1. WWW juubel

  1. aastal oli meile kõigile tuttaval veebil (WWW, World Wide Web) juubel.

Küsimus

Kui vanaks sai veeb?

[Raadionupud]

A. 15 aastat

B. 20 aastat

C. 25 aastat

D. 30 aastat

2. Libauudised

Kopramaa rahvuslik uudisteagentuur toodab õhtuseid uudistekokkuvõtteid. Enamik uudiseid on õiged, kuid mõned on libauudised.

Neli kobrast, Alice, Bert, Charlie ja David, vaatavad iga päev koos uudiseid.

Koprad on omavahel kokku leppinud, et kui nad soovivad otsustada, kas uudis on õige, siis peavad vähemalt kolm neist arvama (või teadma), et see on õige.

Küsimus

Millal leiavad koprad, et uudis on õige?

[Raadionupud]

A. Kui uudis ongi tegelikult õige uudis

B. Kui uudis on tegelikult libauudis

C. Alati

D. Mitte kunagi

3. Pildistamine koolis

Üha enam küsimusi tekitab koolis pildistamine ja filmimine. Millal võib seda teha ja millal on vaja küsida luba?

Küsimus

Millistel juhtudel on koolis tehtud pildi kasutamiseks vaja pildil olevate kaaslaste luba?

Märgi kõik õiged vastused!

[Märkeruudud]

A. pildistamine endale mälestuseks

B. pildi avaldamine sotsiaalmeedias

C. pildi avaldamine ajakirjanduses

D. pildistamine tõendiks õiguskaitseorganitele

4. Lisaseadmed

Arvutil võib olla palju erinevaid lisaseadmeid. Mõned neist on sisendseadmed (mõeldud informatsiooni arvutisse sisestamiseks), mõned väljundseadmed (mõeldud informatsiooni arvutist väljastamiseks), mõned aga andmekandjad (mõeldud andmete salvestamiseks, et neid saaks pärast uuesti kasutada).

Küsimus

Millist liiki on iga allpool nimetatud seade?

[Raadionupud/rippmenüüd "sisendseade/väljundseade/andmekandja" igas punktis]

A. skanner

B. kõlarid

C. SD-kaart

D. stiilus

E. mälupulk

F. projektor

5. Klaasi taaskasutamine

Kooli direktor pöörab palju tähelepanu klaasi taaskasutamisele. Klaasi ümbertöötlemisel on oluline, kas see on valge või värviline. Direktor on hankinud maagilised masinad, mis töötavad klaasi ümber. Kaks masinat võtavad kumbki ette kaks ühikut klaasi ning töötavad need ümber. Kolmas masin võtab ette ühe ühiku klaasi ja töötab selle ümber.

See masin annab välja valge klaasi ainult siis, kui masinasse pannakse kaks ühikut valget klaasi. Ükskõik milline muu kombinatsioon annab tulemuseks värvilise klaasi.

See masin annab välja värvilise klaasi ainult siis, kui masinasse pannakse kaks ühikut värvilist klaasi. Ükskõik milline muu kombinatsioon annab tulemuseks valge klaasi.

See masin muudab värvilise klaasi valgeks ja valge klaasi värviliseks.

Direktor koostas masinatest järgmise süsteemi:

Küsimus

Mis liiki klaasi võib panna sisenditesse 1, 2, 3 ja 4, et tulemuseks saadaks valge klaas?

[Raadionupud]

A. 1 = valge, 2 = valge, 3 = värviline, 4 = valge

B. 1 = värviline, 2 = värviline, 3 = värviline, 4 = valge

C. 1 = valge, 2 = värviline, 3 = värviline, 4 = valge

D. 1 = värviline, 2 = värviline, 3 = valge, 4 = värviline

6. Teisendused

Üheksa lahtriga mängulaual on algseisus kuues vasakpoolses lahtris kolm punast ja kolm rohelist kaarti:

Teisenduse rakendamine tähendab teatavate kaartide tõstmist ühest lahtrist teise. Lubatud on kaht liiki teisendusi (kus kaarte loendame vasakult paremale):

1. teisendus: 4. kaart tõsta 6. kaardist paremal olevasse tühja lahtrisse; seejärel tõsta 1. kaart lahtrisse, kus enne oli 4. kaart.

2. teisendus: 5. kaart tõsta 6. kaardist paremal olevasse tühja lahtrisse; seejärel tõsta 3. kaart lahtrisse, kus enne oli 5. kaart, ja 1. kaart lahtrisse, kus enne oli 3. kaart.

