1. Maagiline joogimasin

Kobras Kobil on mõistatuslik sinist värvi masin, mis on kujutatud joonisel 1. Masinal on kaks lehtrit.

Joonis 1 Joonis 2 Joonis 3

Küsimus

Mis liiki piima tuleb lehtritesse valada, et välja tuleks valge piim, kui ühendada kolm masinat nii, nagu näidatud joonisel 3?

[Raadionupud]

A. vasakusse valge piim, paremasse valge piim

B. vasakusse valge piim, paremasse šokolaadipiim

C. vasakusse šokolaadipiim, paremasse valge piim

D. vasakusse šokolaadipiim, paremasse šokolaadipiim

2. Postiljon Aggelos

Järves asuv küla koosneb 6 elumajast, millest igaühes elab üks või mitu kobrast. Lisaks on külas postkontor, kus keegi ei ela.

Kobrastel on kombeks kirja saatmisel kirjutada ümbrikule ainult saaja nimi, aga mitte tema aadressi. Aggelos on uus postiljon, kes ei tea, kes millises majas elab. Ta võtab tühja märkmiku ja hakkab posti kätte toimetama järgmise strateegia järgi:

 1. Iga uue kirja saatmisel kirjutab Aggelos oma märkmikusse saatja nime ja aadressi.

 2. Seejärel, kui kirja saaja aadress on märkmikus kirjas, toimetab ta kirja kohale.

 3. Kui saaja aadressi märkmikus ei ole, siis teeb ta kirjast koopiad ja toimetab need kõigisse elumajadesse, välja arvatud kirja saatja omasse.

 4. Kirja õige saaja vastab alati kirjale samal päeval. Seejärel kirjutab Aggelos oma märkmikusse tema nime ja aadressi ning toimetab vastuse kohale.

Küsimus

Esimesel päeval saadab Ebe kirja Genkile ja Maidel saadab kirja Ebele. Teisel päeval saadab Sutemeel kirja Ninnile.

Mitu kirja Aggelos kokku oma kahe esimese tööpäeva jooksul kohale toimetab?

[Tekstikast, täisarv]

3. Muusikariist

Härra Kopro leiutas iseärase muusikariista. Sellel on heli tekitamiseks ainult kolm klahvi: punane klahv (P), sinine klahv (S) ja roheline klahv (R). Muusikariist suudab tekitada 5 erinevat nooti, 1, 2, 3, 4 ja 5.

Mängimise alustamiseks tuleb kõigepealt vajutada klahvi P ning selle mõjul kõlab esimese noodina noot 1.

Seejärel oleneb muusikariista noot eelmisest kõlanud noodist ja vajutatud klahvist. Sinise (S) ja rohelise (R) klahvi vajutamise mõju kujutab järgmine "noodimuutuse diagramm":

Iga kord, kui vajutatakse punast klahvi (P), kõlab taas noot 1.

Pala on nootide jada. Pala on reeglipärane, kui ta lõpeb kahe noodiga 1.

Näiteks klahvide jada P-R-S-S-P mõjul kõlavad muusikariistal noodid 1-3-2-1-1 (reeglipärane pala) ning klahvide jada P-R-S-P-S mõjul kõlavad noodid 1-3-2-1-2 (ebareeglipärane pala).

Küsimus

Milline järgmistest jadadest esitab reeglipärase pala?

[Raadionupud]

A. P-S-S-R-S-P

B. P-R-R-R-S-P

C. P-S-R-S-R-P

D. P-R-R-S-R-P

4. Veepudelid

Kobras Jaak töötab vee pudelitesse villimise tehases. Iga päev peab ta täitma olemasolevate pudelite hulgast võimalikult palju pudeleid 50-liitrises paagis oleva veega.

Täna on tal täitmiseks need 10 pudelit, kus silt pudeli peal näitab, mitu liitrit vett sinna mahub:

Küsimus

Milline on suurim arv pudeleid, mille kobras Jaak täielikult täita saab?

[Tekstikast, täisarv]

5. Kopramaa tarned

Osa Kopramaast koosneb teatud arvust sildadega ühendatud saartest. Igal sillal on kogumassi piirang ning sõiduk, mille mass piirangut ületab, ei või sillast üle sõita.

All on kujutatud Kopramaa saarte kaart, kus saari esitavad ringid ja sildu lõigud. Iga silla juurde on kirjutatud tema kogumassi piirang.

