1. Chez Connie

Kopralinna populaarne toidukiosk Chez Connie avatakse mõne minuti pärast ja hulk kopraid on juba järjekorras, et tellida üht kolmest kioskis pakutavast toidust:

Kioskis on kolm töötajat, Connie ise ning tema sõbrad Ben ja Anne, kes kõik oskavad valmistada kõiki toite ja kes igaüks teenindavad kliente oma aknast. Iga järgmine kobras järjekorrast astub esimese vaba akna juurde, esitab tellimuse ja lahkub kohe, kui tellitud toit on käes.

Alloleval joonisel on kujutatud kümme järjekorras esimest kobrast ja nende soovid.

Küsimus

Kes kolmest kioski töötajast valmistab Sylvette'i jäätise?

[Raadionupud]

A. Anne

B. Ben

C. Connie

2. Kobraste järjestamine

Koprakooli 1. klassis on ainult seitse õpilast. Igal õpilasel on käes numbriga lipuke. Alguses istuvad koprad laudade taga joonisel näidatud järjekorras.

Õpetaja tahab nad järjestada numbrite järjekorras nii, et esimese laua taga oleks kobras number 1 ja viimase laua taga kobras number 7. Selleks võib õpetaja paluda kobraste paaridel omavahel kohti vahetada.

Näiteks, kui õpetaja palub, et koprad 1 ja 3 kohad vahetaks, läheb kobras 1 selle laua taha, kus istus kobras 3, ja kobras 3 omakorda selle laua taha, kus istus kobras 1.

Küsimus

Milline on vähim arv selliseid paaride vahetusi, millega õpetaja kõik koprad numbrite järjekorda saab?

[Raadionupud]

A. 3 vahetust

B. 4 vahetust

C. 5 vahetust

D. 6 vahetust

3. Kassad

Poes on neli kassat. Igas kassas saab korraga maksta ainult üks klient. Iga kassa ees on ruumi neljale kliendile (parasjagu maksev klient sealhulgas). Iga kliendi teenindamine võtab kaks minutit. Alguses on lahti ainult kassa 1.

Iga uus klient asub esimesse järjekorda, kus veel ruumi on (kassa 1 juurde, kui seal pole kõik neli kohta täis, jne).

Kui ühegi avatud kassa juures ruumi pole, avatakse järgmine kassa ja uus klient läheb selle juurde. Aga kassa avamine võtab ka aega ja sellepärast kulub uues kassas esimese kliendi teenindamiseks kolm minutit. Iga järgmise kliendi peale kulub jälle kaks minutit.

Kui mõne kliendi teenindamine lõpeb samal aja uue kliendi saabumisega, siis võib arvestada, et vana klient lahkub enne ja uus võib tema lahkumisega vabanenud koha endale saada.

Küsimus

Tühja poodi saabuvad paarikaupa ja minutiste vahedega kokku 12 klienti (alguses kaks klienti, minuti pärast veel kaks jne). Kui kaua kulub nende kõigi teenindamiseks?

[Raadionupud]

A. 8 minutit

B. 11 minutit

C. 12 minutit

D. 13 minutit

4. Poeskäik

Joonisel on kopraküla plaan. Kruusateed mööda minnes (näiteks kodust raamatupoodi või raamatupoest lihapoodi) kulub kopral ühest majast järgmisse jõudmiseks 5 minutit, jalgrada mööda (näiteks kodust otse lihapoodi) aga 8 minutit.

Ema palus koprapojal poes käia ja kõik nimekirjas olevad asjad tuua. Selleks, et kala oleks koju jõudes värske, peab koprapoeg kalapoes käima viimasena.

Küsimus

Mis on vähim aeg minutites, mis koprapojal poodide vahel käimisele kulub? (Poodides sees kuluvat aega mitte arvestada.)

[Täisarv]

5. Puu pügamine

Bruno aias kasvab puu. Kahjuks on puu haige ja selle lehed kuivanud. Nüüd peab Bruno kõik kuivanud lehtedega oksad ära lõikama, et puu saaks kasvatada uued tervete lehtedega oksad.

