1. Apple Pay

Käesoleval aastal jõudis ka Eestisse mobiilimakseid võimaldav teenus Apple Pay.

Küsimus

Millal sai esimest korda maailmas seda teenust kasutada?

[Raadionupud]

A. 2015. a

B. 2016. a

C. 2017. a

D. 2018. a

2. Veebiprotokollid

Veebi lehitsedes võib kasutada kas HTTP või HTTPS protokolli.

Küsimus

Mille poolest need protokollid üksteisest erinevad?

[Märkeruudud]

A. HTTPS ühendused on kiiremad: S tuleb sõnast "speedy" (inglise keeles "kiire").

B. HTTPS ühendused on paremad videote vaatamiseks: S tuleb sõnad "streaming" (inglise keeles "voogedastus").

C. HTTPS ühendused on turvalised: keegi ei saa pealt kuulata kliendi ja serveri vahel liikuvat salajast infot, näiteks paroole ja pangakaartide andmeid.

D. HTTPS ühendust kasutavad serverid on usaldusväärsed: võib olla kindel, et neis avaldatud info on tõene ja müügiks pakutavad kaubad kvaliteetsed.

3. Populaarne arvutimäng

Kuni selle aasta alguseni hoidis maailma müüduima arvutimängu tiitlit 1984. aastal Aleksei Pažitnovi loodud Tetris.

Küsimus

Milline mäng tänavu esikoha üle võttis?

[Raadionupud]

A. Minecraft

B. Pokemon

C. Super Mario

D. Angry Birds

4. Teadlased laboris

Kolme teadlase käsutuses on neli kemikaali: . Nad püüavad luua uut kemikaali .

Iga teadlane teeb tööd kaks päeva ning iga päev teeb tööd ainult üks teadlane. Päevas suudab iga teadlane sooritada ainult ühe tööoperatsiooni.

Üks tööoperatsioon tähendab kahe kemikaali kokkusegamist uueks kemikaaliks, mida võib seejärel kasutada ükskõik mitmes järgmises tööoperatsioonis. Iga teadlane võib sooritada ainult kahte liiki tööoperatsioone:

Keemik Karl (K): ja .

Füüsik Fred (F): ja .

Bioloog Bert (B): ja .

Küsimus

Järgmised tähtede jadad näitavad teadlaste töötegemise järjekorda. Milline tähtede jada ei võimalda teadlastel luua kemikaali ?

[Raadionupud]

A. K F B F K B

B. F F K K B B

C. K F B K F B

D. F B F K K B

5. Vee valamine

Reas asub kolm ämbrit A, B ja C, millest igaühes on erinev kogus vett. Ükski ämber pole täiesti täis.

Ämbritel puuduvad skaalamärgid, kuid võimalik on võrrelda ämbrites olevaid veekoguseid. Samuti on lubatud sooritada (ükskõik mitu korda) alltoodud operatsioone (kõik operatsioonid ei tarvitse alati võimalikud olla):

 • tühjendamine: võta ämber ja vala kogu selle sisu mõnda teise ämbrisse;
 • võrdsustamine: võta ämber ja vala selle sisust nii palju mõnda teise ämbrisse, et see teine ämber sisaldab täpselt sama palju vett kui kolmas ämber;
 • täitmine: võta ämber ja vala selle sisust nii palju mõnda teise ämbrisse, et see teine ämber saaks täis.

Ülesandeks on muuta ülalkirjeldatud operatsioonide abil ämbrite seis selliseks nagu alltoodud pildil, kasutamata muid ämbreid.

Pärast operatsioone peab ämbris A olema sama palju vett, kui oli alguses ämbris B, ämbris B sama palju vett, kui oli alguses ämbris C, ning ämbris C sama palju vett, kui oli alguses ämbris A.

Küsimus

Milline järgmistest väidetest on õige?

[Raadionupud]

A. Soovitav tulemus on võimalik saavutada ilma tühjendamise operatsioonita.

B. Soovitav tulemus on võimalik saavutada ilma võrdsustamise operatsioonita.

C. Soovitav tulemus on võimalik saavutada ilma täitmise operatsioonita.

D. Soovitavat tulemust ei ole võimalik nende 3 operatsiooniga saavutada.

6. Kulleri teekond

Kuller alustab punkist S ning peab viima ühe paki igasse seitsmest ringiga näidatud punktist. Punktid on ühendatud teedega, mida kujutavad jooned. Arv joone juures näitab tasu, mida selle tee läbimise eest makstakse.

Kuller soovib valida teekonna, mis toob talle sisse kõige rohkem raha. Ühtegi punkti ei tohi teekonna jooksul külastada rohkem kui üks kord. Lõpetada võib vastavalt oma soovile ükskõik millises punktis.

