1. Värvimine

Kui koprad valavad värvi labürindi põrandale, voolab see igal sekundil juba värvitud ruutude naaberruutudesse. Nagu näha alloleval joonisel, voolab värv ainult mööda põrandat, aga mitte läbi seinte.

Algus 1. sekund 2. sekund 3. sekund

Kui koprad valavad põrandale korraga mitut värvi, täidab iga ruudu see värv, mis jõuab sinna esimesena. Kui mõne ruudu juurde jõuavad mitu värvi korraga, täidab selle ruudu kõige tumedam värv.

Algus 1. sekund 2. sekund

Küsimus

Koprad valasid allpool näidatud labürindi põrandale kaht värvi.

Milline on tulemus?

[Raadionupud]

A. B. C. D.

2. Ruudud ja ringid

Klaaral on printer, mis trükib valgetele laualinadele ruutudest ja ringidest koosnevaid mustreid.

Klaara programmeeris printeri töötama järgmiste reeglite järgi:

Küsimus

Milline järgnevatest mustritest ei saa olla trükitud selle programmi järgi?

[Raadionupud]

A. B. C. D.

3. Vanad noodid

Jessica uurib vana muusikaraamatut. Selles on skeem, kus iga noodi juurest algavad nooled näitavad, millised teised noodid võivad meloodias sellele järgneda. Seejuures võib iga noot meloodias esineda ükskõik kui palju kordi.

Küsimus

Raamatus on ka järgneva meloodia noodid. Kahjuks on just selles lehes auk.

Millised noodid võisid augu kohas olla?

[Raadionupud]

A.

B.

C.

D.

4. Katkine kell

Digikell kasutab numbrite näitamiseks LED-indikaatoreid. Igal indikaatoril on seitse segmenti, mida saab lülitada sisse ja välja. Alloleval joonisel on näha, kuidas selliste indikaatoritega näidatakse numbreid 0 ja 2.

Kopra toa seinal oleval kellal on kõige parempoolsem indikaator natuke rikkis: selle seitsmest segmendist üks ei lülitu sisse.

Alloleval joonisel on selle kella näidud viimase kolme minuti jooksul.

Küsimus

Mida näitab kell järgmisel minutil?

[Raadionupud]

A. B. C. D.

5. Mänguasjatehas

Mänguasjatehases on kolm masinat. Iga masin teeb kindlat operatsiooni. Mänguasjad läbivad masinaid alati samas järjekorras.

Esimene masin valmistab mänguasju. Iga selle masina käsk koosneb ühest tähest ja ühest numbrist:

Täht = kuju Number = värv/muster
A = kobras 1 = sinised triibud
B = vedur 2 = punased täpid
C = jojo 3 = roheline

Näiteks käsu [A,2] peale valmistab masin punasetäpilise kopra:

Teine masin paneb mõned esimese masina valmistatud mänguasjad kõrvale, sest uuringud on näidanud, et need lastele ei meeldi. Kõrvale pannakse kolme liiki mänguasjad:

Kolmas masin pakib mänguasjad karpidesse. Iga karbi maht on 8 ühikut. Jojo võtab karbis ruumi 1 ühiku, vedur 2 ühikut ja kobras 3 ühikut.

Küsimus

Milline järgmistest käsujadadest annab tulemuseks ühe täpselt täis karbi?

(Mänguasjad peavad ühte karpi ära mahtuma ja karpi ei tohi jääda tühja ruumi.)

[Raadionupud]

A. [A,1], [A,2], [B,1], [A,3]

B. [A,3], [C,2], [A,1], [B,2]

C. [B,1], [A,2], [A,3], [C,1]

D. [B,3], [C,2], [B,2], [A,2]

6. Pakiautomaat

Kopraküla pakiautomaadis võtab robot pakke vastu ja paneb neid kappidesse.

Iga pakk on kas väike, keskmine või suur. Ka kappe on kolme suurust: 1, 2, 3. Väikesed pakid mahuvad kõigisse kappidesse. Keskmised pakid mahuvad kappidesse suurusega 2 või 3. Suured pakid mahuvad ainult kappidesse suurusega 3.

Uue paki saabudes tuvastab robot kaamera abil selle suuruse ja paneb selle kõige väiksema numbriga vabasse kappi, millesse see mahub.

Ühel hommikul on kappide seis selline, nagu näidatud alloleval joonisel. Ristid on peale tõmmatud neile kappidele, kus on juba pakid sees (ja kuhu seetõttu uusi pakke panna ei saa).

Päeva jooksul toimuvad järgmised kaheksa sündmust:

  1. Saabuvad kaks väikest pakki.
  2. Keegi tuleb ja võtab välja kapis 22 oleva paki.
  3. Saabub üks suur pakk.
  4. Saabuvad veel kolm väikest pakki.
  5. Keegi tuleb ja võtab välja kapis 15 oleva paki.
  6. Saabub üks keskmine pakk.
  7. Keegi tuleb ja võtab välja kapis 18 oleva paki.
  8. Saabub veel üks väike pakk.

Küsimus

Millise numbriga kappi pani robot viimasena saabunud paki?

[Täisarv]

7. Jõuluvana abilised

Sel aastal aitavad koprad jõuluvanal kinke valmistada. Nad kasutavad selleks spetsiaalset masinat. Korraga saab masinat kasutada ainult üks kobras, teised peavad ootama.

