1. Kobras

"Kobras" on üldhariduskoolide õpilastele mõeldud informaatikaviktoriin, mida korraldatakse paljudes riikides üle kogu maailma. Käesoleval aastal on sel viktoriinil juubel.

Küsimus

Mis aastal ja kus sündis "Kobras"?

[Raadionupud]

A. 1999

B. 2004

C. 2009

D. 2014

[Raadionupud]

E. USA

F. Poola

G. Leedu

H. Hiina

2. Veebiprotokollid

Veebi lehitsedes võib kasutada kas HTTP või HTTPS protokolli.

Küsimus

Mis on nende protokollide peamine erinevus?

[Raadionupud]

A. HTTPS ühendused on kiiremad: S tuleb sõnast "speedy" (inglise keeles "kiire").

B. HTTPS ühendused on paremad videote vaatamiseks: S tuleb sõnad "streaming" (inglise keeles "voogedastus").

C. HTTPS ühendused on turvalised: keegi ei saa pealt kuulata kliendi ja serveri vahel liikuvat salajast infot, näiteks paroole ja pangakaartide andmeid.

D. HTTPS ühendust kasutavad serverid on usaldusväärsed: võib olla kindel, et neis avaldatud info on tõene ja müügiks pakutavad kaubad kvaliteetsed.

3. Populaarne arvutimäng

Kuni selle aasta alguseni hoidis maailma müüduima arvutimängu tiitlit 1984. aastal Aleksei Pažitnovi loodud Tetris.

Küsimus

Milline mäng tänavu esikoha üle võttis?

[Raadionupud]

A. Minecraft

B. Pokemon

C. Super Mario

D. Angry Birds

4. Starship

Ahti Heinla, üks Skype'i loojaid, asutas 2014. aastal uue firma nimega Starship.

Küsimus

Mida see firma toodab?

[Raadionupud]

A. Robotgiide

B. Robotkullereid

C. Hotelliteenindusroboteid

D. Kosmoselaevu (satelliite)

5. Leia robot

Kopra-Kati kaotas pargis ära oma roboti. Park on ruudukujuline ja jagatud 3x3 väiksemaks ruuduks. Robot võib olla ükskõik millises neist üheksast ruudust.

Kopra-Kati saab robotile käsitsi saata käskluste jada. Robotit saab panna liikuma kas ruudu võrra ÜLES, VASAKULE, PAREMALE või ALLA. Kui robot põrkab vastu seina, ei saa ta edasi liikuda ning jääb paigale kuni järgmise käsuni. Pildil on seinad tähistatud paksemate roheliste joontega.

Küsimus

Kati ei tea, kus on robot. Milline on lühim käskluste jada, mille ta võib saata, et robot jõuaks kindlasti joonisel tähega märgitud ruutu?

[Raadionupud]

A. ALLA - VASAKULE - ALLA - VASAKULE - ÜLES - ÜLES

B. PAREMALE - ÜLES - ÜLES - VASAKULE - VASAKULE

C. ALLA - ALLA - VASAKULE - VASAKULE - ÜLES - ÜLES

D. ÜLES - PAREMALE - ÜLES - VASAKULE - VASAKULE

6. Keele tuvastamine

Teadlased avastasid iidse koopa seinalt järgnevad sõnad:

paqrooob puue t'seqrub meoub lai'laiqy

Teadlased tahavad iga sõna liigitada kopraalia või koproška keelde. Selleks kasutavad nad järgmist süsteemi:

 • Iga sõna algskoor on 10.
 • Sõna skoori muudetakse vastavalt järgmistele reeglitele:
 • algab tähega "p": -2
 • lõpeb tähega "b": -2
 • rohkem kui 6 märki: +3
 • tähele "q" järgneb vahetult "r" või "y": -4
 • järjest kolm vokaali (mõlemas keeles "a", "e", "i", "o" ja "u"): +5
 • sisaldab ülakoma e. apostroofi ('): +1

Kui lõppskoor on 10 või suurem, liigitatakse sõna kopraalia keelde, vastasel juhul aga koproška keelde. Näiteks sõna "palliob" skoor on 10-2-2+3=9 ja seega on tegemist koproškakeelse sõnaga.

Küsimus

Mitu koopa seinalt leitud sõnadest liigituks selle süsteemi järgi koproška keelde?

