1. Kobras

"Kobras" on üldhariduskoolide õpilastele mõeldud informaatikaviktoriin, mida korraldatakse paljudes riikides üle kogu maailma. Käesoleval aastal on sel viktoriinil juubel.

Küsimus

Mis aastal ja kus sündis "Kobras"?

[Raadionupud]

A. 1999

B. 2004

C. 2009

D. 2014

[Raadionupud]

E. USA

F. Poola

G. Leedu

H. Hiina

2. Veebiprotokollid

Veebi lehitsedes võib kasutada kas HTTP või HTTPS protokolli.

Küsimus

Mille poolest need protokollid üksteisest erinevad?

[Märkeruudud]

A. HTTPS ühendused on kiiremad: S tuleb sõnast "speedy" (inglise keeles "kiire").

B. HTTPS ühendused on paremad videote vaatamiseks: S tuleb sõnad "streaming" (inglise keeles "voogedastus").

C. HTTPS ühendused on turvalised: keegi ei saa pealt kuulata kliendi ja serveri vahel liikuvat salajast infot, näiteks paroole ja pangakaartide andmeid.

D. HTTPS ühendust kasutavad serverid on usaldusväärsed: võib olla kindel, et neis avaldatud info on tõene ja müügiks pakutavad kaubad kvaliteetsed.

3. Populaarne arvutimäng

Kuni selle aasta alguseni hoidis maailma müüduima arvutimängu tiitlit 1984. aastal Aleksei Pažitnovi loodud Tetris.

Küsimus

Milline mäng tänavu esikoha üle võttis?

[Raadionupud]

A. Minecraft

B. Pokemon

C. Super Mario

D. Angry Birds

4. Lõks

Isesõitev paat sõidab jõe lõunakaldalt põhjakaldale, möödudes jões olevatest saartest.

Paat navigeerib digitaalse ruutudeks jagatud kaardi abil, liikudes ruudust ruutu. Paat valib liikumiseks ainult neid ruute, mis on täiesti vabad ehk mille ükski osa pole kaetud saarega.

Navigeerimine toimub selliste instruktsioonide põhjal:

Piraadid lisasid jõkke tehissaare, mille abil saab paadi lõksu püüda: kui paat jõuab saare lähedale, võib ta peatuda enne põhjakaldale jõudmist.

Küsimus

Milline neist saartest võib paadi lõksu püüda?

[Raadionupud]

A. B. C. D.

5. Mustrid

Kobras mängib programmiga, mis lubab tekstikäskluste abil mustreid joonistada. Esialgne joonistussuund on paremale ja kasutada saab järgmisi käsklusi:

 • edasi(X): liigu X cm joonistussuunas;
 • vasakule(): pööra joonistussuunda 90º vasakule;
 • paremale(): pööra joonistussuunda 90º paremale.

Näiteks käsklused "edasi(20), vasakule(), edasi(10), paremale(), edasi(10)" joonistavad sellise kujundi: .

Siin on katkend joonistuskäsklusest:

"..., edasi(20), vasakule(), edasi(10), vasakule(), edasi(10), vasakule(), edasi(20), ..."

Küsimus

Millist järgmistest kujunditest saab joonistada käskluse abil, mis sisaldab toodud katkendit?

[Raadionupud]

A.

B.

C.

D.

6. Täpne maksmine

Kopra-Kaarel läheb kauplusesse. Tal on kaasas üks münt väärtuses 1 B, üks münt väärtuses 10 B ja üks münt väärtuses 100 B ning kaks kupüüri, üks väärtuses 1000 B ja teine 10000 B.

Kobras tahab osta endale arvuti nii, et müüjal poleks vaja talle raha tagasi anda. Ta valib välja arvuti, mis maksab 11010 B.

Küsimus

Kui me võtame kõikvõimalikud hinnad, mida kobras saaks oma rahaga täpselt maksta, ja järjestame need suuruse järgi, alates suurimast, siis mitmendal kohal on kopra valitud arvuti hind 11010 B?

[Raadionupud]

A. Viies

B. Kuues

C. Üheteistkümnes

D. Kahekümne kuues

7. Superstaar

Sotsiaalvõrgustikus TeismeGramm võivad liikmed teisi liikmeid "jälgida".

