1. Segased tulemused

Doktor Kobraste teab, et üks tema 16 patsiendist on nakatunud. Tal on ainult 8 katseklaasi, A, B, C, D, E, F, G ja H. Nakatunud kopra ülesleidmiseks on tal vaja saada vereproov, milles esineb nakkus. Ta võtab igalt kopralt proovi ja segab osa proove tähistatud katseklaasides kokku teiste kobraste proovidega. Ta järgib hoolikalt proovide jaotusplaani:

Näiteks kopra number 0 vereproov jaotatakse katseklaasidesse A, C, E ja G:

Praeguseks on doktor Kobraste testinud katseklaase A (nakatunud), C (terve) ja E (terve).

Küsimus

Millist neist 4 katseklaasist peaks doktor Kobraste järgmisena testima, et nakatunud kobras üles leida?

[Raadionupud]

 1. Katseklaas B

 2. Katseklaas D

 3. Katseklaas F

 4. Katseklaas G

2. Puidu töötlemine

Kiigetehasesse saabus uus laadung palke, mis on kõik pikemad kui 1 m.

Tehas tahab valmistada selliseid kiikesid:

Täpsemalt peavad kiikede istmepalgid olema sellised:

Tehases on neli robotit, mis võivad töötada paralleelselt:

Lõikaja lõikab palgi ühe otsa ära nii, et palgi pikkuseks jääb 1 m.

Koorija eemaldab palgilt koore ning teeb pinna siledaks ja puhtaks.

Puurija puurib palki augud täpselt 20 cm kaugusele vasakust otsast ja täpselt 20 cm kaugusele paremast otsast.

Printija prindib sileda ja puhta palgi keskele ettevõtte logo.

Iga robot töötleb ühte palki korraga ja igal robotil kulub ühe palgi töötlemiseks täpselt üks minut. Robot peab töötlema palki üksinda, ilma et mõni teine robot veel samal ajal selle palgi kallal töötaks. Kui kõik palgid on töödeldud, siis robot peatub.

Robot alustab tööd siis, kui ta saab juhtprogrammilt stardisignaali. Robotit ei tohi käivitada, kui pole palke, mis oleks töötluseks valmis. Juhtprogrammi käsud käivitatakse üksteise järel.

Küsimus

Meil on ette valmistatud 4 juhtprogrammi. Ühes neist töötab iga robot ainult palkidega ja nii kaua aega, kui vaja. Millises?

[Raadionupud]

A.

B.

C.

D.

3. Kütmine

Koprad soovivad oma külmi maju soojendada kütteelementidega. Nende majad koosnevad kambritest.

Kütteelement võtab enda alla ühe kambri ja soojendab selle kambri kohe üles. 1 minuti jooksul levib kuum õhk soojast kambrist kõigisse selle naaberkambritesse (kambrid, millel on mõne sooja kambriga ühine nurk ja/või sein).

Ülaloleval joonisel on näidatud, mitu minutit kulub väiksema maja iga kambri ülessoojendamiseks, kui kütteelement paigutatakse sinisesse kambrisse.

Aita kobrastel paigutada 4 kütteelementi alloleval joonisel kujutatud suuremasse majja nii, et terve maja soojendataks üles võimalikult kiiresti.

Küsimus

Kui kaua aega kulub terve surema maja ülessoojendamiseks?

[Raadionupud]

A. 1 min

B. 2 min

C. 3 min

D. 4 min

4. Puudoku

Koprad istutavad väljale ridadena üheksa puud nii, et need moodustavad kolm rida, igaühes kolm puud. Puud on kolme erineva pikkusega: , ja . Igas reas ja igas veerus on igast kõrgusest täpselt üks puu (s.t üheski reas ega veerus ei ole kahte sama kõrget puud).

Koprad vaatavad igast välja kõrval olevast asukohast (alloleval joonisel), mitu puud on sellest asukohast nähtavad, ja kirjutavad selle arvu märgi peale (märk tähistab veerge ja märk ridu):

Kui kobras vaatab samal joonel asuvaid puid, siis ta ei näe neid puid, mis jäävad kõrgemate puude taha:

Küsimus

Kui arvud on sellised, nagu alloleval joonisel, siis milline järgmistest variantidest sobib alumiseks reaks (vasakult paremale)?

