1. Värvimine

Kui koprad valavad värvi labürindi põrandale, voolab see igal sekundil juba värvitud ruutude naaberruutudesse. Nagu näha alloleval joonisel, voolab värv ainult mööda põrandat, aga mitte läbi seinte.

Algus 1. sekund 2. sekund 3. sekund

Kui koprad valavad põrandale korraga mitut värvi, täidab iga ruudu see värv, mis jõuab sinna esimesena. Kui mõne ruudu juurde jõuavad mitu värvi korraga, täidab selle ruudu kõige tumedam värv.

Algus 1. sekund 2. sekund

Küsimus

Koprad valasid allpool näidatud labürindi põrandale kaht värvi.

Milline on tulemus?

[Raadionupud]

A. B. C. D.

2. Kujundid

Peetril on paberile kujundite trükkimiseks neli masinat:

Peeter rakendab ühele valgele paberile mingis järjekorras kõiki nelja masinat, iga masinat ühe korra, ja saab alloleval joonisel näidatud tulemuse.

Küsimus

Milline masin trükkis paberile kolmnurga?

[Raadionupud]

A. Masin A

B. Masin B

C. Masin C

D. Masin D

3. Postiljon

Percy töötab postiljonina külas, kus elab viis kobrast. Kui mõni kobras tahab mõnele teisele koprale kirja saata, jätab ta selle oma postkasti.

Percy käib ühe postkasti juurest teise juurde ja teeb iga postkasti juures kaks tegevust:

 1. Kui postkastis on saatmiseks mõeldud kirju, võtab ta need välja ja paneb oma kotti.
 2. Kui tal on kotis selle postkasti omanikule mõeldud kirju, paneb ta need postkasti.

Percy alustab oma päeva tühja kotiga. Lisaks teab ta, et kobraste postkastide sisu on järgmine:

Percy tahab kõik kirjad kohale toimetada nii, et ta käib iga postkasti juures ainult ühe korra.

Küsimus

Millises järjekorras peaks Percy postkaste külastama?

[Raadionupud]

A. Gina → Cato → Leon → Sue → Theo

B. Gina → Sue → Cato → Theo → Leon

C. Gina → Cato → Sue → Leon → Theo

D. Cato → Gina → Sue → Leon → Theo

4. Parkimisload

Kopralinna transpordiamet annab igal aastal välja piiratud hulga tasuta parkimise lube. Igal loal on kood, mis peab vastama järgmistele reeglitele:

Koprad kasutavad tavalisi numbreid (0 kuni 9), aga rotokase tähestikku, milles on ainult 12 tähte:

Joonisel on täishäälikud rohelise värviga ja täpilisel taustal, kaashäälikud punase värviga ja triibulisel taustal.

Lubade koodides kasutatakse ainult suurtähti; üks täht võib loa koodis esineda ka mitu korda.

Küsimus

Mitu unikaalset (erinevate koodidega) parkimisluba transpordiamet välja anda saab?

[Täisarv]

5. Katkine kell

Digikell kasutab numbrite näitamiseks LED-indikaatoreid. Igal indikaatoril on seitse segmenti, mida saab lülitada sisse ja välja. Alloleval joonisel on näha, kuidas selliste indikaatoritega näidatakse numbreid 0 ja 2.

Kopra toa seinal oleval kellal on kõige parempoolsem indikaator natuke rikkis: selle seitsmest segmendist üks ei lülitu sisse.

Alloleval joonisel on selle kella näidud viimase kolme minuti jooksul.

Küsimus

Mida näitab kell järgmisel minutil?

[Raadionupud]

A. B. C. D.

6. Pakiautomaat

Kopraküla pakiautomaadis võtab robot pakke vastu ja paneb neid kappidesse.

Iga pakk on kas väike, keskmine või suur. Ka kappe on kolme suurust: 1, 2, 3. Väikesed pakid mahuvad kõigisse kappidesse. Keskmised pakid mahuvad kappidesse suurusega 2 või 3. Suured pakid mahuvad ainult kappidesse suurusega 3.

Uue paki saabudes tuvastab robot kaamera abil selle suuruse ja paneb selle kõige väiksema numbriga vabasse kappi, millesse see mahub.

Ühel hommikul on kappide seis selline, nagu näidatud alloleval joonisel. Ristid on peale tõmmatud neile kappidele, kus on juba pakid sees (ja kuhu seetõttu uusi pakke panna ei saa).

