1. Robotkäsi

Roboti ees on kolm korvi ja kaks palli. Üks pall on korvis A ja teine korvis B; korv C on tühi.

Robot täidab järgmised kolm käsku:

  1. Võta pall korvist A ja pane see korvi C.

  2. Võta pall korvist B ja pane see korvi A.

  3. Võta pall korvist C ja pane see korvi B.

Küsimus

Millised järgmistest väidetest on tõesed, kui robot on täitnud kõik kolm eeltoodud käsku antud järjekorras?

Märgi kõik õiged väited!

[Märkeruudud]

A. Pallid on omavahel kohad vahetanud

B. Korvis A on kaks palli

C. Korvis B on kaks palli

D. Korv C on tühi

E. Midagi pole muutunud; kõik pallid on tagasi oma lähtekohtadel

2. Koogitegu

Brunol on kaks 1-liitrist piimapakki. Mõlemas pakis on natuke üle poole liitri piima, aga Bruno ei tea, kui palju täpselt. Koogitaina valmistamiseks on tal vaja mõõta ühte pakki täpselt 700 ml piima. Lisaks on Brunol kasutada tühi pudel suurusega 500 ml ja tühi tass suurusega 100 ml.

Küsimus

Millised järgmistest valamiste plaanidest tagavad, et lõpuks on ühes pakis täpselt 700 ml piima?

Nool ühest anumast teise tähendab, et Bruno valab piima esimesest anumast teise seni kuni esimene anum saab tühjaks või teine anum saab täis (kumb iganes enne juhtub).

Märgi kõik õiged variandid!

[Märkeruudud]

A. (1)→(4); (4)→(2); (1)→(4); (4)→(2)

B. (1)→(2); (2)→(3); (3)→(4); (4)→(2); (3)→(4); (4)→(2)

C. (1)→(2); (2)→(4); (4)→(1); (2)→(4); (4)→(1); (2)→(4)

D. (1)→(4); (1)→(3); (1)→(2); (3)→(1); (4)→(1); (2)→(4); (4)→(1)

3. Kõrge koorem

Veoautod veavad linnade vahel kaupu mööda kaardil näidatud teid.

Teedel olevad tunnelid ja sillad piiravad koormate kõrgust. Kaardil on iga teelõigu juures näidatud, kui kõrged autod sellel lõigul sõitma mahuvad (kõrgemad autod jäävad kinni).

Küsimus

Kui kõrge võib maksimaalselt olla auto, mis veab kaupa linnast S linna F?

[Täisarv]

4. Ühine uinak

Merisaarmad oskavad vees ujudes tukastada. Uinaku ajal koos püsimiseks võivad nad üksteist vetikatega kokku mässida. Avamerel on aga vetikatest puudus ja saarmad soovivad neid kokku hoida. Õnneks ei pea kaks gruppi kuuluvat saarmast alati vahetult kokku seotud olema. Nad võivad olla ühendatud ka teiste saarmaste kaudu.

Ühel seitsmest saarmast koosneval grupil jätkub vetikaid ainult kuue sideme jaoks. Iga kord, kui kaks saarmast meres kõrvuti satuvad, peavad nad kohe otsustama, kas neil on vaja ennast kokku siduda. Kui nad ennast kokku ei seo ja lahku triivivad, ei tarvitse nad enam uuesti kohtuda.

Saarmad on tähistatud tähtedega A kuni G ja saarmaste paarid kohtuvad järgmises järjekorras: A-C, B-C, D-E, E-F, A-G, F-G, A-B, F-A, D-A, E-A.

Küsimus

Millisel järgnevatest paaridest ei ole vaja kohtudes end kokku siduda?

[Raadionupud]

A. E-F

B. A-G

C. F-G

D. A-B

5. Lapitekk

Kui Wanda näeb huvitava kujuga ämblikuvõrku, teeb ta selle järgi lapiteki. Ta nummerdab ämblikuvõrgu kinnituspunktid numbritega 1 kuni N ja teeb siis NxN lapist koosneva teki nii:

Järgneval joonisel on vasakul üks ämblikuvõrk ja paremal selle järgi õmmeldud tekk:

Küsimus

Millise teki õmbleb Wanda alloleva ämblikuvõrgu järgi?