TeismeGrammi grupid koosnevad liikmetest, mõni liige võib olla oma grupi "superstaar". Superstaar on grupiliige:

 • keda jälgivad kõik teised grupi liikmed;
 • kes ei jälgi kedagi selles grupis.

Ühe TeismeGrammi grupi liikmeteks on Heili, Saara ja Jaan:

 • Heili jälgib Jaani ja Saarat;
 • Saara jälgib Jaani;
 • Jaan ei jälgi kedagi.

Seega on Jaan selle grupi superstaar.

Teise TeismeGrammi grupi moodustavad Allan, Daniel, Fred, Greta ja Roland.

 • Allan jälgib Danieli ja Gretat;
 • Daniel jälgib Gretat ja Rolandit;
 • Fred jälgib Allanit, Gretat ja Rolandit;
 • Roland jälgib Allanit ja Gretat.

Küsimus

Kas selles grupis on superstaar?

[Raadionupud]

A. Jah, Allan on superstaar.

B. Jah, Fred ja Roland on superstaarid.

C. Jah, Greta on superstaar.

D. Ei, selles grupis ei ole superstaari.

8. Rongi või autoga?

Kobras Jaan peab reisima linnast A linna E läbi linnade B, C ja D. Ühest linnast teise linna jõudmiseks võib ta kas sõita rongiga või rentida auto. Sõiduajad nii ühe kui teise vahendiga on toodud joonisel:

Jaan hoolib keskkonnast ja kliimamuutustest, seega tahab ta autoga reisida nii vähe kui võimalik. Kahjuks peab ta linna E jõudma 15 tunni jooksul, seega on ta sunnitud reisima vähemalt osaliselt autoga.

Küsimus

Mitu tundi peab Jaan autoga sõitma?

[Täisarv]

9. Digitaalne tabloo

Anna tahab LED-lampidest koosneval tablool arve näidata. Iga number koosneb seitsmest LED-lambist, mis on tähistatud tähtedega A, B, C, D, E, F ja G:

Selleks, et lampe sisse lülitada, peab Anna tabelis vastavad lahtrid ära märkima. Näiteks järgmise tabeli järgi näidatakse tablool kolmest numbrist koosnevat arvu 103:

Küsimus

Kui me kasutame allolevat tabelit, siis milline arv on näha tablool?

[Täisarv]

10. Talupidajad

Kopramaa talude maad on jagatud ruudukujulisteks osadeks, keskmises ruudus asub maja.

Igal aastal peavad talupidajad otsustama, kas mingil osal hakatakse kasvatama vilja või heina ning peavad oma otsusest teada andma ka maavalitsusele. Teates peab kirjas olema viljaga osade arv igas reas ja igas veerus, nii on tulemust hea satelliidi abil jälgida.

Ühe talu teade on näidatud joonisel.

Küsimus

Milline allolevatest saab üldse olla reeglitele vastav teade?

[Raadionupud]

A. B. C. D.

11. Koprapere

Koprapere istub kõrvuti toolidel ning kolm sõpra (Allan, Berta ja Eduard) annavad nende kohta infot.

Faktid:

 • Kaks kobrast on õed.
 • Kaks kobrast on vennad.
 • Ei vennad ega õed ei istu kõrvuti.

Sõbrad annavad sellist infot:

 • Allan: iga naissoost kobras istub täpselt ühe meessoost kopra kõrval.
 • Berta: ainult üks meessoost kobras istub naissoost kopra kõrval.
 • Eduard: reas on täpselt kaks meessoost kobrast.

Üks kolmest sõbrast valetab, teised räägivad tõtt.

Küsimus

Milline allolevatest väidetest on tõene?

[Raadionupud]

A. Berta valetab ja keskmine kobras on meessoost.

B. Berta räägib tõtt ja keskmine kobras on meessoost.

C. Berta valetab ja keskmine kobras on naissoost.

D. Berta räägib tõtt ja keskmine kobras on naissoost.

12. Kaardi kodeerimine

Koprakuningas peitis oma varanduse ühte oma riigi seitsmest provintsist:

Kuningas koostas kodeeritud kaardi, kus ringid tähistasid provintse, jooned ringide vahel aga seda, et vastavatel provintsidel on ühine piir. Et võimalikke vargaid segadusse ajada, tegi kuningas ka kolm valekaarti.

Küsimus

Milline kaart on õige?