Päeva jooksul toimuvad järgmised kaheksa sündmust:

 1. Saabuvad kaks väikest pakki.
 2. Keegi tuleb ja võtab välja kapis 22 oleva paki.
 3. Saabub üks suur pakk.
 4. Saabuvad veel kolm väikest pakki.
 5. Keegi tuleb ja võtab välja kapis 15 oleva paki.
 6. Saabub üks keskmine pakk.
 7. Keegi tuleb ja võtab välja kapis 18 oleva paki.
 8. Saabub veel üks väike pakk.

Küsimus

Millise numbriga kappi pani robot viimasena saabunud paki?

[Täisarv]

7. Salajased dokumendid

Kastooria Vabariigi valitsus hoiab oma salajasi dokumente ümbrikutes spetsiaalses kapis. Ümbrikke on kokku 16 tükki ja need on nummerdatud 1 kuni 16. Valitsus on 10 ümbrikku avanud, aga 6 olid eile veel kinni.

Öösel aga hiilis valitsuse hoonesse spioon, kes avas lisaks veel ühe ümbriku, ja nüüd on kapis 11 avatud ümbrikku:

Dokumentide valvur ei mäleta täpselt, millised ümbrikud olid juba varem avatud, aga suudab meenutada, et

Küsimus

Millise ümbriku spioon avas?

[Raadionupud]

A. Ümbriku number 5

B. Ümbriku number 9

C. Ümbriku number 10

D. Ümbriku number 13

E. Olemasolevast infost ei piisa sellele küsimusele vastamiseks

8. Sõnumid jõel

Ühe jõeäärse küla koprad saadavad naaberkülla sõnumeid nii, et kirjutavad puust ketastele igaühele ühe numbri (ühekohalise arvu) ja lasevad kettad allavoolu.

Kettad jõuavad järgmisse külla alati õiges järjekorras, aga vahel juhtub, et veevool keerab mõne ketta kummuli ja sellele kirjutatud numbrit ei ole enam näha.

Selle olukorra lahendamiseks lisavad koprad iga sõnumi lõppu veel ühe ketta ja kirjutavad sellele kontrollnumbri. Kontrollnumber arvutatakse nii, et sõnumis paaritute järjekorranumbriga ketastel olevad arvud korrutatakse kolmega ja paarisnumbritega ketastel olevad arvud ühega. Siis liidetakse korrutised kokku ja võetakse kontrollnumbriks saadud summa viimane number.

Allpool on näha ülaltoodud sõnumi kontrollnumbri arvutus. Ketastel olevad numbrid on paksus kirjas.

Ketas 1 Ketas 2 Ketas 3 Ketas 4 Summa
8×3 + 4×1 + 2×3 + 5×1 = 39

Küsimus

Alloleval joonisel näidatud sõnumis on kolmas ketas kummuli läinud.

Mis number sellel kettal oli?

[Täisarv]

9. Lampide lülitamine

Ro ja Jo leidsid garaažist kaks puldiga juhitavat laualampi. Kummalgi puldil on kaks nuppu, A ja B, mis töötavad vastavalt järgmisele tabelile.

Nupp A Nupp B Lamp
Väljas Väljas Sees
Sees Väljas Sees
Väljas Sees Sees
Sees Sees Väljas

Hiljem leidsid Ro ja Jo ka puldiga juhitava aialambi. Aialambi puldil on nuppude asemel antennid. Katsetades panid nad tähele, et

Küsimus

Kui Jo puldil on mõlemad nupud väljas, siis mida peab Ro oma puldil tegema, et aialamp sisse lülitada?

[Raadionupud]

A. Lülitama sisse ainult nupu A

B. Lülitama sisse ainult nupu B

C. Mõlemad nupud sisse lülitama

D. Mõlemad nupud välja lülitama

10. Turniir

Täna peetakse iga-aastast kobraste turniiri. Turniiril osalevad 16 kobrast. Turniir koosneb neljast võistlusvoorust. Esimeses voorus võistlevad kõik 16 kobrast koos, aga edaspidi lähevad nende teed lahku. Iga vooru võitjad liiguvad järgmisse vooru (või oma kohale lõplikus pingereas) vasakpoolse noole suunas, kaotajad aga parempoolse noole suunas.

Näiteks kobras, kes võidab 1. ja 2. voorus, aga kaotab 3. ja 4. voorus, saavutab lõpuks 4. koha.

Küsimus

Noro on üks turniiril osalenutest. Millise koha ta võib saavutada, kui ta kaotab täpselt ühes voorus?