[Raadionupud]

A.

B.

C.

D.

6. Vaatajate arv

Betty ja Bobby avaldavad sotsiaalvõrgus videoid. Iga kuu lõpus teatab teenus neile, mitu korda nende videoid vaadati. Betty ja Bobby ei taha seda infot kõigiga jagada, sellepärast saadab teenus selle arvu neile kodeeritult.

Kodeeritud teade koosneb märkidest ⊙ ja ⊠ ning selle lugemiseks on vaja teada, milline märgikombinatsioon igale numbrile vastab. Betty ja Bobby teadetes kasutatakse järgmist kooditabelit:

Number Kood
0 ⊙⊠⊙⊠
1 ⊙⊠⊙
2 ⊠⊙⊠⊠
3 ⊠⊙⊙⊙
4 ⊠⊙⊙
5 ⊠⊠⊙⊠
6 ⊠⊠⊠
7 ⊠⊠⊠⊙
8 ⊙⊠⊠⊙
9 ⊙⊙⊠⊠

Küsimus

Viimati said Betty ja Bobby sellise sõnumi:
⊠⊙⊙⊙⊠⊙⊠⊠⊠⊙⊠⊠⊙⊠⊙⊠⊙⊙⊠⊙

Mitu korda nende videoid sel kuul vaadati?

[Raadionupud]

A. 32209 korda

B. 32208 korda

C. 417011 korda

D. 417511 korda

7. Puult puule

Jack ei ole kobras. Ta on hoopis pärdik, kes elab pargis.

Iga puu otsast võib Jack edasi hüpata teisele puule, mis on kas ühe või kahe ruudu kaugusel samas reas või veerus, või ühe ruudu kaugusel diagonaalis:

Täna mängib Jack mängu, kus ta hüppab ühelt puult teisele ilma maad puutumata. Ta võib alustada ükskõik milliselt puult pargis ja tahab käia võimalikult paljude puude otsas.

Puud paiknevad pargis järgmiselt:

Küsimus

Mis on kõige suurem arv puid, lähtepuu kaasa arvatud, mille otsa Jack võib jõuda ilma vahepeal kordagi maad puutumata?

[Täisarv]

8. Kaalupildid

Ada, Berta, Cezar ja Dan mängivad kaaluga ja tegid sellest hulga fotosid. Kolm nendest fotodest on sellised:

Küsimus

Milline järgmistest fotodest võidi teha eelmistega koos?

[Raadionupud]

A.

B.

C.

D.

9. Peidetud šokolaad

Amy, Ben, Charlie ja Diana otsustasid nalja teha ja õpetaja šokolaadi ära peita.

Kui õpetaja šokolaadi kadumist märkas, küsis ta õpilastelt "Kes teist neljast šokolaadi ära peitis?"

Õpilaste vastused olid järgmised:

Amy: "Mina ei peitnud."

Ben: "Diana ei peitnud."

Charlie: "Amy peitis."

Diana: "Seda tegi kas Ben või Charlie."

On teada, et šokolaadi peitis üks neist neljast õpilasest. Samuti on teada, et ainult üks neljast antud vastusest on tõde, ülejäänud kolm on valed.

Küsimus

Kes õpilastest šokolaadi ära peitis?

[Raadionupud]

A. Amy

B. Ben

C. Charlie

D. Diana

10. Koodlukk

Dobri kodu uksel on koodlukk, millel on neli nuppu majas sees ja neli nuppu väljas. Ukse avamiseks peab väljas olevad nupud keerama samasse asendisse kui sisemised. Nuppude algasend mõlemal pool on selline:

Iga nuppu saab keerata erinevatesse asenditesse. Iga nupu keeramist saab kirjeldada tähe ja arvuga. Täht P näitab, et nuppu keerati päripäeva (kellaosuti liikumise suunas); täht V näitab, et nuppu keerati vastupäeva (kellaosuti liikumise suunale vastupidises suunas). Arv näitab, mitme kraadi võrra nuppu keerati.

Näiteks nupu keeramist asendisse kirjeldab P90.