Teisendusi võib rakendada üksteise järel jadana. Näiteks rakendades algseisule jada "1. teisendus; 2. teisendus", on tulemus selline:

pärast 1. teisendust:

ja pärast 2. teisendust:

Küsimus

Millise teisenduste jada rakendamine viib algseisu järgnevaks lõppseisuks?

[Raadionupud]

A. 1. teisendus; 2. teisendus; 1. teisendus

B. 2. teisendus; 1. teisendus; 1. teisendus

C. 1. teisendus; 1. teisendus; 2. teisendus

D. 1. teisendus; 1. teisendus; 1. teisendus

7. Sõpruse käevõru

Stenver koostab käevõrusid. Ta alustab elemendist ja järgib allkujutatud reegleid:

Iga reegel tähendab, et vasakul olev element asendatakse ühest noolest paremal olevate elementidega.

Neid reegleid korduvalt rakendades saab Stenver koostada näiteks niisugused kaks käevõru:

Stenver koostas oma nelja sõbra jaoks neli käevõru. Üks sõpradest lõhkus kogemata oma käevõru. Ta proovis seda parandada, kuid tegi seejuures vea.

Küsimus

Milline järgmistest käevõrudest on see, kus on tehtud viga?

[Raadionupud]

A.

B.

C.

D.

8. Sipelgad soos

Kivil A asub kümme sipelgat, kes püüavad jõuda kivil F asuva toiduni. Mööda ühte kõrt saab igal hetkel kõndida ainult üks sipelgas. Ühelt kivilt teiseni kõndimiseks kulub sipelgal 1 minut.

Küsimus

Milline on maksimaalne arv sipelgaid, kes võivad jõuda kivil F asuva toiduni esimese 3 minuti jooksul?

[Tekstikast, täisarv]

9. Peoõhtu

Piia ja Taavi said kutse peole, mis algab kell 15:00. Nad tahavad omalt poolt kaasa võtta värskelt küpsetatud maiustusi: küpsiseid, kooki ja kukleid.

Retseptiraamatust leiavad nad järgmised tegevuste ajad:

Piia teeb taina ja paneb selle ahju ning küpsetamise järel kaunistab Taavi küpsetise.

Ahjus on ruumi ainult ühe küpsetise jaoks. Ei Piia ega Taavi saa korraga teha mitut tööd.

Nad alustavad kell 13:00 ja tahavad jõuda valmis kella 15:00-ks. Seetõttu koostasid nad graafiku:

Nähes, et valmistusaeg on liiga pikk, mõtlesid nad, kas oleks siiski võimalik kella 15:00-ks valmis jõuda. Optimaalse graafiku leidmiseks tuli neile mõte muuta maiustuste valmistamise järjekorda.

Küsimus

Mis on kõige varasem aeg, milleks need 3 maiustust võivad valmis olla?

[Raadionupud]

A. 14:15

B. 14:30

C. 14:45

D. 15:00

10. Värviline hiina märk

Väikese kopra tähelepanu äratab üks hiina märk ning ta soovib uurida selle ehitust. Ta valmistab järgmise värvi-mustriskeemi:

Selle skeemiga võib alltoodud hiina märke esitada järgmiselt:

märk 川, paigutus vasakul-keskel-paremal märk 儿, paigutus vasakul-paremal märk 吕, paigutus üleval-all

Küsimus

Milline variant kujutab õigesti kõiki järgmisi märke: 三, 二, 八?

[Raadionupud]

A.

B.

C.

D.

11. Koogid ja naabrid

Reede hommikul tellisid kolm naabrit Anne, Betti ja Clara igaüks laupäevase peo jaoks samalt pagarilt ühe koogi. Kõik nad tellisid sama liiki, 3 cm paksuse koogi.

Kuid igaüks helistas seejärel pagarile uuesti, et tellimust muuta. Pagar kirjutab iga kord üles uuele tellimusele vastava koogi paksuse ja viskab vana tellimuse andmed minema. Koogid küpsetatakse valmis laupäeva varahommikul.

Anna 1. kõne: Tee minu kook mu eelneva tellimusega võrreldes 1 cm võrra paksem.

Anna 2. kõne: Tee hoopis mu kook sama paks kui Betti oma.

