1. Mutrid ja poldid

Benno töötab Kopra Metallivabrikus mutrite ja poltide koosteliinil.

Tema töökirjeldus on selline:

Asjad võivad Benno jaoks valesti minna kahel viisil:

Küsimus

Milline järgnevatest mutrite ja poltide jadadest konveieril (vasakult paremale) ei põhjusta viga Benno töös?

[Raadionupud]

A.

B.

C.

D.

2. Värviline torn

Jaanil on kolme värvi kuusnurkseid pusletükke. Kui ta paigutab kolm tükki kõrvuti alloleval joonisel näidatud kolmnurgana, peavad need tükid olema kas kõik sama värvi või kõik erinevat värvi.

Jaan alustab pusletükkidest torni ehitamist. Ta laob selle alumise rea, nagu on näha alloleval joonisel.

Küsimus

Millist värvi tuleb torni kõige ülemine tükk, kui Jaan peab torni lõpuni kinni kolmnurgareeglist?

[Raadionupud]

A.

B.

C.

D. Võimalusi on rohkem kui üks

3. Suusatamine

Igal aastal korraldatakse Koprapääl suusavõistlusi. Neist võtab osa ka Moonika, kellel on suur soov sel aastal võita. Moonika on nimekirjas viimane võistleja. Selleks, et võita, peab tema sõiduaeg olema väiksem kui senisel liidril.

Allolev kaart näitab mäenõlval olevaid suusaradu. Finišisse jõudmiseks võivad võistlejad sõita ainult mööda radu allapoole, aga iga sõitja võib ise valida, milliseid radu mööda ta laskub. Iga raja juures on minutite arv, mis Moonikal kulub selle läbimiseks.

Küsimus

Millist teed mööda peaks Moonika sõitma, et võita, kui senise liidri aeg on 12 minutit?

(Kirjuta Moonika tee punktist A punktini J sellele jäävate tähtede jadana ilma muude märkideta, näiteks ABGJ.)

[Tekstikast]

4. Kilpkonn ja jänes

Kilpkonn ja jänes jooksevad joonisel näidatud rajal:

Mõlemad alustavad samal ajal südamega tähistatud väljal ja järgivad rajal olevad nooli. Kilpkonn liigub minutis edasi ühe välja, jänes aga kaks välja.

Küsimus

Millisel väljal nad järgmisel korral kohtuvad?

[Raadionupud]

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G. Kilpkonn ja jänes ei kohtu kunagi

5. Valvesüsteem

Kopra Äripank (KÄP) vajab uut valvesüsteemi, et kaitsta oma seifi ees olevat ruumi sissetungijate eest. Nad ostsid viis detektorit. Iga detektor saadab välja kaheksa laserkiirt:

Kui detektori kiir tabab seina, ei juhtu midagi. Kui aga kiire ette jääb sissetungija, aktiveerub häiresignaal. Häire aktiveerub ka siis, kui mõne detektori kiirele jääb ette mõni teine detektor.

KÄP soovib paigutada viis andurit ruudukujulistele põrandaplaatidele nii, et need kataksid kõik ülejäänud plaadid, kuid ei aktiveeriks üksteist. Turvafirma pakub selleks välja neli erinevat skeemi.

Küsimus

Milline pakutud skeemidest ei vasta antud tingimustele?

[Raadionupud]

A.

B.

C.

D.

6. Toidutellimused

Bambu on restoran, mis pakub eksootilisi rahvusroogi. Restoranis on kaks kokka. Kumbki kokk saab korraga tegeleda ainult ühe roaga. Nad valmistavad roogi alati vastavalt tellimise järjekorrale. Kuna igal roal on erinev valmistusaeg, ei pruugi esimesena tellitud roog esimesena kliendile lauale jõuda.

Roogade valmistusajad (koos serveerimisega) on järgmised:

Roog Nimi Valmistusaeg
Praetud riis 5 minutit
Satay kana 14 minutit
Härjasabasupp 7 minutit

Ühel päeval sisenes restorani 5 inimest ja ettekandja sisestas nende tellimused sellise järjekorras:

  1. tellimus on härjasabasupp.
  2. tellimus on satay kana.
  3. tellimus on praetud riis.
  4. tellimus on samuti praetud riis.
  5. tellimus on härjasabasupp.

Küsimus

Milline oli toitude serveerimise järjekord?

[Raadionupud]

A. 1-2-3-4-5

B. 1-3-2-5-4

C. 3-4-1-5-2

D. 1-3-2-4-5

E. 1-4-3-2-5

7. Kevadlilled

Jaanika istutas peenrale vasakult paremale seitse lille. Ta valis lilli vastavalt järgmistele reeglitele:

Näiteks võib Jaanika istutada tulbi ja selle kõrvale nartsissi, kuna skeemil on nool tulbi juurest nartsissi juurde. Vastupidine variant pole lubatud, kuna nartsissist tulbini viivat noolt ei ole.

