1. Aarete saar

Ühel saarel on kolm kirstu, kuhu võib peita aardeid: üks mäe juures, üks rannas ja üks palmi all:

Hommikul olid kõik kolm kirstu tühjad.

Millalgi päeva jooksul pani kuulus piraat Koprahabe ühte kirstu aarde.

Kolm sel päeval saarel olnud turisti tegid kirstudest pilte. Üks turist tegi oma pildi enne kui Koprahabe aarde kirstu pani. Teised kaks fotot tehti pärast aarde kirstu panekut.

Foto Selgitus
Alice'i foto näitab, et rannas olev kirst oli tühi
Bobi foto näitab, et rannas ja palmi all olevad kirstud olid mõlemad tühjad
Carli foto näitab, et palmi all ja mäe juures olevad kirstud olid mõlemad tühjad

Küsimus

Koprahabeme õnneks ei leidnud ükski turistidest aaret. Millisesse kirstu ta aarde pani?

[Raadionupud]

A. Palmi all olevasse kirstu

B. Rannas olevasse kirstu

C. Mäe juures olevasse kirstu

D. Nende andmete põhjal ei saa seda öelda

Vastus

Õige vastus on: C (mäe juures olevasse kirstu).

2. Võlupuu

Berta kodu lähedal kasvab võlupuu.

Iga kord, kui lind () maandub puu oksal, kasvatab puu kaks uut õuna.

Iga kord, kui orav () ronib puu otsa, ja puu otsas on õunu, kukub üks õun maha.

Iga kord, kui madu () ümber puu roomab, kaovad puu otsast kõik õunad!

Ühel hommikul luges Berta kokku, et puu otsas on 25 õuna. Pärast seda joonistas ta päeva jooksul üles kõik puu juures käinud loomad ja sai sellise järjekorra:

Küsimus

Mitu õuna pärast seda puu otsas on?

[Raadionupud]

A. 3 õuna.

B. 7 õuna.

C. 17 õuna.

D. 31 õuna.

Vastus

Õige vastus on: B (7 õuna).

3. Porgandite külvamine

Robotjänese porgandipõld koosneb neljast mullakuhjakesest:

Robot oskab täita kolme käsku:

liigu ühe kuhjakese võrra vasakule

liigu ühe kuhjakese võrra paremale

pista seeme kuhjakesse, millel sa praegu oled

Robot külvas porgandeid järgmise käskude jada järgi:

Me ei tea, milliselt kuhjakeselt robot alustas, aga teame, et nende käskude järgi toimetades pistis ta kõik seemned erinevatesse kuhjakestesse oma põllul.

Küsimus

Milline pilt näitab õigesti, kuhu robot seemned külvas?

[Raadionupud]

A.

B.

C.

D.

Vastus

Õige vastus on: D.

4. Karli maja

Kolm kaarti näitavad sama maa-ala. Ühel kaardil on märgitud metsad, teisel jõed ja kolmandal majad.

Me teame, Karli maja on metsas ja jõe kaldal.

Küsimus

Milline on Karli maja?

[Interaktiivne]

(Klõpsa õigel majal; valiku muutmiseks klõpsa uuesti.)

Vastus

Õige vastus on: .

5. Istutamine

Julia istutab oma aeda erinevaid taimi. Mõned taimed on üksteisele kasulikud.

Joonised näitavad, millised taimed on üksteisele kasulikud () ja millised kahjulikud ():

Kasulikud Kahjulikud

Julia aias on kuusnurksed istutuskohad. Ta tahab igale kohale istutada ühe taime. Julia tahab istutada taimed nii, et kuskil ei oleks kõrvuti kaks taime, mis on üksteisele kahjulikud.

Küsimus

Aias on kolmele kohale juba küüslauk istutatud. Kuidas peaks Julia ülejäänud taimed istutama?

[Interaktiivne]

(Lohista taimed õigetele istutuskohtadele.)

Vastus

Õige vastus on: .

6. Lähemale või kaugemale

Daniel otsib aaret, mis on peidetud mänguvälja ühte ruutu. Ta alustab S-tähega märgitud ruudust ja võib igal sammul liikuda edasi samas reas või samas veerus olevasse naaberruutu. Iga sammu järel öeldakse talle, kas ta liikus aardele lähemale ("L") või sellest kaugemale ("K"). Aarde kaugus on vähim selleni jõudmiseks vajalike sammude arv.

Oletame näiteks, et 3x3 väljakul on aare peidetud tärniga ruutu ja Daniel astub S-tähega märgitud ruudust alustades kaks sammu allapoole. Siis on tema kaugus aardest igas ruudus selline, nagu näidatud alloleval joonisel paremal. Seega saab ta esimese sammu järel signaali "L" ja teise järel signaali "K", nagu näidatud joonisel vasakul:

     

Küsimus

Nüüd mängib Daniel 4x7 väljakul. Tema liikumine ja saadud signaalid on näidatud alloleval joonisel. Millises ruudus on aare?