[Raadionupud]

A.

B.

C.

D.

5. Kopramaa tarned

Osa Kopramaast koosneb teatud arvust sildadega ühendatud saartest. Igal sillal on kogumassi piirang ning sõiduk, mille mass piirangut ületab, ei või sillast üle sõita. Sõiduki kogumass on sõiduki enda ja tema veetava kauba masside summa.

All on kujutatud Kopramaa saarte kaart, kus saari esitavad ringid ja sildu lõigud. Iga silla juurde on kirjutatud tema kogumassi piirang.

"Kopramaa Tarned" on kauba kohaletoimetamise ettevõte, kus on kasutusel veokid massiga 10 tonni ja kauba maksimaalse massiga 30 tonni.

Küsimus

Milline on vähim saadetiste arv, millega saab viia 250 tonni liiva saarelt A saarele B, kasutades ainult ühe veokit?

[Raadionupud]

A. 10

B. 11

C. 12

D. 13

6. Kodumasinad

Kaare majapidamises on viis kodumasinat: arvuti, pesumasin, teler, kohvimasin ja tolmuimeja. Nende masinate juhtimiseks on viis nuppu: A, B, C, D ja E.

Kuid nupud pole eriti mugavad. Et nupud on ühendatud mitme masinaga, siis lülitab iga nupp korraga sisse või välja mitu masinat. Täpsemalt muudab nupuvajutus kõigi selle nupuga ühendatud masinate olekud vastupidiseks: mis oli enne väljas, lülitub sisse; mis oli enne sees, lülitub välja.

Küsimus

Milline on õige nuppude järjekord, et lülitada sisse ainult teler ja kohvimasin?

[Raadionupud]

 1. E, C, B, A
 2. C, B, A, D
 3. D, A, E, C
 4. B, D, C, E

7. Epideemiakriis

Kopramaal on 12 linna, mis on omavahel ühendatud maanteedega (tähistatud tähtedega A kuni O), nagu näidatud kaardil:

Linnad, mis on omavahel ühendatud kas otse või kaudselt ühe või mitme maantee abil, moodustavad majandusüksuse. Praegu kuuluvad kõik 12 linna samasse majandusüksusesse.

Epideemiapuhangu tõttu aga otsustasid linnapead linnadevahelise reisimise vähendamiseks sulgeda kaks maanteed. Linnapeade eesmärk on jagada kogu maa kolmeks eraldiseisvaks majandusüksuseks. Soovides vähendada majanduse segipaiskamist, peaks kõige väiksem nendest kolmest majandusüksusest sisaldama võimalikult palju linnu.

Küsimus

Millised kaks maanteed tuleb sulgeda?

[Tekstikast, 2 tähte]

8. Lemmingud

Lemmingute kuningas Hamming tahab saata teate kuningannale, kes elab teises kindluses. Teate kohaletoimetamiseks valib ta välja neli lemmingut ja annab igaühele kas punase või kollase lipu, vastavalt teatele, mida ta tahab saata. Kuid kuningas kardab, et teekonnal võib midagi viltu minna. Seetõttu valib ta välja veel kolm abistajalemmingut ja annab neile lipud järgmiste reeglite alusel.

Teekonnal kuninganna juurde kaotab üks lemming oma lipu. Et oma viga heaks teha, valmistab ta kiiresti uue. Kahjuks ta aga ei mäleta, mis värvi lipp tal alguses oli, seetõttu ei tea ta, kas tema uus lipp on õige või mitte.

Kui lemmingud kuninganna kindlusesse jõudsid, nägi kuninganna järgmist pilti:

Küsimus

Milline järgmistest väidetest on tõene, kui me teame, et täpselt üks lemming kaotas oma lipu ja võis uue lipu teha vale värvi?