Joonisel on iga oksa juures kirjas, kui kaua Brunol selle oksa lõikamiseks kulub. Kui Bruno lõikab ära suurema oksa (näiteks arvuga 5 märgitud oksa rohelise ovaali sees), siis kukuvad maha ka kõik väiksemad selle küljes rippuvad oksad (arvudega 1 ja 3 märgitud oksad ovaali sees) ja Bruno ei pea neid ükshaaval lõikama.

Küsimus

Mis on vähim aeg, millega Bruno saab kõik kuivanud lehtedega oksad ära lõigata?

[Raadionupud]

A. 19

B. 20

C. 22

D. 25

6. Kunstivargus

TransArt on kunstiteoste transpordile spetsialiseerunud logistikafirma.

Saatjad toovad maalid firma lattu ja kullerid viivad need sealt saajatele. Iga lattu toodud maal pannakse virna teiste peale. Iga kuller võtab kohaletoimetamiseks virnast pealmise maali.

Kuna maalid on kallid, peab TransArt nende saabumise ja lahkumise üle hoolega arvestust:

Maalide saabumine:

Aeg Maal
11:40 Koprad murul
12:15 Rõõmus kobras
12:55 Päike ja kuu
13:30 Võlumets
14:18 Tamm ja kask
15:10 Soo

Kullerite lahkumine:

Aeg Kuller
12:25 A
13:35 C
14:35 A
14:40 B
15:20 C
15:35 D

Õhtul sai TransArt teate, et maal "Päike ja kuu" pole saajale kohale jõudnud. Tundub, et kuller on selle varastanud!

Küsimus

Milline kuller võttis laost maali "Päike ja kuu"?

[Raadionupud]

A. Kuller A

B. Kuller B

C. Kuller C

D. Kuller D

7. Robottakso

Bebraspolise linnas juhivad foorid robottaksosid signaalidega , , , .

Iga signaal tähendab ühte käskudest "otse edasi", "pööra vasakule", "pööra paremale", "pööra ümber", kusjuures suunad on takso hetkeasendi suhtes:

On teada, et alloleval kaardil kujutatud takso sõitis pargist lennujaama .

Küsimus

Millised on foorisignaalide tähendused?

[Raadionupud]

A. otse edasi, pööra paremale, pööra vasakule, pööra ümber

B. otse edasi, pööra vasakule, pööra paremale, pööra ümber

C. pööra paremale, pööra vasakule, otse edasi, pööra ümber

D. pööra vasakule, pööra paremale, otse edasi, pööra ümber

8. Uusasukad

Koprakülla tuli neli uut peret, kes tahavad endale pesad teha. Külas on 16 vaba krunti, nagu näidatud alloleval joonisel vasakul.

Külas kehtib aga ka reegel, et kahe koprapere pesad ei tohi olla ühel joonel ei horisontaalis, vertikaalis, ega diagonaalis. See tähendab, et kui üks pere teeb pesa krundile 9, siis ei tohi teised pered teha pesi joonisel paremal punasega maha tõmmatud kruntidele.

Küsimus

Millistele kruntidele peaks pesad tegema, et kõik neli peret nõuetekohaselt ära mahuks? (Kirjutada kruntide numbrid kasvavas järjekorras tühikutega eraldatult.)

[Tekstikast]

9. Sugupuu

Marek koostas oma meessugulaste põlvnemise skeemi, kus nool ühelt isikult teisele tähendab, et esimene on teise isa. Siis aga haaras Mareki väike õde skeemi enda kätte ja kõik nimesildid peale Mareki enda oma kukkusid maha:

Küsimus

Mitu poega on Mareki onul Janil?

[Täisarv]

10. Valvekoerad

Aed taluniku karjamaa ümber on vana ja selles on suured augud. Et lambaid rebaste eest kaitsta, plaanib talunik panna aiaaukude juurde valvekoerad. Iga koer jõuab valvata ala, mis ulatub tema asukohast horisontaalis ja vertikaalis kahe ruudu kaugusele ning diagonaalis ühe ruudu kaugusele, nagu näidatud alloleval joonisel.

Küsimus

Mitut koera on minimaalselt vaja, et rebased alloleval joonisel kujutatud karjamaale sisse ei saaks?

[Täisarv]

11. Üüriarved

Kopralinn kogub tammi korrashoiuks 2 bebrikut kopra kohta ja veepuhastuseks 3 bebrikut pere kohta.