[Interaktiivne]

(Klõpsa õigel ruudul; valiku muutmiseks klõpsa uuesti.)

Vastus

Õige vastus on:

.

7. Lühimad teed

Tom elab külas, kus on ainult kuus maja (koos tema enda koduga). Küla omapära on, et kõik teerajad selles külas on ühepikkused.

Tom koostas kaardi, mis näitab lühimaid teid tema kodust kõigisse teistesse majadesse. Sellel kaardil ei tarvitse olla kõiki teeradasid, mis külas olemas on, sest Tom märkis kaardile ainult lühimad teed oma kodust teiste majade juurde.

Küsimus

Me ei tea, milline oleks küla kaart, kui sellele oleks märgitud kõik teerajad. Aga milline järgmistest see kindlasti olla ei saa?

[Raadionupud]

A. B. C. D.

Vastus

Õige vastus on: C.

8. Kauba mahalaadimine

Kaubarongi igas vagunis on üks kast. Kastide tõstmiseks on üks kraana, mis seisab oma kohal ja ei liigu. Kasti tõstmiseks peab see olema täpselt kraana all.

Kastid on nummerdatud ja nad on vaja maha tõsta numbrite järjekorras, alustades kastist number 1. Rong saab sõita ainult edasi. Aga ta on ringteel ja võib vajaduse korral kraana alt ära sõita ja ringiga tagasi tulla.

Ülalolevas näites tuleb kastid maha tõsta järjekorras 1, 2, 3, 4. Esimesel ringil peab kraana kasti 4 vahele jätma, saab kasti 1 maha tõsta, peab kasti 3 vahele jätma ja saab kasti 2 maha tõsta. Teisel ringil peab kraana kasti 4 vahele jätma ja saab kasti 3 maha tõsta. Kolmandal ringil saab lõpuks ka kasti 4 maha tõsta.

Küsimus

Mitu ringi on vaja, et allolevalt rongilt kõik kastid õiges järjekorras maha tõsta?

[Täisarv]

Vastus

Õige vastus on: 7 ringi.

9. Palkide paigutamine

Sawya saeb puutüvedest erineva pikkusega palke. Iga palgi saagimise järel paneb ta selle müügiks välja oma töökoja ette 18 meetri pikkuse tee äärde. Tee on kitsas ja sinna ei mahu kaht palki kõrvuti, sellepärast paneb Sawya palgid alati ühte ritta.

Kui Sawya saeb valmis uue palgi, paneb ta selle tee ääres kõige vasakpoolsemale kohale, kuhu see mahub. Kui ta mõne palgi maha müüb, viib ostja selle ära ilma teisi palke liigutamata.

Mõnede palkide saagimise ja müümise järel näeb tee äär välja selline:

Küsimus

Edasi tahab Sawya lõigata 1m, 2m, 3m ja 4m pikkused palgid. Millises järjekorras ta peaks need lõikama, et need õnnestuks sama süsteemi järgi tee äärde ära paigutada?

[Interaktiivne]

(Lohista palgid õigesse saagimise järjekorda.)

Vastus

Võimalikud õiged vastused: (4m, 3m, 2m, 1m), (3m, 4m, 2m, 1m), (3m, 2m, 4m, 1m).

10. Klotside jagamine

Ehituskonstruktori klotsidel on neli tunnust:

 1. laius (klots võib olla kitsas, keskmine või lai);

 2. kõrgus (klots võib olla madal, keskmine või kõrge);

 3. klotsi peal olevate punnide arv (klotsil võib olla null, üks või kaks punni);

 4. klotsi all olevate pesade arv (klotsil võib olla null, üks või kaks pesa).

Kobras tahab oma klotsid jagada kolmest klotsist koosnevatesse gruppidesse vastavalt järgmisele reeglile:

Igas grupis peab igaüks neist neljast tunnusest (iga tunnus eraldi vaadatuna) olema kas kõigil kolmel klotsil sama või kõigil kolmel klotsil erinev.

Näiteks eelnev kolmik on sobiv grupp, sest

 1. kõigi kolme klotsi laiused on samad;

 2. kõigi kolme klotsi kõrgused on erinevad;

 3. kõigi kolme klotsi punnide arvud on erinevad;

 4. kõigi kolme klotsi pesade arvud on erinevad.

Küsimus

Jaga järgmised klotsid reeglile vastavatesse gruppidesse.

[Interaktiivne]

(Lohista klotsid gruppidesse.)