[Täisarv]

7. Kommikott

Kopra-Peetril on kommikott. Kotis on 4 rohelist, 4 kollast ja 4 punast kommi.

Peeter mängib oma sõbraga mängu, kus sõbral on kolm käiku. Iga käigu ajal võtab sõber kotist kommi ja käitub vastavalt järgmistele reeglitele:

 • Kui sõber võtab rohelise kommi, peab ta võetud kommi kaussi panema ja uue kommi võtma.
 • Kui sõber võtab kollase kommi, sööb ta selle ära ja sellega on käik lõppenud.
 • Kui sõber võtab punase kommi, paneb ta selle kaussi ja sellega on käik lõppenud.

Küsimus

Milline on suurim võimalik kommide arv kausis pärast kolmandat käiku?

[Täisarv]

8. Koprapere

Koprad on väga auahned: igal kopral peab olema oma isiklik tee koduni. Samuti on koprad liiga laisad, et vastuvoolu ujuda.

Näiteks järgneva jõeskeemi puhul on vaid 3 erinevat teed pesani, seega saab selles kohas elada kõige rohkem 3 kobrast.

Alltoodud pildil on jõgi, kus elab koprapaar.

Koprapaar on otsustanud oma perekonda suurendada.

Küsimus

Kui palju lapsi nad võivad saada, et iga pereliige saaks kasutada oma, teistest erinevat koduteed?

[Täisarv]

9. Kosmosereis

Kosmonaudid saavad reisida planeetide vahel, kasutades rakette () või kosmoselaevu ():

Kui kosmonaut asub Veenusel () ja soovib jõuda Saturnile (), võib ta kõigepealt kasutada raketti, et lennata Jupiterile (), seejärel jätkata teekonda kosmoselaevaga Neptunile () ning siis uuesti kosmoselaevaga sihtkohta. Sama teekonna märgib kosmonaut lühemalt üles sellisel viisil:

Kosmonaut Toomas on planeedil Neptun () ja soovib jõuda tagasi koju ehk planeedile Maa (). Kosmoseagentuur saatis talle mõned reisijuhised.

Küsimus

Milline järgnevatest juhistest ei vii Toomast tagasi Maale?

[Raadionupud]

A.

B.

C.

D.

10. Ilmateade

Ilmakobras saadab mäe otsast ilma kohta käivaid teateid orus elavatele kobrastele. Selleks teeb ta väikeseid ja suuri suitsupilvi ning kasutab järgnevat koodi:

Torm Hoovihm Pilves Selge

Ühel päeval tundus orus elavatele kobrastele, et nad nägid sellist järjestust:

Midagi oli läinud valesti: kas üks väike pilv tundus suurena või vastupidi.

Küsimus

Millist teadet sooviti saata tegelikult?

[Raadionupud]

A. Torm

B. Hoovihm

C. Pilves

D. Selge

11. Vargus kooli raamatukogus

Üks või mitu varast varastas kooli raamatukogust suure hulga arvutikirjandust ja viis selle autoga minema. Politsei kuulas üle kolm hästi tuntud "IT-spetsialisti". Ülekuulamise tulemusel saadi teada järgmist:

 1. Mitte keegi peale Alberti, Brita ja Celia ei saanud vargusest osa võtta.
 2. Celia ei võta kunagi ühestki tegevusest osa ilma Albertita.
 3. Brita ei oska autot juhtida.

Küsimus

Kas Albert on süüdi?

[Raadionupud]

A. Jah

B. Ei

C. Seda pole võimalik nende andmete põhjal öelda

12. Pallid ohus

13 palli on pandud kolmnurksesse kasti:

Kui me tõstame kasti ülemise nurga üles, siis võivad mõned pallid tühjade kohtade tõttu alla kukkuda.

Me ütleme, et pall on "ohus", kui kehtib vähemalt üks järgnevatest väidetest:

 • Vahetult palli all kas vasakul või paremal on vähemalt üks tühi koht.
 • Vähemalt üks vahetult palli all vasakul või paremal olevatest pallidest on "ohus".

Küsimus

Kui mitu palli joonisel olevatest ei ole ohus?