[Raadionupud]

A. B. C. D.

13. Esiletõstetud tekst

Miial on tekstilõik

Bebras is an international initiative to promote informatics and computational thinking among school students of all ages. Participants are usually supervised by teachers who may integrate the Bebras challenge into their teaching activities. You can find Bebras tasks from previous years on websites and in the Bebras brochures issued by many countries. The second week of November is declared World-Wide Bebras week for solving new tasks. Estonia also participates in the Bebras challenge.

Ta tahab selles lõigus kõik sõna "Bebras" esinemised kindlal viisil esile tõsta.

Selleks kasutab ta oma tekstitöötlusprogrammi funktsiooni "otsi ja asenda":

Küsimus

Millise tulemuse Miia saab?

[Raadionupud]

A.

Bebras is an international initiative to promote informatics and computational thinking among school students of all ages. Participants are usually supervised by teachers who may integrate the Bebras challenge into their teaching activities. You can find Bebras tasks from previous years on websites and in the Bebras brochures issued by many countries. The second week of November is declared World-Wide Bebras week for solving new tasks. Estonia also participates in the Bebras challenge.

B.

Bebras is an international initiative to promote informatics and computational thinking among school students of all ages. Participants are usually supervised by teachers who may integrate the Bebras challenge into their teaching activities. You can find Bebras tasks from previous years on websites and in the Bebras brochures issued by many countries. The second week of November is declared World-Wide Bebras week for solving new tasks. Estonia also participates in the Bebras challenge.

C.

Bebras is an international initiative to promote informatics and computational thinking among school students of all ages. Participants are usually supervised by teachers who may integrate the Bebras challenge into their teaching activities. You can find Bebras tasks from previous years on websites and in the Bebras brochures issued by many countries. The second week of November is declared World-Wide Bebras week for solving new tasks. Estonia also participates in the Bebras challenge.

D.

Bebras is an international initiative to promote informatics and computational thinking among school students of all ages. Participants are usually supervised by teachers who may integrate the Bebras challenge into their teaching activities. You can find Bebras tasks from previous years on websites and in the Bebras brochures issued by many countries. The second week of November is declared World-Wide Bebras week for solving new tasks. Estonia also participates in the Bebras challenge.

14. Pajud ja paplid


Paju


Pappel

Kopra-Tiina tahab istutada aeda mõned puud, et kuumadel suvepäevadel nende varjus puhata. Ta valib pajude ja paplite vahel ning tahab teada, kummad kasvavad kiiremini. Info otsimiseks on tal otsimismootor, kus saab keerulisemate otsingute tegemiseks kasutada kaht liiki operatsioone:

Operatsioon Tähendus
… # … Paneb tingimuse kokku kahel pool sümbolit # olevatest osadest ja näitab vaid veebilehti, mis rahuldavad mõlemat osa.
[ … ] Pöörab tingimuse vastupidiseks: näitab vaid neid veebilehti, mis sulgudes olevat tingimust ei rahulda.

Mõned näited:

Päring Tähendus
paju Leheküljed pajude kohta
[ paju ] Leheküljed, mis ei sisalda infot pajude kohta
paju # pappel Leheküljed, mis sisaldavad infot nii pajude kui paplite kohta
[ [ pappel ] ] Leheküljed, mis ei ole sellised, mis ei käi paplite kohta (= leheküljed paplite kohta)
[ paju # pappel ] Leheküljed, mis ei sisalda infot korraga nii pajude kui paplite kohta
paju # [ pappel ] Leheküljed, mis sisaldavad infot pajude, kuid mitte paplite kohta

Küsimus

Milline järgmistest päringutest leiab sellised ja ainult sellised leheküljed, mis sisaldavad infot pajude või paplite või nii pajude kui paplite kohta?

[Raadionupud]

A. [paju] # [pappel]

B. [[paju] # pappel] # [paju # [pappel]]

C. [[paju] # [pappel]]

D. [[paju] # [pappel]] # [paju # pappel]

15. Kvartaliaruanne

Elonil on oma firma müügiandmed kuude kaupa:

Küsimus

Milline oli tema firma kolmanda kvartali summaarne müük ja milline kuu keskmine müük kolmandas kvartalis?

[Reaalarvud]

Summa: ___

Keskmine: ___

Copyright © 2019 Bebras – International Challenge on Informatics and Computational Thinking.
Licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Flag icons by GoSquared.