1. Maagilised joogid

Nõial on kahte liiki jooke, X ja Y. Kui ta valab kahe pudeli sisu patta ja ütleb võlusõna, siis muudab jook värvi järgmiselt:

Küsimus

Nõid segas kokku täpselt 4 pudeli sisud teatavas järjekorras. Lõppsegu oli liiki Y . Millises järjekorras ta pudelite sisud kokku segas?

[Raadionupud]

A.

B.

C.

D.

2. Siluett

Linna siluett koosneb 14 tornist:

Küsimus

Kui tornid järjestada madalaimast kõrgeimani, siis milline torn on selles järjestuses 10. kohal?

[Raadionupud]

A.

B.

C.

D.

3. Mägironija

Bianka on mägironija. Tema lemmik-mäeahelik koosneb 11 mäest:

Kui Bianka kõrval on kõrgem mägi, siis ronib ta alati kõrgema mäe otsa. Kui tema kõrval on kaks mäge (üks vasakul, üks paremal) ja üks neist on teisest kõrgem, siis ronib ta alati selle mäe otsa, mis on kõrgem. Seda jätkab ta seni, kuni tema kõrval enam kõrgemat mäge ei ole.

Küsimus

Mitu mäge (kõige kõrgem mägi ise sealhulgas) on sellised, et sealt alustades jõuab Bianka mäeaheliku kõige kõrgema mäe otsa?

[Raadionupud]

A. 3

B. 4

C. 6

D. 7

4. Arvude moodustamine

Olivia mängib klotsidega. Igale klotsile on kirjutatud üks number. Olivia ehitab klotsidest torni ja seejärel tõstab klotsid ühekaupa maha ning moodustab nendest arvu. Iga kord, kui ta klotsi maha tõstab, võib ta selle panna moodustatava arvu vasakuks või paremaks numbriks.

Järgmisel joonisel on kujutatud 4 klotsiga torn ja näidetena kaks võimalikku arvu, mida sellest moodustada saab (2534 ja 4235).

Küsimus

Mis on kõige väiksem arv, mille saab nende reeglite abil moodustada järgmisest 6 klotsi kõrgusest tornist?

[Tekstikast, täisarv]

5. Kahjustatud salatahvel

Meil on salajane sõnum, mis on saadud ladina tähestiku tähtede kodeerimisel uute märkidega.

Kodeerimisviisi kirjeldus on tahvlil. Kahjuks aga on osa tahvli sisust maha pühitud:

Küsimus

Hoolimata sellest, et tahvel on kahjustada saanud, leia esialgne tekst, mis vastab järgnevale salakirjale:

[Raadionupud]

A. INFORMATION SECRET

B. INFORMATICS IS COOL

C. MATHEMATICS IS COOL

D. INFORMATION IS COOL

6. Raamatute koodid

Kopraraamatukogus on palju koprakeelseid raamatuid. Raamatukogus on raamatute hoidmiseks 10 kappi ning igas kapis on 10 riiulit. Kopraraamatukogu omistab igale raamatule erilise numbri, mis näitab raamatu asukohta, et raamatu saaks kiiresti üles leida. Iga raamatu eriline number on määratud raamatu pealkirjas olevate kopratähtede järgi vastavalt järgmisele tabelile:

Näiteks kui raamatu pealkiri on , siis selle raamatu eriline number on 56432:

Küsimus

Millisel järgmistest raamatutest on sama eriline number nagu sellel punasel raamatul?

[Raadionupud]

A.

B.

C.

D.

7. Peosõnum

Kobras Ann saadab salakoodide abil sõpradele sõnumeid. Praegu korraldab ta salajast pidu ja soovib saata oma sõpradele sissepääsuks vajaliku parooli 3124.

Ta uuristas ühe oma sõbra jaoks parooli viiele pulgale, aga pulkade järjekord läks sassi:

Küsimus

Millises järjekorras peaksid pulgad olema, ülevalt alla?

[Lohistamine]

8. Kus nad elavad?

Koprad Alar, Siim ja Erik seisavad kollasel ruudul oma kooli ees, näoga näidatud suunas.

Teel koju teeb igaüks neist teatavates kohtades pöörded.

Alar teeb kaks vasakpööret.

Siim teeb ühe vasakpöörde ja selle järel ühe parempöörde.

Erik teeb ühe vasakpöörde.

Iga kobras elab erinevas majas. Koprad liiguvad ainult horisontaalselt või vertikaalselt, aga mitte diagonaalselt. Koprad ei saa astuda hallidele ruutudele.

Küsimus

Millises majas iga kobras elab?

[Raadionupud]

A. Alar majas 4, Siim majas 2, Erik majas 5

B. Alar majas 3, Siim majas 2, Erik majas 1

C. Alar majas 4, Siim majas 2, Erik majas 1

D. Alar majas 3, Siim majas 2, Erik majas 4

9. Võitja ja kaotaja

Koprad korraldasid maleturniiri. Nad on juba pidanud mõned mängud. Alloleval pildil on tõmmatud kõik nooled võitjatest kaotajateni. Näiteks Bruno võitis Aivit ja Aivi võitis Danielit.

