1. Raamatukogu raamatud

Kopralinna raamatukogus on vaid väike virn raamatuid. Kui kobras laenab mõne raamatu, salvestab raamatukoguhoidja kopra nime ja võtab virnast pealmise raamatu. Kui kobras raamatu tagasi toob, salvestab raamatukoguhoidja taas tema nime ja paneb raamatu virna peale.

Nädala alguses olid raamatud järjestatud selliselt:

Raamatukogu selle nädala laenutuste nimekiri näeb välja selline:

Küsimus

Millise raamatu laenas raamatukogust Cathy?

[Raadionupud]

A. Sipsik

B. Sööbik ja Pisik

C. Tont ja Facebook

D. Kaksteist kuud

E. Krõll

2. Saladuslikud klahvid

Kopra-Peetril on eriline klaviatuur salasõnumite kirjutamiseks. Mingile klahvile vajutades näidatakse ekraanil hoopis teist tähte vastavalt järgmisele joonisele:

Nooled joonisel näitavad klahvide ja nende abil trükitavate tähtede vahetusi, näiteks S-klahvile vajutades ilmub ekraanile E-täht ja vastupidi.

Küsimus

Peetri arvutiekraan näitab teksti GSGFZE. Milline oli tegelik teade, mille Peeter kirjutas?

[Tekstikast]

3. Kobras kindluses

Töökas kobras vajab jõele tammi ehitamiseks kuuske , kuid tal on ainult üks porgand .

Kindluses on täna kauplemispäev ja seal saab igasuguseid asju vahetada. Kobras loodab oma porgandi seal kuuse vastu vahetada.

Kindluse igas ruumis on lubatud teha kaht sorti vahetusi:

Ruum Esimene võimalik vahetus Teine võimalik vahetus
Ruum A
Ruum B
Ruum C
Ruum D
Ruum E
Ruum F
Ruum G
Ruum H

Küsimus

Milline on selline ruumide läbimise järjekord, et kobras saaks kokkuvõttes endale kuusepuu?

[Raadionupud]

A. D-G-E

B. G-G-E

C. A-G-E

D. D-B-C

4. Uudiste levitamine

Koprakülas elab 12 kobrast. Igal kopral on oma urg ja urud on omavahel ühendatud nööridega, mida koprad kasutavad teadete saatmiseks.

Koprad tahavad igast sündmusest võimalikult kiiresti teada saada. Kui üks neist kuuleb põnevat uudist, saadab ta selle kõigi enda uru juures olevate nööride kaudu teistele edasi. Näiteks kui 8. urus elav kobras saab teada midagi uut, kuulutab ta seda kobrastele 1. ja 11. urus. Järgmised, kes seda uudist kuulevad, on 2., 4. ja 5. urus elavad koprad jne, kuni kõik koprad on uudisest teada saanud.

Küsimus

Millises urus elavale koprale peaksime uudise teatama, et see jõuaks kõigi kobrasteni nii kiiresti kui võimalik?

[Täisarv [1, 12]]

5. Pagarikoprad

Kobras Robert töötab firmas Pagarikoprad. Ta vastutab külas leiva klientidele kojuviimise eest. Robert tahab sõita võimalikult vähe. Seepärast uurib ta kaarti, kuhu on märgitud leiba tellinud klientide majad, ning leida marsruudi, mille puhul külastab ta iga kliendi kodu ainult ühe korra ning mille puhul läbib ta iga tänavat maksimaalselt ühe korra. Samuti peab ta arvestama, et sõit algab ja lõpeb kohas, mis on kaardil tähistatud punase punktiga.

Küsimus

Millises järjekorras peaks Robert KÕIGI klientide majad läbi sõitma?

[Raadionupud]

A. 4-2-55-18-47-13-24-9-4

B. 4-9-33-2-55-18-47-13-9-4

C. 13-9-24-47-18-55-2-33-4

D. 13-47-18-55-24-9-33-2-4

6. Majahoidja Jaak

Jaak on kortermaja majahoidja. Majas on viis korterit, igas elab üks kobras. Tööle minnes jätavad koprad võtmed Jaagu kätte. Et võtmed segi ei läheks, kasutab Jaak iga võtme jaoks eraldi sahtlit, mille peal on kirjas omaniku nime kolm esimest tähte.

Turvalisuse kaalutlustel pole võtmetel kirjas nimed. Selle asemel on Jaak kirjutanud iga võtme kleebisele 3 numbrit, mis on seotud omaniku nime kolme esitähega. Kõigi võtmete puhul vastab igale tähele sama number.

Kord kukkus võtmesahtlite kapp ümber; võtmed läksid segi ja üks kleebis kadus ära.

Küsimus

Milliste numbritega kleebis läks kaduma?

[Täisarv]

7. Vana salakood

Kobras leidis vana salakoodi kirjelduse.

Küsimus

Milline sõna on kirjutatud allolevas reas?

[Tekstikast]

8. Majade värvimine

Kopraoja tänava elanikud otsustasid oma valged majad ära värvida. Lepiti kokku järgmised reeglid:

 1. Iga maja värvitakse kas punaseks, roheliseks või siniseks.
 2. Kõrvutised majad ei ole sama värvi.
 3. Üle tänava vastamisi asuvad maja ei ole sama värvi.

Nagu pildil näha, on mõned majad juba värvitud.

Küsimus

Millist värvi peab oma maja värvima Kopra-Siim?

[Raadionupud]

A. Kindlasti punast värvi

B. Kindlasti sinist värvi

C. Kindlasti rohelist värvi

D. Kopra-Siim võib valida nii sinise kui rohelise värvi

9. "Maod ja redelid"

"Maod ja redelid" on Eestis tuntud lauamängu "Tsirkus" eelkäija. Kõik mängijad alustavad ruudust number 1 ja võidab see, kelle nupp jõuab esimesena viimasesse ruutu ehk ruutu 49. Käimiseks veeretab mängija tavalist täringut (mis annab 1 kuni 6 silma) ja liigutab oma nuppu niimitu ruutu edasi.