Betti 1. kõne: Tee minu kook mu eelneva tellimusega võrreldes 1 cm võrra õhem.

Betti 2. kõne: Tee minu kook mu eelneva tellimusega võrreldes 1 cm võrra õhem.

Clara 1. kõne: Tee minu kook Anna tellimusega võrreldes 1 cm võrra paksem.

Clara 2. kõne: Tee minu kook mu eelneva tellimusega võrreldes 1 cm võrra paksem.

MÄRKUS: Pole teada, mis kellaaegadel kõned pagarile tehti, välja arvatud see, et iga naabri teine kõne toimus pärast tema esimest kõnet.

Küsimus

Milline järgmistest väidetest on laupäeval igal juhul õige?

[Raadionupud]

A. Anna ja Betti koogid on sama paksusega.

B. Betti kook on vähemalt 1 cm võrra õhem kui Clara kook.

C. Clara kook on täpselt 2 cm võrra paksem kui Anna kook.

D. Kõik kolm kooki on vähemalt 4 cm paksused.

12. Rangoli muster

Rangoli on kunstivorm, kus värviliste materjalide abil luuakse põrandale mustreid.

Innal on kolme liiki plaate: 8 lillat kolmnurka, 4 rohelist ruutu ja 6 musta kolmnurka. Iga liiki plaate on ainult ühes suuruses.

Plaat
Arv 8 4 6

Inna tahab luua ainult nendest plaatidest põrandale rangoli mustri. Ta ei pea ära kasutama kõiki plaate ega katma tervet põrandat.

Küsimus

Millise rangoli mustri saab Inna luua?

A B C

[Raadionupud]

A. Mustri A

B. Mustri B

C. Mustri C

D. Kõik kolm mustrit

13. Teksti kopeerimine

Teksti kopeerimisel ühest dokumendist teise võib seda uude dokumenti kleepida mitmel moel:

- tekst kleebitakse uude dokumenti vormingus, mis tal oli algdokumendis;

- tekst kleebitakse uude dokumenti, ühildades kopeeritud teksti vormingu uue dokumendi omaga;

- tekst kleebitakse uude dokumenti lametekstina, algdokumendi vormingut arvestamata.

Kobras koostab referaati hundist ja kasutab allikana ka Vikipeedia artiklit:

Kobras tahab kopeerida artikli teise ja kolmanda lõigu oma referaati nii, et teises lõigus säiliks paksus kirjas esile toodud tekst, aga kolmandas lõigus olevad hüperlingid kaoks.

Küsimus

Kuidas peaks ta need kaks lõiku oma referaati kleepima?

[Raadionupud]

A. Teise lõigu ja kolmanda abil

B. Teise lõigu ja kolmanda abil

C. Teise lõigu ja kolmanda abil

D. Teise lõigu ja kolmanda abil

14. Jälgimine

Digikaamera teeb iga 10 sekundi järel linnaplatsist foto.

Arvutiprogramm võrdleb iga uut fotot eelmise fotoga ja moodustab erinevuste pildi. Sellel on igas kohas, kus uus foto erineb eelmisest fotost, väike punane ruuduke.

Näiteks on allpool kahe foto kõrval paremal nende erinevuste pilt.

Kui erinevuste pilt on üleni valge, siis kahe foto vahel erinevusi pole.

Järgnevas on näidatud erinevuste piltide jada, mis katab ajavahemiku 50 sekundit. Selle ajavahemiku jooksul toimus viis sündmust.

A. Toomas kohtab Tiinat.

B. Keegi avab raekoja ukse.

C. Toomas ja Tiina kõnnivad koos käsikäes.

D. Ilm hakkab muutuma tuulisemaks.

E. Keegi suleb raekoja ukse.

Küsimus

Mis järjekorras need sündmused toimusid?

Kirjuta 5-kohaline vastus (ainult tähed A-E).

[Tekstikast]

15. Veebilehitseja

Timo on sõbral külas ja tahab kasutada sõbra arvutit veebist uudiste lugemiseks. Sõbra arvuti töölaual on hulk programmide ikoone, aga Timo pole kindel, milline neist on veebilehtiseja. Aita teda!

Küsimus

Millised järgnevatest on veebilehitsejate ikoonid?

Vali kõik õiged vastused!

[Märkeruudud]

A. B. C. D. E. F. G. H.

Copyright © 2019 Bebras – International Challenge on Informatics and Computational Thinking.
Licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Flag icons by GoSquared.