Küsimus

Milline järgnevatest peenardest pole loodud vastavalt Jaanika reeglitele?

[Raadionupud]

A.

B.

C.

D.

8. Aardelaegas

Mari leidis aardelaeka, kuid see on lukus. Avamiseks on vaja õiget kombinatsiooni kolmest kujundist. Aita Maril laegas avada, kui on antud järgmised kombinatsioonid koos kommentaaridega.

  1. Üks kujund on õige ja õiges kohas.
  2. Ükski kujund pole õige.
  3. Kaks kujundit on õiged, kuid paiknevad vales kohas.
  4. Üks kujund on õige, kuid vales kohas.
  5. Üks kujund on õige, kuid vales kohas.

Küsimus

Milline järgmistest kombinatsioonidest avab aardelaeka?

[Raadionupud]

A.

B.

C.

D.

9. Vaibakudumine

Alara on türgi vaibakuduja. Ta valmistab vaipu, millel on ruudukujuline muster suurusega 6 korda 6 ruutu.

Alara paigutab kujundeid ruutudesse vastavalt järgmisele plaanile:

Küsimus

Milline näeb välja sellise plaani alusel kootud vaip?

[Raadionupud]

A.

B.

C.

D.

10. Koprajalgpall

Koprad soovivad meisterdada endale tavalist jalgpalli.

Nad leidsid kasutamiseks neli erinevat nahatükki.

Küsimus

Millisest neist tükkidest saab teha ülaltoodud pildil oleva jalgpalli?

[Raadionupud]

A.

B.

C.

D.

11. Teksti vormistamine

Järgnevas tekstilõigus on tühikud tähistatud märgiga '·' ja lõiguvahetused märgiga ''. Tähistamata reavahetused on tekstitöötlusprogrammi poolt automaatselt lisatud.

§·1.·Eesti·on·iseseisev·ja·sõltumatu·demokraatlik·vabariik·,kus·kõrgeima·
riigivõimu·kandja·on·rahvas.·Eesti·iseseisvus·ja·sõltumatus·on·aegumatu·
ning·võõrandamatu.¶

§·2.·Eesti·riigi·maa-ala,territoriaalveed·ja·õhuruum·on·lahutamatu·ja·
jagamatu·tervik·.·Eesti·on·riiklikult·korralduselt·ühtne·riik,·mille·
territooriumi·haldusjaotuse·sätestab·seadus.¶

Küsimus

Mitmes sõnavahes on selle teksti vormistamisel tühikuid valesti kasutatud?

(Kui ühes sõnavahes on mitu viga, lugeda seda ainult üks kord.)

[Täisarv]

12. Arvutustabel

Vaatame järgmist tabelarvutuse töölehte, mille mõnes lahtris on arvud ja mõnes valemid:

Küsimus

Milline väärtus tuleb tabeli lahtrisse C3?

[Täisarv]

13. Failid

Kalle ja Kati Kobras õpivad tekstipõhise kasutajaliidese ehk nn "käsurea" kasutamist enda arvutis.

Kalle vaatab faile enda arvutis nii käsurealt kui ka graafilises vaates:

Kati vaatab faile enda arvutis ainult käsurea abil:

Küsimus

Milline alltoodutest vastab Kati arvuti failide graafilisele vaatele?

[Raadionupud]

A. B. C. D.

14. Ahelkood

Ahelkood on kokkuhoidlik viis must-valgel pildil olevate kontuuride (piirjoonte) esitamiseks. Põhimõte on valida üks must piksel ja salvestada igal sammul suund liikumiseks järgmise musta pikslini kontuuri päripäeva (kellaosuti liikumise suunas) läbimisel.

Suunad on tähistatud numbritega selliselt:

Näiteks kui valime alloleval pildil esimeseks sinise raamiga tähistatud piksli, saame edasi liikuda punaste nooltega näidatud suundades ja tulemuseks on ahelkood 1, 0, 0, 7, 7, 5, 5, 4, 3, 3, 2.

Vaatame nüüd sellist pilti:

Küsimus

Milline järgmistest on selle pildi ahelkood?

[Raadionupud]

A. 1, 1, 1, 0, 7, 7, 7, 6, 5, 5, 5, 4, 3, 3, 3, 2

B. 1, 1, 0, 0, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2

C. 6, 7, 7, 7, 0, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 5

D. 0, 1, 1, 0, 7, 7, 7, 6, 5, 5, 5, 4, 3, 3, 3, 0

15. Metsapildid

Tanel seisis kaheksast puust ümbritsetud lagendikul sees ja tegi puudest 360-kraadise foto.

Mõne päeva pärast tuli Tanel samasse kohta tagasi ja nägi, et kaks puud oli vahepeal maha saetud. Ta tegi sarnase foto, aga alustas oma 360-kraadist ringi esimese korraga võrreldes teisest suunast.

Küsimus

Millise foto allolevatest tegi Tanel teisel korral?

[Raadionupud]

A.

B.

C.

D.