1. WWW juubel

 1. aastal oli meile kõigile tuttaval veebil (WWW, World Wide Web) juubel.

Küsimus

Kui vanaks sai veeb?

[Raadionupud]

A. 15 aastat

B. 20 aastat

C. 25 aastat

D. 30 aastat

2. Pildistamine koolis

Üha enam küsimusi tekitab koolis pildistamine ja filmimine. Millal võib seda teha ja millal on vaja küsida luba?

Küsimus

Millistel juhtudel on koolis tehtud pildi kasutamiseks vaja pildil olevate kaaslaste luba?

Märgi kõik õiged vastused!

[Märkeruudud]

A. pildistamine endale mälestuseks

B. pildi avaldamine sotsiaalmeedias

C. pildi avaldamine ajakirjanduses

D. pildistamine tõendiks õiguskaitseorganitele

3. Arvutiost

Mikk tahab endale uut arvutit osta. Hiljuti jäi talle silma sooduspakkumine järgmisele konfiguratsioonile:

Intel Core i3-9100, 8GB DDR4, Dell 21.5" FHD, 256GB PCIe SSD, Intel UHD 630, RJ45, SD/MMC/MS, 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.1, VGA, HDMI, Ubuntu 19.04

Küsimus

Milliseid komponente see komplekt sisaldab?

Vali kõik õiged variandid!

[Märkeruudud]

A. protsessor

B. monitor

C. kõvaketas

D. võrgukaart

E. mälukaardilugeja

F. operatsioonisüsteem

4. Loendur

Masinal on neli kangi, mis võivad kalduda ühele ja teisele poole.

 • Vasakule kaldu kang = 0
 • Paremale kaldu kang = 1

Kui kangile kukub pall, siis kangi kalle muutub ja pall veereb ära:

Järgnevas on kujutatud 2 esimese palli masinasse kukkumist:

Esimesel pildil on kõigi kangide seis 0 ning loenduri näit 0000.

Algus Pärast 1. palli Pärast 2. palli

Küsimus

Milline on loenduri näit pärast seda, kui masinasse on kukkunud 5 palli?

Kirjuta 4-kohaline vastus (ainult numbrid 0 ja 1).

[Tekstikast]

5. Kopravõrgustik

Võrgustik koosneb käikudest, mida mööda koprad liikuda saavad. Võrgustikul on kuus sissepääsu ja kuus väljapääsu:

Kopraid on kahte liiki: hallid ja pruunid. Kui ristteel kohtub kaks eri värvi kobrast, siis läheb pruun kobras paremale ja hall kobras vasakule.

Võrgustikku siseneb samal ajahetkel kuus kobrast, igast sissepääsust üks. Koprad väljuvad võrgustikust järjestuses PHPHPH, nagu joonisel näidatud.

Küsimus

Millises järjestuses nad võrgustikku sisenesid?

Kirjuta 6-kohaline vastus (ainult tähed H ja P).

[Tekstikast]

6. Laod

42 siili hoiavad oma asju 5 laos. Esimene siil hoiab oma asju esimeses laos, teine siil teises laos, ..., kuues siil uuesti esimeses laos ja nii edasi.

Ühel päeval ehitasid siilid uue lao ning andsid sellele numbri 6. Nad otsustasid asjad ladude vahel ümber paigutada nii, et jaotus oleks taas lihtne: esimene siil hoiaks oma asju esimeses laos, teine siil teises laos, ..., seitsmes uuesti esimeses laos ja nii edasi.

Küsimus

Mitmel siilil pole vaja oma asju ühest laost teise ümber paigutada?

Näiteks esimene siil hoiab oma asju alati esimeses laos, temal pole vaja asju ümber paigutada. Seevastu kuuenda siili asjad olid esimeses laos, kuid viiakse üle kuuendasse lattu.

[Tekstikast, täisarv]

7. Päästeoperatsioon

Lumetormi järel soovivad kolm inimest ühendada oma iglud jälle üldise teedevõrguga. Teede puhastamine antakse robotlumesahale. Töö lõpus peab robot naasma lähtepunkti.

Ühest ruudust teise liikumine võtab 1 tunni, kui kummaski ruudus lund ei ole.

Ühest ruudust teise liikumine võtab 2 tundi, kui teist ruutu tuleb lumest puhastada.

