1. Lillepood

Florian müüb lillekimpe. Ta koostab iga kimbu kolme sammuga eeskirja järgi.

Ta täidab järgmised sammud järjekorras, iga sammu täpselt üks kord:

  1. Võta üks lill vaasist A.

  2. Kui see lill on karikakar , siis võta veel üks karikakar .

  3. Võta üks oks vaasist B; korda seda, kuni kimbus on 4 taime.

Küsimus

Milline võib selle eeskirja järgi koostatud kimp välja näha?

[Interaktiivne]

(Lille või oksa valimiseks klõpsa sellel; valiku tühistamiseks klõpsa uuesti.)

Vastus

Võimalikud õiged vastused: ,

2. Vihmavari

See on Anna vihmavari:

Küsimus

Üks järgmistest piltidest kujutab samuti Anna vihmavarju. Milline?

[Raadionupud]

A. B. C. D.

Vastus

Õige vastus on: C.

3. Päev loomaaias

Anja läheb loomaaeda. Seal saab osaleda mitmesugustes tegevustes. Igal tegevusel on kindel alguse ja lõpu aeg. Külastajad ei saa poole tegevuse pealt liituda ega lahkuda.

Anja tahab osaleda võimalikult paljudes tegevustes. Aga ta saab osaleda ainult ühes tegevuses korraga ja peab osalema selles tegevuses algusest lõpuni. Kuna mõnede tegevuste ajad osaliselt kattuvad, ei saa ta kõigis tegevustes osaleda.

Küsimus

Millised tegevused Anja peaks valima, et osaleda võimalikult paljudes tegevustes?

[Interaktiivne]

(Tegevuse valimiseks klõpsa sellel; valiku tühistamiseks klõpsa uuesti.)

Vastus

Võimalikud õiged vastused: ,

4. Foto

Kobras tegi just pildi:

Küsimus

Millise pildi kobras tegi?

[Raadionupud]

A. B. C. D.

Vastus

Õige vastus on: B.

5. Riikad

Edgar püüab mõista, milline üks riika välja näeb. Selleks uurib ta allolevaid riikade pilte ja teeb märkmeid.

Nüüd näidati Edgarile veel ühe riika pilti ja ta sai aru, et üks tema märkmetest on kindlasti vale.

Küsimus

Milline järgmistest märkmetest on kindlasti vale?

[Raadionupud]

A. Kõigil riikadel on hambad.

B. Mõnedel riikadel on tiivad.

C. Igal riikal on kas sarved või kolm silma, aga mitte mõlemad korraga.

D. Kui riikal on täpselt kaks kätt, on tal ka täpselt kaks jalga.

Vastus

Õige vastus on: D.

6. Võlupuu

Berta kodu lähedal kasvab võlupuu.

Iga kord, kui lind () maandub puu oksal, kasvatab puu kaks uut õuna.

Iga kord, kui orav () ronib puu otsa, ja puu otsas on õunu, kukub üks õun maha.

Iga kord, kui madu () ümber puu roomab, kaovad puu otsast kõik õunad!

Ühel hommikul luges Berta kokku, et puu otsas on 25 õuna. Pärast seda joonistas ta päeva jooksul üles kõik puu juures käinud loomad ja sai sellise järjekorra:

Küsimus

Mitu õuna pärast seda puu otsas on?

[Raadionupud]

A. 3 õuna.

B. 7 õuna.

C. 17 õuna.

D. 31 õuna.

Vastus

Õige vastus on: B (7 õuna).

7. Karli maja

Kolm kaarti näitavad sama maa-ala. Ühel kaardil on märgitud metsad, teisel jõed ja kolmandal majad.

Me teame, Karli maja on metsas ja jõe kaldal.

Küsimus

Milline on Karli maja?

[Interaktiivne]

(Klõpsa õigel majal; valiku muutmiseks klõpsa uuesti.)

Vastus

Õige vastus on: .

8. Istutamine

Julia istutab oma aeda erinevaid taimi. Mõned taimed on üksteisele kasulikud.

Joonised näitavad, millised taimed on üksteisele kasulikud () ja millised kahjulikud ():

Kasulikud Kahjulikud

Julia aias on kuusnurksed istutuskohad. Ta tahab igale kohale istutada ühe taime. Julia tahab istutada taimed nii, et kuskil ei oleks kõrvuti kaks taime, mis on üksteisele kahjulikud.