Küsimus

Milline on suurim rahasumma, mida kuller nende 7 paki kohaletoimetamisega võib teenida?

[Raadionupud]

A. 23

B. 24

C. 25

D. 26

7. Kolmikhäda

Kopraemal on neli mänguasja. Ta tahab panna need nelja kasti, mis on tähistatud tähtedega W, X, Y ja Z. Igasse kasti saab panna maksimaalselt ühe mänguasja.

Kopraema soovib, et oleksid täidetud kõik järgmised tingimused:

 1. Vähemalt üks järgnevatest väidetest on tõene: kastis X on mänguasi või kastis Y pole mänguasja või kastis Z pole mänguasja.
 2. Vähemalt üks järgnevatest väidetest on tõene: kastis W on mänguasi või kastis X on mänguasi või kastis Z pole mänguasja.
 3. Vähemalt üks järgnevatest väidetest on tõene: kastis X pole mänguasja või kastis Y pole mänguasja või kastis Z on mänguasi.
 4. Vähemalt üks järgnevatest väidetest on tõene: kastis W pole mänguasja või kastis X pole mänguasja või kastis Y pole mänguasja.
 5. Vähemalt üks järgnevatest väidetest on tõene: kastis X pole mänguasja või kastis Y on mänguasi või kastis Z pole mänguasja.

Küsimus

Mis on maksimaalne arv mänguasju, mida ta saab panna kastidesse nii, et kõik need tingimused oleksid täidetud?

[Raadionupud]

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

8. Punamütsike

Punamütsike soovib korjata vanaema aiast lilli. Aed jaguneb mitmeks osaks, igas osas on teatav arv lilli. Punamütsike alustab oma teekonda ülemisest vasakust osast ja lõpetab alumises paremas osas, liikudes ainult alla või paremale.

Küsimus

Milline on suurim arv lilli, mille ta võib oma teekonna jooksul korjata?

[Raadionupud]

A. 35

B. 38

C. 41

D. 58

9. Tehtemärkide ülekoormamine

Programmeerimises võib matemaatilistel tehtemärkidel nagu * (korrutamine) või + (liitmine) olla mitu tähendust, olenevalt operandidest, millele neid rakendatakse. Seda nimetatakse tehtemärkide ülekoormamiseks.

Tüüpiline näide on järgmine (kasutusel mitmes programmeerimiskeeles):

 • 2*3 annab tulemuseks 6, sest mõlemad operandid on arvud;
 • "2"*3 annab tulemuseks 222, sest esimene operand on sõne (tekst);
 • 2*"3" annab tulemuseks 33, sest teine operand on sõne;
 • "2"*"3" annab vea, sest mõlemad operandid on sõned;
 • 2 + 3 annab tulemuseks 5, sest mõlemad operandid on arvud;
 • "2" + "3" annab tulemuseks 23, sest mõlemad operandid on sõned;
 • "2" + 3 ja 2 + "3" annavad mõlemad vea.

Tehete järjekord on tavaline: sulgudes olevad tehted sooritatakse enne ja tehted * sooritatakse enne samal tasemel olevaid tehteid +.

Küsimus

Sul on vaja joonistada neli kala, kes ujuvad vasakult paremale:

...><(((°>......><(((°>......><(((°>......><(((°>...

Milline järgmistest avaldistest annab selle tulemuse?

Vaata hoolikalt, mõned avaldised võivad anda tulemuseks vale rea ning mõned avaldised võivad anda vea!

[Raadionupud]

A. (3*"." + "><" + 3*"(" + "°>" + 3*".")*"2"*2

B. (3*"." + "><" + 3*"(" + "°>")*2*2 + 3*"."

C. (3*"." + "><" + "3"*"(" + "°>" + 3*".")*2*2

D. (3*"." + "><" + 3*"(" + "°>" + 3*".")*2*2

10. Kipud

Kuninganna edastab oma alamatele teadaandeid rippuvates nöörides olevate sõlmede abil (nn kipudena). Näiteks järgmine kipu võib tähendada teadaannet "pidutsege":

Oluline on ainult nööride järjekord ja igas nööris olevate sõlmede arv.

Igas nööris võib olla 0, 1, 2 või 3 sõlme.

Küsimus

Milline on vähim arv nööre kipus, et kuninganna saaks sellega edastada 50 erinevat teadaannet?

[Raadionupud]

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

11. Pole tõesed

Küsimus

Märgi järgnevatest kõik laused, mis pole tõesed.

[Märkeruudud]

A. Siinsetest lausetest täpselt üks pole tõene.

B. Siinsetest lausetest täpselt kaks pole tõesed.

C. Siinsetest lausetest täpselt kolm pole tõesed.

D. Siinsetest lausetest täpselt neli pole tõesed.

E. Siinsetest lausetest täpselt viis pole tõesed.

12. Kaardi kodeerimine

Koprakuningas peitis oma varanduse ühte oma riigi seitsmest provintsist:

Kuningas koostas kodeeritud kaardi, kus ringid tähistasid provintse, jooned ringide vahel aga seda, et vastavatel provintsidel on ühine piir. Et võimalikke vargaid segadusse ajada, tegi kuningas ka kolm valekaarti.