Roboti pööramine lumest puhastatud ruudus aega ei võta.

Robot ei pea iglusse sisse minema; piisab, kui puhastada lumest iglu ukse ees olev ruut, et inimesed välja pääseksid.

Küsimus

Milline on vähim aeg (tundides), millega robot võib töö valmis saada?

[Tekstikast, täisarv]

8. Külastus

Väike Tom on kodus ja tahab läbi käia kõik oma sugulased.

Mõne tee läbimise eest tuleb maksta tasu (tasud on näidatud alloleval joonisel). Kui ta läbib teed rohkem kui ühe korra, siis tal uuesti maksta pole vaja.

Mõned teed on blokeeritud kividega ning neid läbida ei saa.

Küsimus

Mis on vähim rahasumma, millega Tom saab kõik oma sugulased läbi käia?

[Tekstikast, täisarv]

9. Lennukite sõiduplaan

Õnnetuste vältimiseks määratakse lennuväljal igale lähenevale lennukile koridor. Koridor on õhuruumi osa, kuhu teisi lennukeid samal ajal ei lubata.

Kopramaa lennuväljal on keelatud määrata lennukitele sama koridori, kui nad maanduvad 15 minuti sees.

Näiteks kui 1. lend maandub kell 6:10, 2. lend kell 6:25 ja 3. lend kell 6:26, siis 1. ja 2. lennule ei või määrata sama koridori. Samas 3. lennule võib määrata sama koridori nagu 1. lennule, aga ei või määrata sama koridori nagu 2. lennule.

Sa oled täna lennuvälja lennujuht ning sinu ülesanne on määrata koridorid järgmises tabelis näidatud lendudele.

Lend Kellaaeg
9W2400 7:00
9W1321 7:21
AI561 7:20
AI620 7:18
EK427 7:03
SG147 7:12

Küsimus

Milline on vähim vajalik koridoride arv, et kõik ülalnäidatud lennud saaksid maanduda vastavalt reeglitele?

[Tekstikast, täisarv]

10. Signaallambid

Sõnumite saatmiseks kauge maa taha kasutavad koprad signaallampe. Sõnumeid saadetakse järgmise tabeli ja reegli järgi:

A 01000001 J 01001010 S 01010011
B 01000010 K 01001011 T 01010100
C 01000011 L 01001100 U 01010101
D 01000100 M 01001101 V 01010110
E 01000101 N 01001110 W 01010111
F 01000110 O 01001111 X 01011000
G 01000111 P 01010000 Y 01011001
H 01001000 Q 01010001 Z 01011010
I 01001001 R 01010010
0
1

Küsimus

Tabeli ja esitatud reegli abil saatsid koprad järgmise teate:

Mis teate nad saatsid?

[Raadionupud]

A. HOUSE

B. HAPPY

C. HORSE

D. HONEY

11. Istumisplaan

Kaheksa sõpra istuvad ümmarguse laua ääres, nende näod on pööratud laua keskpunkti suunas.

Istekohtade kohta teame me järgmist:

 • Anna istub otse Danieli vastas.
 • Henri istub Greta ja Eleri vahel.
 • Frank ei istu Anna ega Danieli kõrval.
 • Greta ja Clara vahel on üks inimene.
 • Eleri istub Danieli kõrval vasakul pool.

Küsimus

Milline sõprade istumisjärjekord päripäeva lugedes on õige?

[Raadionupud]

A. Anna, Bruno, Greta, Daniel, Clara, Eleri, Frank, Henri

B. Anna, Greta, Henri, Eleri, Daniel, Bruno, Frank, Clara

C. Anna, Clara, Frank, Bruno, Daniel, Eleri, Henri, Greta

D. Anna, Henri, Eleri, Greta, Daniel, Frank, Bruno, Clara

12. Joonistusrobot

Liikudes mööda ruudustikku, tõmbab robot joone, millest moodustub pilt. Iga pilti esitab üks arvukolmik.

