuus saart koos nende elanike arvudega.

Küsimus

Millise arvu X kastoorlased valisid?

[Tekstikast / täisarv]

15. Raamatute sorteerimine

Kolm kobrast istuvad raamatukogus igaüks oma laua juures. Igal laual on kaks raamatut. Nagu näha, on raamatud vales järjekorras.

Koprad tahavad raamatud õigesse järjekorda panna, kasutades selleks kahte liiki samme:

- esimest liiki sammu ajal otsustab iga kobras, kas ta jätab oma laual olevad raamatud paigale, või vahetab nad omavahel.

- teist liiki sammu ajal võivad koprad vahetada omavahel neid raamatuid, mis on kõrvuti laudadel üksteisele lähemal.

Küsimus

Mis on vähim sammude arv, millega saab kõik raamatud numbrite kasvavasse järjekorda sorteerida?

[Raadionupud]

A. Kolm sammu

B. Neli sammu

C. Viis sammu

D. Kuus sammu

Copyright © 2018 Bebras – International Challenge on Informatics and Computational Thinking.
Licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Flag icons by GoSquared.