[Raadionupud]

A. Uue lipu värv on õige.

B. 1. lemming kaotas lipu ja uue lipu värv on vale.

C. 2. lemming kaotas lipu ja uue lipu värv on vale.

D. 3. lemming kaotas lipu ja uue lipu värv on vale.

E. 4. lemming kaotas lipu ja uue lipu värv on vale.

F. 5. lemming kaotas lipu ja uue lipu värv on vale.

G. 6. lemming kaotas lipu ja uue lipu värv on vale.

H. 7. lemming kaotas lipu ja uue lipu värv on vale.

9. Telefonimäng

Viis sõpra, Agnes, Benno, Celia, Denis ja Erkki, otsustasid mängida telefonimängu. Agnes sosistab Bennole tähthaaval kümnetähelise sõna (nt K-A-N-A-D-A-L-A-N-E). Seejärel sosistab Benno sõna tähthaaval Celiale, aga teeb ühe vea. Viga võib olla tähe asendamine uue tähega (nt K-A-R-A-D-A-L-A-N-E) või tähe kustutamine (nt K-A-N-A-D-A-L-A-E). Seejärel sosistab Celia sõna tähthaaval Denisile ühe lisaveaga ja nii edasi.

Igal sosistamisel tehakse täpselt üks viga, aga ühe ja sama tähekoha juures võivad sõbrad teha mitu viga.

Küsimus

Kui Agnes sosistab Bennole tähthaaval sõna V-Õ-I-S-T-L-U-S-E-D, siis milliseid järgmistest sõnadest võib Denis sosistada Erkkile?

[Märkeruudud]

A. V-Õ-S-T-E-S

B. V-Õ-Õ-S-T-L-U-S-E-D

C. V-Õ-I-S-T-L-U-S-E

D. V-I-S-T-N-A-S-D

E. Õ-S-T-L-U-S-E

10. Ilusad pildid

Joostile meeldib valmistada pilte järgmiste sammude abil.

 1. samm. Ta valib 4 erinevate mustritega ruutu, näiteks sellised:
 1. samm. Ta valib nurga (ülemine vasak, ülemine parem, alumine vasak või alumine parem) ning lõikab igast ruudust välja selle nurga. Näiteks kui ta valib alumise parema nurga, siis saab ta järgmised väiksemad ruudud:
 1. samm. Ta paneb kõik 2. sammul saadud väiksemad ruudud kokku, joonistades kõik mustrid üksteise peale, ning saab pildi, nagu näiteks sellise:

Küsimus

Kui alustada sellistest ruutudest

ja kasutada ülal kirjeldatud meetodit, siis milline järgmistest on võimalik pilt pärast neid kolme sammu?

[Raadionupud]

A.

B.

C.

D.

11. Kodukohvik

Bruno oli koolivaheajal kaks nädalat emal abiks nende kodukohvikus.

Mõlema esmaspäeva hommikul sai ta ema käest 40€ väärtuses münte ja pani need kohviku kassasse vahetusrahaks.

Iga tööpäeva õhtul märkis ta üles kassas oleva raha kogusumma ja sai sellise graafiku:

Mõlema reede õhtul võttis ta kassast kogu raha välja ja andis emale.

Küsimus

Mitu eurot oli kohviku suurim päevane sissetulek?

[Tekstikast, täisarv]

12. Sõnade otsing tekstis

Sõnade otsimiseks tekstist võib kasutada regulaaravaldisi (regular expressions). Need võivad sisaldada metamärke, mis määravad keerukamaid otsingureegleid.

Mõned metamärkide näited:

Järgnevas tekstis esineb sõna "bebras" viis korda (paksus kirjas esile toodud), iga kord erinevalt kirjutatuna:

There are two extant species of b-e-b-r-a-s; the North American b e b r a s and the Eurasian bebras. The American bebras was coined by Carl Linnaeus in 1758 who also classified the species name fiber. However, the two bebas were not conclusively shown to be separate species until the 1970s with chromosomal evidence.

Küsimus

Millise regulaaravaldise peaks otsinguaknasse sisestama, et leida tekstist sõna "bebras" kõik viis varianti?