(Märgi kõik õiged vastused.)

[Märkeruudud 1..16]

11. Kujundite leidmine

Angela ja Bianca on kohvikus ja nende laual on ilus muster:

Angela ütleb Biancale:

Vaata seda kujundit: .

Kui seda võib igasse asendisse pöörata, aga mitte peegeldada, siis esineb see kujund meie laua peal kaks korda:

Bianca vastab:

Jah, sul on õigus. Aga vaata nüüd seda suuremat lauda:

Mitu korda sa leiad siit kujundi ?

Küsimus

Milline on õige vastus Bianca küsimusele?

[Täisarv]

12. Kadunud hinded

Õpilased kirjutasid kooliaasta jooksul esseed neljal teemal. Õpetaja hindas iga tööd 10-palli süsteemis ja pani hinded enne tööde õpilastele tagastamist endale tabelisse kirja.

Kooliaasta lõpus arvutas ta kokku iga õpilase hinnete summa ja iga teema eest saadud hinnete summa. Siis aga ajas ta oma teetassi tabeli peale ümber ja mõned hinded kustusid ära.

Küsimus

Milline oli Danylo hinnete summa?

[Täisarv]

13. Teksti parandamine

Lihtsas tekstitöötlusprogrammis lisab täheklahvi vajutamine vastava tähe kursorist vasakule ja lisaks on võimalik kasutada mõningaid eriklahve, nagu näidatud allpool.

Klahv "←" viib kursori ühe tähe võrra vasakule.
Klahv "→" viib kursori ühe tähe võrra paremale.
Klahv "bksp" kustutab kursorist vasakul oleva tähe.
Klahv "del" kustutab kursorist paremal oleva tähe.
Klahv "home" viib kursori rea algusse.
Klahv "end" viib kursori rea lõppu.

Küsimus

Sidevigade tõttu muutus teksti "abcdefghijklm" edastamisel üks täht tärniks "*".

Milline on vähim klahvivajutuste arv, millega saab esialgse teksti taastada?

[Raadionupud]

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

14. Pildi vähendamine

Koprad kasutavad piltide vähendamiseks järgmist meetodit:

Esiteks lõikavad nad pildi vertikaalselt kümneks võrdse laiusega ribaks. Seejärel kleebivad nad paaritute numbritega ribad kokku uueks pildiks.

Siis lõikavad nad uue pildi horisontaalselt kümneks võrdse laiusega ribaks. Seejärel kleebivad nad paaritute numbritega ribad kokku lõplikult pildiks.

Küsimus

Milline on tulemus, kui allolevat pilti selle meetodiga vähendada?

[Raadionupud]

A.

B.

C.

D.

15. Piltide jagamine

Sa tahad oma puhkusereisi pilte sõpradega jagada ja kaalud selleks erinevaid võimalusi ning nende mõju keskkonnale.

Üks viis keskkonnamõju mõõta on tekitatud CO2 koguse järgi:

 • ühe 3MB suuruse pildi oma seadmest pilve või pilvest oma seadmesse laadimine tekitab umbes 45g CO2;
 • ühe 3MB suuruse pildi pilves hoidmine tekitab umbes 60g CO2 aasta kohta;
 • ühe lühikese sõnumi saatmine tekitab umbes 1g CO2.

Sul on puhkuselt 10 pilti, igaüks umbes 3MB suurune, ja sa tahad neid jagada 5 sõbraga. Sul on selleks kolm võimalikku plaani:

Plaan 1: Saata pildid eraldi igale sõbrale SnapChati sõnumitena, mis ööpäeva pärast automaatselt ära kustuvad.

Plaan 2: Teha piltide jagamiseks nende 5 sõbraga SnapChati grupp ja jagada pilte grupisõnumitena, mis samuti ööpäeva pärast automaatselt ära kustuvad.

Plaan 3: Laadida pildid üles jagatud kettale pilves, saata kõigile sõpradele sõnumid jagatud ketta aadressiga ja aasta pärast kustutada pildid jagatud kettalt.

Küsimus

Milline allolevatest variantidest näitab õigesti eeltoodud plaanide CO2-heitmete hulkade suhteid?

[Raadionupud]

A. Plaan 1 < Plaan 3 < Plaan 2

B. Plaan 2 < Plaan 3 < Plaan 1

C. Plaan 2 < Plaan 1 < Plaan 3

D. Plaan 3 < Plaan 1 < Plaan 2