[Täisarv]

13. Esiletõstetud tekst

Miial on tekstilõik

Bebras is an international initiative to promote informatics and computational thinking among school students of all ages. Participants are usually supervised by teachers who may integrate the Bebras challenge into their teaching activities. You can find Bebras tasks from previous years on websites and in the Bebras brochures issued by many countries. The second week of November is declared World-Wide Bebras week for solving new tasks. Estonia also participates in the Bebras challenge.

Ta tahab selles lõigus kõik sõna "Bebras" esinemised kindlal viisil esile tõsta.

Selleks kasutab ta oma tekstitöötlusprogrammi funktsiooni "otsi ja asenda":

Küsimus

Millise tulemuse Miia saab?

[Raadionupud]

A.

Bebras is an international initiative to promote informatics and computational thinking among school students of all ages. Participants are usually supervised by teachers who may integrate the Bebras challenge into their teaching activities. You can find Bebras tasks from previous years on websites and in the Bebras brochures issued by many countries. The second week of November is declared World-Wide Bebras week for solving new tasks. Estonia also participates in the Bebras challenge.

B.

Bebras is an international initiative to promote informatics and computational thinking among school students of all ages. Participants are usually supervised by teachers who may integrate the Bebras challenge into their teaching activities. You can find Bebras tasks from previous years on websites and in the Bebras brochures issued by many countries. The second week of November is declared World-Wide Bebras week for solving new tasks. Estonia also participates in the Bebras challenge.

C.

Bebras is an international initiative to promote informatics and computational thinking among school students of all ages. Participants are usually supervised by teachers who may integrate the Bebras challenge into their teaching activities. You can find Bebras tasks from previous years on websites and in the Bebras brochures issued by many countries. The second week of November is declared World-Wide Bebras week for solving new tasks. Estonia also participates in the Bebras challenge.

D.

Bebras is an international initiative to promote informatics and computational thinking among school students of all ages. Participants are usually supervised by teachers who may integrate the Bebras challenge into their teaching activities. You can find Bebras tasks from previous years on websites and in the Bebras brochures issued by many countries. The second week of November is declared World-Wide Bebras week for solving new tasks. Estonia also participates in the Bebras challenge.

14. Pildi kodeerimine

Pildid on arvutis jagatud väikesteks ruudukesteks, mida nimetatakse piksliteks. Must-valgete piltide puhul on iga piksel kas must või valge. Pildi salvestamisel on vaja vaid säilitada infot, millised punktid on mustad ja millised on valged.

Näiteks tähte "a" kujutavat pilti võime kodeerida ka viisil 1,3,1 – 4,1 – 1,4 – 0,1,3,1 – 0,1,3,1 – 1,4, kus iga rida algab valgete pikslite arvuga ja sidekriips tähistab rea lõppu.

Küsimus

Kui kasutada sama kodeerimisviisi, siis milline järgnevatest piltidest on väljendatud koodiga 2,1,2 – 0,1,3,1 – 1,1,1,1,1 – 2,1,2 – 1,1,1,1,1 – 0,1,3,1?

[Raadionupud]

A. B. C. D.

15. Looma tuvastamine

Kobraste kuningas tahtis saada infot kõigi tema metsas elavate loomade kohta. Ta kutsus loomad oma lossi, et nad üle lugeda. Et ülesanne lihtsam oleks, ostis kuningas masina, mis suudab loomi tuvastada näo mõne iseloomuliku omaduse järgi.

Me teame, et masin tuvastas loomi sellisel viisil:

Omadus Jänes Kobras Karu
Kõrvade pikkus pool pea kõrgusest veerand pea kõrgusest veerand pea kõrgusest
Vurrude pikkus* pea laius pool pea laiusest pool pea laiusest
Pea laius pool pea kõrgusest pool pea kõrgusest pea kõrgus

*Märkus: Vurrude pikkust mõõdetakse vasaku ja parema vurruosa summana.

Mõõtmisel arvestatakse kõige suuremat laiust ja kõrgust.

Järgmisel tuvastataval loomal on selline nägu:

Küsimus

Millisega neljast tabelis olnud loomast on tegemist?

[Raadionupud]

A. Jänes

B. Kobras

C. Karu

D. Kass

Copyright © 2019 Bebras – International Challenge on Informatics and Computational Thinking.
Licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Flag icons by GoSquared.