Täna hommikul kodust väljudes keeras Dobri sisemised nupud sellistesse asenditesse:

Küsimus

Millise sõnumi peaks Dobri teistele pereliikmetele saatma, et nad oskaks ukse lahti teha?

[Raadionupud]

A. P90V90P90V90

B. V90V90P90P90

C. V90P90V90P90

D. P90P90V90V90

11. Toidustatistika

Koprapered panevad iga kuu lõpus kirja, mitu pajuoksa nad selle kuu jooksul ära söönud on.

Järgnevas tabelis on nelja pere andmed:

Küsimus

Milline järgnevatest graafikutest kujutab perekond Beebikute tarbimist?

[Raadionupud]

A. B.

C. D.

12. Salapärane klahv

Kati trükib arvutisse oma referaadi teksti. Tema kass astub korraks klaviatuurile, aga pealtnäha ei juhtu midagi, ja Kati trükib teksti edasi.

Natukese aja pärast märkab Kati, et tal on tekstis üks sõna vahele jäänud. Ta paneb kursori õigesse kohta ja hakkab trükkima vahelejäänud sõna. Oma üllatuseks märkab ta, et uut sõna trükkides kustub selle järel olev sõna tähthaaval ära.

Küsimus

Millisele klahvile Kati kass astus?

[Raadionupud]

A. Delete (Del) klahvile

B. Escape (Esc) klahvile

C. Insert (Ins) klahvile

D. Tab klahvile

13. Veebis surfamine

Väike Alice surfab veebis. Ta ei oska veebilehitsejas uusi aknaid ega sakke teha, sellepärast kasutab ta ainult ühte akent ja selles ühte sakki.

Ta kasutab veebilehtede leidmiseks otsimootorit ja klikib selle leitud viidetel. Veebilehitsejal on ka "Tagasi" ja "Edasi" nupud juba külastatud lehtede vahel liikumiseks.

Nüüd on Alice firma "Eskimo" veebilehel ja tahaks uuesti minna firma "Võrukael" veebilehele.

Küsimus

Kuidas saab ta seda teha, kasutades ainult "Tagasi" ja "Edasi" nuppe?

[Raadionupud]

A. Vajutades "Tagasi" ja siis "Edasi"

B. Vajutades "Tagasi", "Tagasi", "Edasi", "Edasi"

C. Vajutades neli korda "Tagasi"

D. Ainult nende nuppudega ei saagi, ta peab tegema uue otsingu.

14. Joonistusrobot

Koolil on robot, mida saab programmeerida erinevaid pilte joonistama.

Robotit saab programmeerida kolmes erinevas süsteemis:

Ilmakaarte süsteem Vasakule-paremale süsteem Koordinaatide süsteem
Robotile saab anda käske liikuda kindlale kaugusele põhja, lõuna, ida või lääne suunas Robotile saab anda käske pöörata kindel arv kraade vasakule või paremale või liikuda kindlale kaugusele edasi või tagasi Robotile saab anda käske liikuda kindlate koordinaatidega punkti

Õpetaja andis Jukule ülesande programmeerida robot joonistama kolme allolevat pilti nii, et iga pildi joonistamine oleks programmeeritud erinevas süsteemis.

Jukule ei meeldi koordinaatidega süsteemis programmeerimine ja ta tahab kirjutada selle süsteemi käske nii vähe kui võimalik.

Küsimus

Millises süsteemis võiks Juku programmeerida kuusnurga joonistamise, et täidetud oleks nii õpetaja kui ka Juku enda nõudmised?

[Raadionupud]

A. Ilmakaarte süsteemis

B. Vasakule-paremale süsteemis

C. Koordinaatide süsteemis

D. Ükskõik millises süsteemis

15. Vaatepunktid

Alice, Bean, Char ja Dean on neli sõpra, kes on pargis neljas punktis 1, 2, 3 ja 4. Aga me ei tea, kes on millises punktis.

Kõik neli teatavad, millises järjekorras (vasakult paremale lugedes) nad näevad nelja puud:

Alice: D, A, B, C.

Bean: C, D, A, B.

Char: C, A, D, B.

Dean: C, D, A, B.

Küsimus

Kes sõpradest on punktis 1?

[Raadionupud]

A. Alice

B. Bean

C. Char

D. Dean