Kui mängija nupp peatub käigu lõppedes mao peaga ruudul, viiakse see tagasi ruudule, kus on mao saba, näiteks ruutu 21 maandudes viib madu nupu ruutu 5. Redelid seevastu aitavad kiiremini edasi liikuda: kui nupp satub käigu lõppedes redeli alumisele otsale, tõstetakse see redeli ülemise otsa juurde (näiteks ruudust 23 ruutu 36).

Küsimus

Milline on minimaalne täringuvisete arv, millega ruudus 19 olev nupp võib viimasesse ruutu jõuda?

[Raadionupud]

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

10. Ühenda punktid!

Kopra-Karin soovib joonistada pilte ilma pliiatsit paberilt tõstmata, liikudes ühest punktist teise ja joonistades iga lõiku täpselt ühe korra.

Näiteks saab ta nende reeglite järgi joonistada maja sellisel viisil:

Küsimus

Millist algjärgnevatest kujunditest SAAB Karin nende reeglite järgi joonistada?

[Raadionupud]

A.

B.

C.

D.

11. Linnad

Kaarel teeb geograafiatunniks referaati ja tahab sinna lisada joonise Eesti linnade rahvaarvude kohta. Ta kaalub joonisele mitut kujundust, aga tegi ühe variandi juures vea.

Küsimus

Milline järgmistest joonistest EI ESITA ülejäänutega samu andmeid?

[Raadionupud]

A. B.

C. D.

12. Karlsson

Astridi väikevend luges suvel raamatut "Karlsson katuselt" ja kirjutas sellest emakeeletunniks kokkuvõtte.

Viimasel hetkel märkas Astrid, et väikevend on paljudes kohtades kirjutanud "Karlsson" asemel "Karlson". Seejuures esineb Karlssoni nimi väikevenna töös mitmes erinevas käändes ning on mõnes kohas kirjutatud õigesti ja mõnes kohas valesti.

Küsimus

Kuidas saab Astrid aidata väikevennal vea kiiresti ja vähese vaevaga parandada?

[Raadionupud]

A. Laseb tekstitöötlusprogrammil asendada teksti "so" kõik esinemised tekstiga "sso"

B. Laseb tekstitöötlusprogrammil asendada teksti "Karlson" kõik esinemised tekstiga "Karlsson"

C. Seda ei saa teha funktsiooni "otsi ja asenda" ühe kasutusega, tuleb otsida ja asendada iga käänet eraldi

D. Eesti keele käänete tõttu ei saa seda üldse "otsi ja asenda" funktsiooniga parandada, tuleb kogu tekst hoolikalt üle lugeda

13. Sisukord

Bioloogiatunniks teeb Kaarel referaati lindudest ja loomadest. Referaadi sisukorda ei tee ta käsitsi, vaid laseb selle genereerida tekstitöötlusprogrammil.

Selleks märgib ta imetajate ja lindude peatükkide pealkirjad laadiga Pealkiri 1 (ingl Heading 1). Töös vaadeldud imetajate (rebane, hunt, jänes, kobras) jaotiste pealkirjad märgib ta laadiga Pealkiri 2 (ingl Heading 2). Kobraste jaotises on kaks alamjaotist, mis on ka sisukorras kajastatud.

Küsimus

Täna lisas Kaarel referaati jäneste jaotisse alamjaotised valgejänesest, halljänesest ja ameerika jänesest.

Kuidas peaks nende pealkirjad vormistama, et nad sisukorras õigesti kajastuksid?

[Raadionupud]

A. Need peaks märkima laadiga Pealkiri 1

B. Need peaks märkima laadiga Pealkiri 2

C. Need peaks märkima laadiga Pealkiri 3

D. Need peaks märkima laadiga Pealkiri 4

14. Pusled

Kobras Priidul on lõpmatu arv pusletükke. Tükid on kaheteistkümne erineva kujuga ja kolme erinevat värvi:

Värv Tükid
PUNANE
KOLLANE
SININE

Neid tükke kasutades saab ta luua erinevaid värvide järgnevusi, näiteks:

SININE → KOLLANE → KOLLANE → PUNANE → KOLLANE → SININE → KOLLANE → KOLLANE

Iga järgnevus peab algama algustükiga (tükiga, mille vasak äär on sirge) ja lõppema lõputükiga (tükiga, mille parem äär on sirge). Järgnevuste koostamisel ei tohi Priit omavahel kokku panna tükkide sirgeid ääri.

Küsimus

Millist toodud järgnevust EI SAA konstrueerida Priidu pusletükkidest?

[Raadionupud]

 1. KOLLANE → SININE → SININE → PUNANE → PUNANE → PUNANE → SININE

 2. SININE → KOLLANE → PUNANE → KOLLANE → PUNANE

 3. PUNANE → PUNANE → KOLLANE → SININE → SININE → SININE

 4. SININE → PUNANE → KOLLANE → SININE → PUNANE → KOLLANE → PUNANE

15. Kooli veebileht

Mati tahab avaldada kooli veebilehel õpilaste küsitluse tulemuste tulpdiagrammid. Kujundustarkvara võimaldab salvestada pilte mitmes vormingus.

Küsimus

Millist allolevatest vormingutest peaks diagrammide jaoks kasutama?

[Raadionupud]

 1. Windows Bitmap (*.bmp)
 2. Encapsulated PostScript (*.eps)
 3. Joint Picture Experts Group image format (*.jpg)
 4. Portable Network Graphics (*.png)