Ben: 1. b; 2. b; 3. c; 4. c; 5. a; 6. 1; 7. ühte kotti padi ja laadija; teise kotti küpsised, kõrvaklapid ja taskurätikud; 8. c; 9. c; 10. d; 11. c; 12. 4; 13. b; 14. d; 15. b.
Jun: 1. b; 2. a-4,b-2,c-1,d-3; 3. c; 4. b; 5. a; 6. b; 7. 4; 8. 2,4,5,7,9; 9. c; 10. a,b; 11. 726292627; 12. 2; 13. d; 14. 36; 15. b.
Sen: 1. 5; 2. a,d; 3. c; 4. 1,2,4,5,6,3,7; 5. b; 6. c; 7. 93; 8. a-4,b-6,c-1,d-5,e-3,f-2; 9. b; 10. c; 11. 784; 12. a; 13. d; 14. 36; 15. b.