Küsimus

Aias on kolmele kohale juba küüslauk istutatud. Kuidas peaks Julia ülejäänud taimed istutama?

[Interaktiivne]

(Lohista taimed õigetele istutuskohtadele.)

Vastus

Õige vastus on: .

9. Lähemale või kaugemale

Daniel otsib aaret, mis on peidetud mänguvälja ühte ruutu. Ta alustab S-tähega märgitud ruudust ja võib igal sammul liikuda edasi samas reas või samas veerus olevasse naaberruutu. Iga sammu järel öeldakse talle, kas ta liikus aardele lähemale ("L") või sellest kaugemale ("K"). Aarde kaugus on vähim selleni jõudmiseks vajalike sammude arv.

Oletame näiteks, et 3x3 väljakul on aare peidetud tärniga ruutu ja Daniel astub S-tähega märgitud ruudust alustades kaks sammu allapoole. Siis on tema kaugus aardest igas ruudus selline, nagu näidatud alloleval joonisel paremal. Seega saab ta esimese sammu järel signaali "L" ja teise järel signaali "K", nagu näidatud joonisel vasakul:

     

Küsimus

Nüüd mängib Daniel 4x7 väljakul. Tema liikumine ja saadud signaalid on näidatud alloleval joonisel. Millises ruudus on aare?

[Interaktiivne]

(Klõpsa õigel ruudul; valiku muutmiseks klõpsa uuesti.)

Vastus

Õige vastus on:

.

10. Lühimad teed

Tom elab külas, kus on ainult kuus maja (koos tema enda koduga). Küla omapära on, et kõik teerajad selles külas on ühepikkused.

Tom koostas kaardi, mis näitab lühimaid teid tema kodust kõigisse teistesse majadesse. Sellel kaardil ei tarvitse olla kõiki teeradasid, mis külas olemas on, sest Tom märkis kaardile ainult lühimad teed oma kodust teiste majade juurde.

Küsimus

Me ei tea, milline oleks küla kaart, kui sellele oleks märgitud kõik teerajad. Aga milline järgmistest see kindlasti olla ei saa?

[Raadionupud]

A. B. C. D.

Vastus

Õige vastus on: C.

11. Kauba mahalaadimine

Kaubarongi igas vagunis on üks kast. Kastide tõstmiseks on üks kraana, mis seisab oma kohal ja ei liigu. Kasti tõstmiseks peab see olema täpselt kraana all.

Kastid on nummerdatud ja nad on vaja maha tõsta numbrite järjekorras, alustades kastist number 1. Rong saab sõita ainult edasi. Aga ta on ringteel ja võib vajaduse korral kraana alt ära sõita ja ringiga tagasi tulla.

Ülalolevas näites tuleb kastid maha tõsta järjekorras 1, 2, 3, 4. Esimesel ringil peab kraana kasti 4 vahele jätma, saab kasti 1 maha tõsta, peab kasti 3 vahele jätma ja saab kasti 2 maha tõsta. Teisel ringil peab kraana kasti 4 vahele jätma ja saab kasti 3 maha tõsta. Kolmandal ringil saab lõpuks ka kasti 4 maha tõsta.

Küsimus

Mitu ringi on vaja, et allolevalt rongilt kõik kastid õiges järjekorras maha tõsta?

[Täisarv]

Vastus

Õige vastus on: 7 ringi.

12. Palkide paigutamine

Sawya saeb puutüvedest erineva pikkusega palke. Iga palgi saagimise järel paneb ta selle müügiks välja oma töökoja ette 18 meetri pikkuse tee äärde. Tee on kitsas ja sinna ei mahu kaht palki kõrvuti, sellepärast paneb Sawya palgid alati ühte ritta.

Kui Sawya saeb valmis uue palgi, paneb ta selle tee ääres kõige vasakpoolsemale kohale, kuhu see mahub. Kui ta mõne palgi maha müüb, viib ostja selle ära ilma teisi palke liigutamata.

Mõnede palkide saagimise ja müümise järel näeb tee äär välja selline:

Küsimus

Edasi tahab Sawya lõigata 1m, 2m, 3m ja 4m pikkused palgid. Millises järjekorras ta peaks need lõikama, et need õnnestuks sama süsteemi järgi tee äärde ära paigutada?

[Interaktiivne]

(Lohista palgid õigesse saagimise järjekorda.)

Vastus

Võimalikud õiged vastused: (4m, 3m, 2m, 1m), (3m, 4m, 2m, 1m), (3m, 2m, 4m, 1m).