Kui kobras saabub kinki valmistama, jääb ta kõigepealt ootama. Kui masin vabaneb, läheb ootavate kobraste hulgast kinki valmistama see, kelle kingi valmistamine võtab kõige vähem aega.

Kui üks kobras on kingi valmistamist alustanud, viib ta selle alati lõpule ja alles siis saab järgmine kobras oma kinki valmistama hakata.

Iga kobras valmistab ühe kingi vastavalt järgmisele tabelile.

Kobras Kink Valmistamise aeg Kopra saabumise aeg
Andres Auto 5 minutit 8:00
Boris Karu 10 minutit 8:00
Chris Nukk 7 minutit 8:04
Diana Rong 12 minutit 8:10
Ene Klotsid 9 minutit 8:10

Küsimus

Millises järjekorras koprad oma kingid valmistavad?

[Raadionupud]

A. Andres, Boris, Chris, Diana, Ene

B. Andres, Boris, Chris, Ene, Diana

C. Andres, Chris, Boris, Ene, Diana

D. Andres, Chris, Ene, Boris, Diana

8. Sõnumid jõel

Ühe jõeäärse küla koprad saadavad naaberkülla sõnumeid nii, et kirjutavad puust ketastele igaühele ühe numbri (ühekohalise arvu) ja lasevad kettad allavoolu.

Kettad jõuavad järgmisse külla alati õiges järjekorras, aga vahel juhtub, et veevool keerab mõne ketta kummuli ja sellele kirjutatud numbrit ei ole enam näha.

Selle olukorra lahendamiseks lisavad koprad iga sõnumi lõppu veel ühe ketta ja kirjutavad sellele kontrollnumbri. Kontrollnumber arvutatakse nii, et sõnumis paaritute järjekorranumbriga ketastel olevad arvud korrutatakse kolmega ja paarisnumbritega ketastel olevad arvud ühega. Siis liidetakse korrutised kokku ja võetakse kontrollnumbriks saadud summa viimane number.

Allpool on näha ülaltoodud sõnumi kontrollnumbri arvutus. Ketastel olevad numbrid on paksus kirjas.

Ketas 1 Ketas 2 Ketas 3 Ketas 4 Summa
8×3 + 4×1 + 2×3 + 5×1 = 39

Küsimus

Alloleval joonisel näidatud sõnumis on kolmas ketas kummuli läinud.

Mis number sellel kettal oli?

[Täisarv]

9. Lampide lülitamine

Ro ja Jo leidsid garaažist kaks puldiga juhitavat laualampi. Kummalgi puldil on kaks nuppu, A ja B, mis töötavad vastavalt järgmisele tabelile.

Nupp A Nupp B Lamp
Väljas Väljas Sees
Sees Väljas Sees
Väljas Sees Sees
Sees Sees Väljas

Hiljem leidsid Ro ja Jo ka puldiga juhitava aialambi. Aialambi puldil on nuppude asemel antennid. Katsetades panid nad tähele, et

Küsimus

Kui Jo puldil on mõlemad nupud väljas, siis mida peab Ro oma puldil tegema, et aialamp sisse lülitada?

[Raadionupud]

A. Lülitama sisse ainult nupu A

B. Lülitama sisse ainult nupu B

C. Mõlemad nupud sisse lülitama

D. Mõlemad nupud välja lülitama

10. Juhtpaneelid

Jane on uus Nazca kosmosejaama elukeskkonna süsteemide operaator. Kosmosejaam koosneb kolmest alast, millel on kõigil ühesugused juhtpaneelid. Igal juhtpaneelil on neli hooba, millest üks lülitab sisse kütte, üks valguse, üks õhupuhastuse ja üks veepuhastuse. Kahjuks on kosmosejaam juba väga vana ja hoobade juures olevad kirjad on ära kulunud.

Allolev skeem näitab kosmosejaama kõigi kolme ala elukeskkonna süsteemide ja nende juhtpaneelide olekuid.

Ala A Ala B Ala C

Küsimus

Milline hoob juhib millist süsteemi?

[Raadionupud]

A.

B.

C.

D.

11. Joogiautomaat

Anu, Bob ja Carl ostavad sageli oma kooli ees olevast automaadist karastusjooke.

Automaat müüb üheksat liiki jooke ja kolmel sõbral on igaühel kolm kindlat lemmikut.
Keegi neist kolmest ei osta kunagi muid jooke kui ainult oma lemmikuid.

Esmaspäeval ostsid jooke ainult Anu ja Bob. Nad ostsid kahepeale joogid 1, 2, 3, 5, 8 ja 9.

Teisipäeval ostsid jooke ainult Bob ja Carl. Nemad ostsid kahepeale joogid 1, 4, 5, 6, 7 ja 9.

Küsimus

Millised on Anu lemmikjoogid?

[Raadionupud]

A. 1, 2 ja 3

B. 1, 2 ja 5

C. 2, 3 ja 8

D. 2, 3 ja 9

12. Kujundite leidmine

Angela ja Bianca on kohvikus ja nende laual on ilus muster:

Angela ütleb Biancale:

Vaata seda kujundit: .

Kui seda võib igasse asendisse pöörata, aga mitte peegeldada, siis esineb see kujund meie laua peal kaks korda:

Bianca vastab:

Jah, sul on õigus. Aga vaata nüüd seda suuremat lauda:

Mitu korda sa leiad siit kujundi ?

Küsimus

Milline on õige vastus Bianca küsimusele?

[Täisarv]