Et kobrastel ei olnud kõigi mängude pidamiseks aega, otsustasid nad võitja määrata uue reegli abil. Reegel on selline: kui Bruno võitis Aivit ja Aivi võitis Danielit, siis see tähendab, et Bruno võitis Danielit. Turniiri võitja on see, kes võitis selle reegli järgi iga ülejäänud kobrast.

Kuid tulemusi polnud võitja määramiseks piisavalt. Seetõttu otsustasid nad mängida veel neli mängu. Tulemused olid:

Küsimus

Kes võitis turniiri?

[Raadionupud]

A. Gregor

B. Ilmar

C. Calvin

D. Elma

10. Programmide interpreteerimine

Järgmised käsud kirjeldavad kolmnurkade joonistamist:

joonista(üles, 1, 2)
joonista(alla, 2, 1)

Pärast kujundi joonistamist asud samas kohas nagu alghetkel. Kui programmis on mitu käsku, täidetakse need järjest.

Meil on 4 programmi

  1. joonista(alla, 2, 1); joonista(üles, 1, 2)

  2. joonista(alla, 1, 2); joonista(üles, 2, 1)

  3. joonista(alla, 2, 1); joonista(üles, 2, 1)

  4. joonista(alla, 2, 1); joonista(üles, 1, 1)

Küsimus

Sea programmidele vastavusse pildid, mida need programmid joonistavad.

[Vastavusse seadmine]

A.

B.

C.

D.

11. Kodukohvik

Bruno oli koolivaheajal kaks nädalat emal abiks nende kodukohvikus.

Iga tööpäeva õhtul märkis ta üles kassas oleva raha kogusumma ja sai sellise graafiku:

Mõlema reede õhtul võttis ta kassast kogu raha välja ja andis emale.

Küsimus

Mitu eurot oli kohviku suurim päevane sissetulek?

[Tekstikast, täisarv]

12. Sõnade otsing tekstis

Järgnevas tekstis esineb sõna "beaver" viis korda:

Sõnade otsimisel ja asendamisel tekstitöötlusprogrammis võib lisaks sõnadele endile arvestada ka nende vormingut.

Küsimus

Mitu sõna "beaver" esinemist leitakse järgmise käsuga?

[Raadionupud]

A. 0

B. 3

C. 4

D. 5

13. Parooli meeldejätmine

Kobras Pfiffikus tahab moodustada parooli, mida tema suudab meeles pidada, aga mida keegi teine ei suuda lihtsasti ära arvata. Seetõttu kasutab ta parooli moodustamiseks erilist meetodit.

Kobras Pfiffikus armastab järgmist lauset:

Mulle meeldib puder mille valmistas kokk Wilhelm

Seepärast võtab ta selle lause oma parooli aluseks:

M5m7p5m5v9k4W7

Küsimus

Millise parooli saab samal meetodil moodustada sellisest lausest:

Minu robotiringi juhendaja on magister Hanna

[Tekstikast, vastuse pikkus 13 tähemärki]

14. Koodi lugemine tagurpidi

Minu arvuti loeb programme ridahaaval ülevalt alla.

Meil on selline programm:

A ← 2
Kirjuta A
A ← A*2
Kirjuta A
A ← A*2
Kirjuta A
A ← 100

Märk ← tähendab "salvesta paremal poolel arvutatud väärtus muutujasse"; märk * tähendab korrutamist.

Kui see programm käima panna, siis kirjutab arvuti:

2
4
8

Täna aga paistab, et minu arvutis on viirus, sest arvuti käitub imelikult. Ta loeb programme tagurpidi, alustades viimasest reast ja liikudes ülespoole.

Küsimus

Mida minu viirusega arvuti kirjutas, kui see programm käima pandi?

[Raadionupud]

A.

8
4
2

B.

100
50
25

C.

2
4
8
100

D.

100
200
400

15. Vanglast põgenemine

Kaks vangi, Jass ja Jonn kavatsevad alustada vanglast põgenemist esmaspäeval, 1. veebruaril. Vabadusse pääsemiseks tuleb neil kummalgi enne veebruari lõppu valmis kaevata käik, mis suundub 2 meetrit allapoole ja siis 30 meetrit edasi.

Tabelis on näidatud, mitu meetrit saavad nad igal nädalapäeval kaevata. Nädalalõpul nad kaevata ei saa.

Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
Jass 2 0 2 0 2
Jonn 0 4 0 4 0

Küsimus

Kellel on võimalik veebruari lõpus põgeneda?

[Raadionupud]

A. Mitte kummalgi

B. Ainult Jassil

C. Ainult Jonnil

D. Mõlemal vangil