Vastus

Õige vastus on:

(Loomulikult on õiged ka gruppide omavahelised ümberjärjestused ja klotside omavahelised ümberjärjestused gruppide sees.)

11. Jalgsimatk

Miale meeldib puhkuse ajal jalgsi matkata ja igal ööl erinevas kohas peatuda. Alloleval joonisel on kujutatud rada, mille ta tahab järgmise puhkuse ajal läbida. Ühe päevaga jõuab Mia läbida kas ühe või kaks joonisel punktiiridega eraldatud rajalõiku.

Joonis näitab plaanitud raja algust () ja lõppu () ning võimalikke ööbimiskohti ().

Joonisel on nooltega näidatud kaks võimalikku raja läbimise plaani. Plaani number 1 järgi läbiks Mia kogu raja kolme ööbimisega, plaani number 2 järgi aga nelja ööbimisega.

Küsimus

Mitu erinevat võimalikku plaani raja läbimiseks Mial kokku on (kaks juba näidatud plaani kaasa arvatud)?

[Täisarv]

Vastus

Õige vastus on: 6.

12. Ogami kiri

Ruairi ja Eabha õpivad tundma vanasti Iirimaal kasutatud ogami kirja. Selles kirjas esitatakse iga täht joonte grupina. Tähti märkivad grupid on üksteisest eraldatud natuke suuremate vahedega.

Eabha kirjutas nelja toiduaine ingliskeelsed nimed ogami kirjas.

Küsimus

Aita Ruairil leida vastavus ogami kirjas ja inglise tähestikus kirjutatud sõnade vahel.

[Interaktiivne]

(Lohista iga inglise tähestikus kirjutatud sõna vastava ogami kirjas sõna all olevasse kasti.)

Vastus

Õige vastus on:

13. Robotimäng

Robotimängu eesmärk on juhtida oma robot selle lähtekohast tärniga () märgitud ruutu ja ta seal seisma jätta.

Mängus on järgmised reeglid:

 1. Pruunid ruudud () on takistused, millest robot läbi minna ei saa.
 2. Teised robotid (, , , ) on ka takistused.
 3. Robotid saavad liikuda neljas suunas: üles (), alla (), paremale (), vasakule ().
 4. Kui robot hakkab mingis suunas liikuma, ei peatu ta enne, kui jõuab mõne takistuse või mängulaua servani.
 5. Kui üks robot liigub, seisavad teised seni paigal.

Alltoodud näites saab roboti tärniga ruudule kolme käiguga. Esiteks peab robotit liigutama paremale. See robot liigub kuni takistuseni ja jääb selle ees seisma. Teiseks peab robotit liigutama üles, kasutades selle peatamiseks takistusena robotit . Lõpuks peab robotit liigutama vasakule.

Küsimus

Juhi alloleval mängulaual robot tärniga ruudule vähima võimaliku käikude arvuga.

[Interaktiivne]

(Roboti valimiseks klõpsa sellel; siis klõpsa robotist selles suunas, kuhu tahad robotit liigutada.)

Vastus

Õige vastus on: (4 käiguga)

14. Mahlamüügiletid

Linnas on suvel väga palav ja linnapea otsustas paigutada mõnedele ristmikele mahlamüügiletid.

Linnapea nõuab, et ükskõik milliselt ristmikult linnas peab olema võimalik jõuda lähima mahlamüügiletini mitte rohkem kui kahe tänava läbimisega.

Linnaplaanil tähistavad punktid ristmikke ja jooned neid ühendavaid tänavaid. Ringid tähistavad ristmikke, kuhu on juba mahlamüügiletid paigutatud.

Küsimus

Leia ristmik, kuhu paigutada veel üks mahlamüügilett, et linnapea nõudmine oleks rahuldatud.

[Interaktiivne]

(Ristmiku valimiseks klõpsa sellel; valiku tühistamiseks klõpsa uuesti.)

Vastus

Õige vastus on:

15. Tööjaotus

Keeltekool plaanib suvel korraldada neli kursust. Allolev joonis näitab, milliseid keeli iga õpetaja õpetada oskab.

Igale kursusele tuleb määrata õpetaja ja igale õpetajale saab määrata ainult ühe kursuse. Õpetajad, kellele kursust ei määrata, saavad endale muu töö.

Küsimus

Milline järgmistest väidetest on kindlasti õige?

[Raadionupud]

A. Neli õpetajat jäävad kursuseta ja saavad muu töö.

B. Õpetaja D õpetab hispaania keele kursust .

C. Õpetaja E õpetab itaalia keele kursust .

D. Kui õpetajad B, F ja G pole saadaval, tuleb üks kursus ära jätta.

Vastus

Õige vastus on: D (kui õpetajad B, F ja G pole saadaval, tuleb üks kursus ära jätta).