Küsimus

Milline kaart on õige?

[Raadionupud]

A. B. C. D.

13. Esiletõstetud tekst

Miial on tekstilõik

Bebras is an international initiative to promote informatics and computational thinking among school students of all ages. Participants are usually supervised by teachers who may integrate the Bebras challenge into their teaching activities. You can find Bebras tasks from previous years on websites and in the Bebras brochures issued by many countries. The second week of November is declared World-Wide Bebras week for solving new tasks. Estonia also participates in the Bebras challenge.

Ta tahab selles lõigus kõik sõna "Bebras" esinemised kindlal viisil esile tõsta.

Selleks kasutab ta oma tekstitöötlusprogrammi funktsiooni "otsi ja asenda":

Küsimus

Millise tulemuse Miia saab?

[Raadionupud]

A.

Bebras is an international initiative to promote informatics and computational thinking among school students of all ages. Participants are usually supervised by teachers who may integrate the Bebras challenge into their teaching activities. You can find Bebras tasks from previous years on websites and in the Bebras brochures issued by many countries. The second week of November is declared World-Wide Bebras week for solving new tasks. Estonia also participates in the Bebras challenge.

B.

Bebras is an international initiative to promote informatics and computational thinking among school students of all ages. Participants are usually supervised by teachers who may integrate the Bebras challenge into their teaching activities. You can find Bebras tasks from previous years on websites and in the Bebras brochures issued by many countries. The second week of November is declared World-Wide Bebras week for solving new tasks. Estonia also participates in the Bebras challenge.

C.

Bebras is an international initiative to promote informatics and computational thinking among school students of all ages. Participants are usually supervised by teachers who may integrate the Bebras challenge into their teaching activities. You can find Bebras tasks from previous years on websites and in the Bebras brochures issued by many countries. The second week of November is declared World-Wide Bebras week for solving new tasks. Estonia also participates in the Bebras challenge.

D.

Bebras is an international initiative to promote informatics and computational thinking among school students of all ages. Participants are usually supervised by teachers who may integrate the Bebras challenge into their teaching activities. You can find Bebras tasks from previous years on websites and in the Bebras brochures issued by many countries. The second week of November is declared World-Wide Bebras week for solving new tasks. Estonia also participates in the Bebras challenge.

14. Pajud ja paplid


Paju


Pappel

Kopra-Tiina tahab istutada aeda mõned puud, et kuumadel suvepäevadel nende varjus puhata. Ta valib pajude ja paplite vahel ning tahab teada, kummad kasvavad kiiremini. Info otsimiseks on tal otsimismootor, kus saab keerulisemate otsingute tegemiseks kasutada kaht liiki operatsioone:

Operatsioon Tähendus
… # … Paneb tingimuse kokku kahel pool sümbolit # olevatest osadest ja näitab vaid veebilehti, mis rahuldavad mõlemat osa.
[ … ] Pöörab tingimuse vastupidiseks: näitab vaid neid veebilehti, mis sulgudes olevat tingimust ei rahulda.

Mõned näited:

Päring Tähendus
paju Leheküljed pajude kohta
[ paju ] Leheküljed, mis ei sisalda infot pajude kohta
paju # pappel Leheküljed, mis sisaldavad infot nii pajude kui paplite kohta
[ [ pappel ] ] Leheküljed, mis ei ole sellised, mis ei käi paplite kohta (= leheküljed paplite kohta)
[ paju # pappel ] Leheküljed, mis ei sisalda infot korraga nii pajude kui paplite kohta
paju # [ pappel ] Leheküljed, mis sisaldavad infot pajude, kuid mitte paplite kohta

Küsimus

Milline järgmistest päringutest leiab sellised ja ainult sellised leheküljed, mis sisaldavad infot pajude või paplite või nii pajude kui paplite kohta?

[Raadionupud]

A. [paju] # [pappel]

B. [[paju] # pappel] # [paju # [pappel]]

C. [[paju] # [pappel]]

D. [[paju] # [pappel]] # [paju # pappel]

15. Kvartaliaruanne

Elonil on oma firma müügiandmed kuude kaupa:

Küsimus

Milline oli tema firma kolmanda kvartali summaarne müük ja milline kuu keskmine müük kolmandas kvartalis?

[Reaalarvud]

Summa: ___

Keskmine: ___

Copyright © 2019 Bebras – International Challenge on Informatics and Computational Thinking.
Licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Flag icons by GoSquared.