Küsimus

Ettevõttel "Kopramaa tarned" on vaja vedada saarelt A saarele B liiva. Milline on veoki suurim kogumass, et tal oleks veel võimalik sõita saarelt A saarele B?

[Raadionupud]

A. 42 tonni

B. 39 tonni

C. 32 tonni

D. 31 tonni

6. Autotehas

Autotehas disainib uue laine autosid, mida hakatakse müüma tulevikus. Need autod erinevad üksteisest (a) värvi, (b) sisemuse, (c) rehvide ja (d) mootori poolest; igaühe puhul on 5 võimalust, mis on loetletud järgnevas tabelis.

Värv Sisemus Rehvid Mootor
0. Sinine 0. Must nahk 0. Spordirehvid 0. Diisel
1. Punane 1. Valge nahk 1. Linnarehvid 1. Bensiin
2. Valge 2. Must tekstiil 2. Maanteerehvid 2. Hübriid
3. Must 3. Valge tekstiil 3. Pidamisrehvid 3. Looduslik gaas
4. Roheline 4. Punane luks 4. Luksusrehvid 4. Elektri

Tehas omistab kõigile võimalikele auto omaduste kombinatsioonidele numbrid 0 kuni 624.

Alustuseks omistatakse number 0 mudelile omaduste kombinatsiooniga 0 0 0 0, mis on sinine auto musta nahksisemuse, spordirehvide ja diiselmootoriga. Mudel 1 on auto omaduste kombinatsiooniga 0 0 0 1, mis on sinine auto musta nahksisemuse, spordirehvide ja bensiinimootoriga. Mudel 2 on auto omaduste kombinatsiooniga 0 0 0 2 ning mudel 5 on auto omaduste kombinatsiooniga 0 0 1 0.

Näiteks mudel omaduste kombinatsiooniga 2 0 1 4 on valge auto musta nahksisemuse, linnarehvide ja elektrimootoriga. Selle mudeli number on 259.

Küsimus

Mis mudelinumbriga on roheline auto punase lukssisemuse, luksusrehvide ja looduslikul gaasil töötava mootoriga?

[Tekstikast, täisarv]

7. Peosõnum

Kobras Ann saadab salakoodide abil sõpradele sõnumeid. Praegu korraldab ta salajast pidu ja soovib saata oma sõpradele sissepääsuks vajaliku parooli 3124.

Küsimus

Mis on selle salasõnumi viimane rida?

[Raadionupud]

A. 0:3131331

B. 1:321231111

C. 1:3131331

D. 1:231231111

8. Koodlukk

Luku avamiseks tuleb pöörata lukul neli numbrit õigesse asendisse. Iga numbrit saab pöörata sammukaupa edasi või tagasi.

Joonisel on lukul valitud numbrikombinatsioon 2719. Numbrit 7 võime ühe sammuga pöörata edasi numbriks 8 või tagasi numbriks 6. Kui numbrit 9 pöörata edasi, siis muutub ta numbriks 0. Samamoodi, kui numbrit 0 pöörata tagasi, siis saab temast number 9.

Küsimus

Milline on vähim sammude koguarv, mida on luku avamiseks vaja, kui praegused numbrid on 2719 ning luku avab kood 4383?

[Raadionupud]

A. 21

B. 19

C. 17

D. 13

E. 12

9. Söögilaud

Mart korraldab kopraperedele õhtusöögi. Sinna kutsus ta oma sõbra Roberti ja veel kaks kopraperet: isa ja ema Tamme koos poja Hardi ja tütre Rutiga ning isa ja ema Rootsi koos tütarde Liisi ja Daisiga.

Vestluste alustamise soodustamiseks pani Mart paika mõned reeglid, kuidas osalejad ümmarguse õhtusöögilaua ümber paigutada.

 1. Kaks naissoost kobrast ei istu kõrvuti.

 2. Sama perekonna isa ja ema ei istu kõrvuti.

 3. Noored koprad ei istu oma vanemate kõrval.

Küsimus

Milline järgmistest on Mardi reeglitele vastav kohtade paigutus?

[Raadionupud]

A B C D

10. Järgi reegleid

Järgmisi reegleid järgides saab moodustada kauneid mustreid:

 1. reegel:

 2. reegel:

 3. reegel:

Näiteks alustades kujundist , võime saada kujundi , kui rakendada kaks korda 3. reeglit.

Küsimus

Kui alustada ühestainsast ringist (), siis millise järgmistest mustritest saab moodustada?

[Raadionupud]

A.

B.

C.

D.