Näiteks arvukolmik 3, 1, 5 esitab pilti joonisel 4, sest siin robot:

 • liigub edasi 3 ruudu võrra ja seejärel pöörab paremale (joonis 1);
 • liigub edasi 1 ruudu võrra ja seejärel pöörab paremale (joonis 2);
 • liigub edasi 5 ruudu võrra ja seejärel pöörab paremale (joonis 3);
 • ja kordab eelnevaid samme lõputult.
Joonis 1 Joonis 2 Joonis 3 Joonis 4

Küsimus

Sea iga pildiga vastavusse arvukolmik, mis teda esitab:

[Lohistamine/rippmenüüd]

A B C D
 • 1, 4, 1
 • 2, 2, 3
 • 3, 3, 3
 • 4, 2, 4

13. Teksti kopeerimine

Teksti kopeerimisel ühest dokumendist teise võib seda uude dokumenti kleepida mitmel moel:

- tekst kleebitakse uude dokumenti vormingus, mis tal oli algdokumendis;

- tekst kleebitakse uude dokumenti, ühildades kopeeritud teksti vormingu uue dokumendi omaga;

- tekst kleebitakse uude dokumenti lametekstina, algdokumendi vormingut arvestamata.

Kobras koostab referaati hundist ja kasutab allikana ka Vikipeedia artiklit:

Kobras tahab kopeerida artikli teise ja kolmanda lõigu oma referaati nii, et teises lõigus säiliks paksus kirjas esile toodud tekst, aga kolmandas lõigus olevad hüperlingid kaoks.

Küsimus

Kuidas peaks ta need kaks lõiku oma referaati kleepima?

[Raadionupud]

A. Teise lõigu ja kolmanda abil

B. Teise lõigu ja kolmanda abil

C. Teise lõigu ja kolmanda abil

D. Teise lõigu ja kolmanda abil

14. Tekstitöötlus tabelis

Tabelarvutusprogrammid võimaldavad ka teksti töödelda:

Funktsioon Tähendus
LEFT(A;N) eraldab tekstist A selle N vasakpoolset märki; näiteks LEFT("KOBRAS";2) tulemus on "KO"
RIGHT(A;N) eraldab tekstist A selle N parempoolset märki; näiteks RIGHT("KOBRAS";2) tulemus on "AS"
MID(A;K;N) eraldab tekstist N märki alates positsioonist K; näiteks MID("KOBRAS";3;2) tulemus on "BR"
CONCATENATE(...) kleebib argumentidena antud tekstid kokku üheks tekstiks; näiteks CONCATENATE("KO";"BR";"AS") tulemus on "KOBRAS"

Küsimus

Millise valemi peaks kirjutama tabeli lahtrisse A2, et saada sinna tekst "CODE", kui tabeli lahtris A1 on tekst "OECD"?

[Raadionupud]

A. =CONCATENATE(MID(A1;2;1);RIGHT(A1;1);LEFT(A1;1);MID(A1;3;1))

B. =CONCATENATE(MID(A1;3;1);RIGHT(A1;1);LEFT(A1;1);MID(A1;2;1))

C. =CONCATENATE(MID(A1;2;1);LEFT(A1;1);RIGHT(A1;1);MID(A1;3;1))

D. =CONCATENATE(MID(A1;3;1);LEFT(A1;1);RIGHT(A1;1);MID(A1;2;1))

15. Video pakkimine

Video on kujutiste, nn kaadrite järjend, kus iga kaader erineb veidi eelmisest. Video salvestamiseks on kõige lihtsam viis salvestada iga kaadri kõik pikslid. Efektiivsem viis on aga salvestada täielikult ainult esimene kaader ja seejärel salvestada ainult need pikslid, mis muutuvad üleminekul ühelt kaadrilt järgmisele.

Ülaltoodud joonisel liigub tume ruut mõõtmetega 10x10 mööda heledat välja mõõtmetega 20x20 alumisest vasakust nurgast ülemisse paremasse nurka, nihkudes igas kaadris ühe piksli võrra horisontaalselt ja vertikaalselt. See võtab 11 kaadrit. Kui salvestame selle video lihtsal viisil, siis kulub selleks (20x20)x11 = 4400 pikslit.

Küsimus

Mitu pikslit kulub, kui salvestada see video ülalkirjeldatud efektiivsemal viisil?

[Tekstikast, täisarv]

Copyright © 2019 Bebras – International Challenge on Informatics and Computational Thinking.
Licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Flag icons by GoSquared.