Küsimus

Millise valemi peab raamatupidaja kirjutama tabeli lahtrisse C2, et selle kopeerimisel lahtritesse C3 kuni C5 arvutataks kõigile peredele õiged arve summad?

[Raadionupud]

A. =B2*C8+C7

B. =B2*C7+C8

C. =B2*$C$7+$C$8

D. =B2*$C$8+$C$7

12. Stiilsed tekstid

Kobras Anna tahab oma sõpradele saata ilusa kutse uue rakendusega, mis lubab tal moodustada disainitud teksti.

Stiile saab ka kombineerida, näiteks:

Tekstidesse saab lisada ka pilte, kirjutades pildi nime : märkide vahele, näiteks:

Küsimus

Mida peab Anna sisestama, et saada tulemuseks järgnev sõnum?

Sa oled kutsutud super peole minu , mis on peal. Seal on suurepärane muusika ja söök. Näeme seal!

[Raadionupud]

A. *Sa* oled kutsutud _super_ sünnipäev peole */minu/* :maja:, mis on :saar: peal. Seal on $/suurepärane muusika ja söök/$. Näeme /seal!/

B. *Sa* oled kutsutud _super_ :sünnipäev: peole *_minu_* :maja:, mis on :saar: peal. Seal on $/suurepärane muusika ja söök/$. Näeme _seal!_

C. *Sa* oled kutsutud _super_ :sünnipäev: peole */minu/* :maja:, mis on saar peal. Seal on $*suurepärane muusika ja söök*$. Näeme _seal!_

D. *Sa* oled kutsutud /super/ :sünnipäev: peole *_minu_* :maja:, mis on :saar: peal. Seal on $suurepärane muusika ja söök$. Näeme /seal!/

13. Rattaralli

Viiest ratturist koosnev tiim sõidab hanereas. Nad alustavad sõitu sellises järjekorras:

Punane Roheline Sinine Must Kollane

Iga 15 minuti järel läheb rivi esimene rattur rivi lõppu. Esimese sellise vahetuse järel on ratturite järjekord:

Roheline Sinine Must Kollane Punane

Küsimus

Milline rattur on rivis esimene, kui tiim 8 tundi ja 39 minutit pärast starti finišisse jõuab?

[Raadionupud]

A. Punane

B. Roheline

C. Sinine

D. Must

E. Kollane

14. Kassivideo

Aikale meeldib oma kassist pilte teha ja neid Bebragrami lehele postitada.

Nüüd tahab ta oma kassi kolme esimese eluaasta fotodest video teha. Selleks peab ta kõik pildid oma arvutisse ühte kausta alla laadima.

Arvuti järjestab failid kaustas nende nimede järgi, tähed tähestiku järjekorras A...Ü ja numbrid väärtuste järjekorras 0...9. Video tegemiseks on vaja, et arvuti järjestaks fotod ajaliselt, vanematest alates. Sellepärast lisab Aika igasse failinimesse foto tegemise kuupäeva.

Küsimus

Millist failinimede skeemi peaks Aika kasutama, et failid õigesse järjekorda saada? (Näited on 2021. aasta 19. augusti foto failinimega.)

[Raadionupud]

A. kass_august_19_2021

B. kass_19_august_2021

C. kass_19_08_2021

D. kass_2021_august_19

E. kass_2021_19_08

F. kass_2021_08_19

15. Lauluvõistlus

Kopraküla lauluvõistluse finaalis osales kuus lauljat:

Lauljaid oli hindamas neli eksperdist kohtunikku, kes igaüks andsid hindeid oma kriteeriumide järgi:

  Nancy Michael Grace James
Anna 80 8 60 0
Betty 90 10 80 50
Carrie 85 7 90 100
Dennis 100 9 100 30
Elin 95 6 70 10
Frank 75 5 50 20

Võistluse korraldajad panid iga võistleja kohta kirja, mitmendal kohal see võistleja iga kohtuniku pingereas oli, liitsid iga võistleja jaoks kokku need neli kohanumbrit ja kuulutasid üldvõitjaks selle, kellel nii saadud summa oli kõige väiksem.

Küsimus

Kes võistluse võitis?

[Raadionupud]

A. Anna

B. Betty

C. Carrie

D. Dennis

E. Elin

F. Frank