11. Kodukohvik

Bruno oli koolivaheajal kaks nädalat emal abiks nende kodukohvikus.

Mõlema esmaspäeva hommikul sai ta ema käest 40€ väärtuses münte ja pani need kohviku kassasse vahetusrahaks.

Iga tööpäeva õhtul märkis ta üles kassas oleva raha kogusumma ja sai sellise graafiku:

Mõlema reede õhtul võttis ta kassast kogu raha välja ja andis emale.

Küsimus

Mitu eurot oli kohviku suurim päevane sissetulek?

[Tekstikast, täisarv]

12. Sõnade otsing tekstis

Sõnade otsimiseks tekstist võib kasutada regulaaravaldisi (regular expressions). Need võivad sisaldada metamärke, mis määravad keerukamaid otsingureegleid.

Mõned metamärkide näited:

Järgnevas tekstis esineb sõna "bebras" viis korda (paksus kirjas esile toodud), iga kord erinevalt kirjutatuna:

There are two extant species of b-e-b-r-a-s; the North American b e b r a s and the Eurasian bebras. The American bebras was coined by Carl Linnaeus in 1758 who also classified the species name fiber. However, the two bebas were not conclusively shown to be separate species until the 1970s with chromosomal evidence.

Küsimus

Millise regulaaravaldise peaks otsinguaknasse sisestama, et leida tekstist sõna "bebras" kõik viis varianti?

[Raadionupud]

A. _?b-?e-?b-?r?-?a-?s_?

B. _?b-?[:space:]?e[:space:]?-?b[:space:]?-?r?[:space:]?-?a[:space:]?-?s_?

C. _?b[:space:]?e[:space:]?b[:space:]?r?[:space:]?a[:space:]?s_?

D. _?b-?[:space:]?e[:space:]?-?b[:space:]?-?[:space:]?-?a[:space:]?-?s_?

13. Panoraampildi tegemine

Kobras Tom tahtis jäädvustada ühele pildile kõik oma sõbrad metsas. Selle saavutamiseks otsustas ta luua panoraampildi, kombineerides mitu väiksemat pilti. Hiljem pannakse need pildid kokku ja luuakse üks panoraampilt. Siin on kõik tema tehtud pildid:

Küsimus

Mitut kobrast on lõpuks panoraampildil?

[Tekstikast, täisarv]

14. Perekonnaharmoonia

Kopravanaema sünnipäeva puhul kogunesid tema juurde kõik tema 5 lapselast. Kingituseks tõid nad lauamängu 4 inimesele ja lubasid külastada vanaema pühapäeviti sagedamini, alates tänasest pühapäevast:

Küsimus

Milline kolmest kopralapsest koosnev rühm kohtub vanaema sünnipäeva järel uuesti esimesena, et temaga lauamängu mängida?

[Raadionupud]

A. Albert, Britta, Cassie

B. Cassie, Deniss, Elsbet

C. Britta, Cassie, Elsbet

D. Albert, Cassie, Deniss

15. Klastrid

Kõvaketas on salvestusruumi haldamiseks jagatud kindla suurusega klastriteks. Faili salvestamisel võtab see alati enda alla täisarvu klastreid. Kui faili suurus ei jagu klastri suurusega, jääb viimase hõivatud klastri lõpust osa ruumi lihtsalt kasutamata.

Järgneval joonisel on kujutatud 16 KB suurusteks klastriteks jaotatud kõvaketta kasutus, kus juba hõivatud klastrid on hallid ja veel vabad klastrid valged.

Kettale kirjutatakse ükshaavad järgmised failid: kõigepealt fail A suurusega 20 KB, siis fail B suurusega 18 KB, siis fail C suurusega 34 KB ning lõpuks fail D suurusega 48 KB. Operatsioonisüsteem püüab leida failide salvestamiseks järjestikused vabad klastrid, et vältida failide fragmenteerumist, st faili tükeldamist erinevate kettaosade vahel, mis vähendab arvuti jõudlust.

Üks lähenemine failide fragmenteerumist vähendada on selline.

 1. Otsida esimene järjestikuste vabade klastrite kogum, kuhu mahub terve fail.

 2. Kui sellist kogumit pole, siis tükeldada fail nii, et saadavad tükid saab paigutada esimestesse vabadesse klastritesse.

Küsimus

Milline näeb failisüsteem välja pärast seda, kui eelkirjeldatud reeglite järgi kirjutatakse sinna failid A (punane), B (roheline), C (sinine) ja D (kollane)?

[Raadionupud]

A.

B.

C.

D.