[Raadionupud]

A. _?b-?e-?b-?r?-?a-?s_?

B. _?b-?[:space:]?e[:space:]?-?b[:space:]?-?r?[:space:]?-?a[:space:]?-?s_?

C. _?b[:space:]?e[:space:]?b[:space:]?r?[:space:]?a[:space:]?s_?

D. _?b-?[:space:]?e[:space:]?-?b[:space:]?-?[:space:]?-?a[:space:]?-?s_?

13. Tenniseklubi

Ametlikest turniiridest osavõtmiseks peavad kõik tennisemängijad olema registreeritud riiklikus tenniseassotsiatsioonis. Seepärast peab iga kohalik klubi arvet oma mängijate ja nende registreerimisinfo üle, kasutades tabeleid, kus on read ja veerud. Iga mängija kohta on üks rida. Nende andmete põhjal teeb klubi kindlaks, kas mõnel mängijal on vaja oma registreeringut uuendada.

Küsimus

Milline veergude kombinatsioon on täpselt piisav (st sisaldab küllaldaselt, aga mitte liiga palju andmeid), et teha kindlaks, kas mängijal on vaja uuendada oma registreeringut enne järgmist turniiri (mille toimumise aeg on teada)?

[Raadionupud]

A. Mängija registreerimisnumber, mängija sünnikuupäev, registreeringu lõppemisaeg

B. Mängija registreerimisnumber, registreerimistasu, registreeringu lõppemisaeg

C. Mängija registreerimisnumber, registreeringu viimase uuendamise kuupäev, registreerimisperioodi pikkus

D. Mängija registreerimisnumber, registreeringu viimase uuendamise kuupäev, mängija vanusekategooria

14. Arvude spiraal

Janil on ruudukujuline märkmik, kuhu ta on hakanud joonistama järjestikuste positiivsete arvude spiraali, alustades ruudust koordinaatidega (0; 0):

Näiteks arvu 19 asukoht on (-2; 0), arvu 27 asukoht on (+3; +1) ning arvu 31 asukoht on (+3; -3).

Kõigi arvude väljakirjutamine muutus talle aga tüütavaks, sest ta tahab tegelikult teada ainult seda, kus asub tema lemmikarv 66. Aita teda!

Küsimus

Millistele koordinaatidele satuks arv 66, kui Jan jätkaks järjestikuste arvude kirjutamist spiraalis?

[Koordinaatide paar (X;Y)]

15. Klastrid

Kõvaketas on salvestusruumi haldamiseks jagatud kindla suurusega klastriteks. Faili salvestamisel võtab see alati enda alla täisarvu klastreid. Kui faili suurus ei jagu klastri suurusega, jääb viimase hõivatud klastri lõpust osa ruumi lihtsalt kasutamata.

Järgneval joonisel on kujutatud 16 KB suurusteks klastriteks jaotatud kõvaketta kasutus, kus juba hõivatud klastrid on hallid ja veel vabad klastrid valged.

Kettale kirjutatakse ükshaavad järgmised failid: kõigepealt fail A suurusega 20 KB, siis fail B suurusega 18 KB, siis fail C suurusega 34 KB ning lõpuks fail D suurusega 48 KB. Operatsioonisüsteem püüab leida failide salvestamiseks järjestikused vabad klastrid, et vältida failide fragmenteerumist, st faili tükeldamist erinevate kettaosade vahel, mis vähendab arvuti jõudlust.

Üks lähenemine failide fragmenteerumist vähendada on selline.

 1. Otsida esimene järjestikuste vabade klastrite kogum, kuhu mahub terve fail.

 2. Kui sellist kogumit pole, siis tükeldada fail nii, et saadavad tükid saab paigutada esimestesse vabadesse klastritesse.

Küsimus

Milline näeb failisüsteem välja pärast seda, kui eelkirjeldatud reeglite järgi kirjutatakse sinna failid A (punane), B (roheline), C (sinine) ja D (kollane)?

[Raadionupud]

A.

B.

C.

D.