1. Šabloon

Joonisel näidatud viie auguga (A, B, C, X, Y) šablooni ja pliiatsit kasutatakse järgmiselt:

Näiteks ülaloleval joonisel kujutatud paberi töötlemise tulemus on selline:

Küsimus

Milline on tulemus, kui samamoodi töödeldakse allolevat paberit?

[Raadionupud]

A.

B.

C.

D.

2. Küberaed

Küberaias kasvavad lilled ruudukujulistes lahtrites.
Iga lahter võib olla kas valge (tühi) või värviline
(lilli täis).

Igal lahtril on 8 naabrit. Näiteks kõrvaloleval joonisel
on kõik 8 valget lahtrit keskmise värvilise lahtri naabrid.

Küberaed areneb järgmiste reeglite järgi:

 1. Kui värvilisel lahtril on vähem kui kaks värvilist naabrit, muutub see lahter järgmisel päeval valgeks.
 2. Kui värvilisel lahtril on kaks või kolm värvilist naabrit, jääb see lahter ka järgmisel päeval värviliseks.
 3. Kui värvilisel lahtril on rohkem kui kolm värvilist naabrit, muutub see lahter järgmisel päeval valgeks.
 4. Kui valgel lahtril on täpselt kolm värvilist naabrit, muutub see lahter järgmisel päeval värviliseks.

Vaatame näidet:

1. päev 2. päev

Küsimus

Kui palju värvilisi lahtreid on allolevas aias järgmisel päeval?

(Väljaspool aeda värvilisi lahtreid ei ole.)

[Täisarv]

3. Autonumbrid

Erinevates riikides on autonumbritel kasutusel erinevad tähtede ja numbrite mustrid. Üldiselt kasutatakse autonumbrites inglise tähestiku suurtähti (mida on 26) ja numbreid (mida on muidugi 10).

Küsimus

Millises alltoodud riikidest on võimalik välja anda kõige rohkem erinevaid autonumbreid?

Vastamisel eeldada, et kõik autonumbrid selles riigis on sama tähtede/numbrite mustriga kui vastusevariandis toodud näide. Täpsemalt, kui näites on mingis kohas täht, siis võib selle riigi autonumbrites selles kohas olla ükskõik milline täht (aga mitte number), ja samamoodi ka numbrite korral. Arvestada ainult valgel taustal olevaid suuri tähti ja numbreid, mitte riigikoodides või vappidel olevaid.

[Raadionupud]

A. (Soome)

B. (Slovakkia)

C. (Rumeenia)

D. (Šveits)

E. (Ukraina)

4. Teede kaardistamine

Digiatlaseid valmistav firma tahab koguda pilte kõigist
alloleval kaardil näidatud teedest.

Firma autol kulub iga tee pildistamiseks üks tund ja firma
tahab kõik seitse teed pildistada seitsme tunniga.

Küsimus

Mitu erinevat marsruuti on külast R alustaval autol valida, et töö seitsme tunniga tehtud saaks?

[Raadionupud]

A. 6

B. 8

C. 10

D. 12

5. Majade värvimine

Koprakülla ehitati üheksa uut maja. Külavanem otsustas, et uutest majadest kolm tuleb värvida kollaseks, kolm punaseks ja kolm siniseks. Veel otsustas ta, et mitte mingid kaks omavahel teelõiguga ühendatud maja ei tohi olla sama värvi.

Küsimus

Millised kaks maja värvitakse kindlasti sama värvi?

[Märkeruudud]

A. Maja number 1

B. Maja number 2

C. Maja number 3

D. Maja number 4

E. Maja number 5

F. Maja number 6

G. Maja number 7

H. Maja number 8

I. Maja number 9

6. Digikell

Digikell kasutab numbrite näitamiseks LED-indikaatoreid. Igal indikaatoril on seitse segmenti, mida saab lülitada sisse ja välja. Alloleval joonisel on näha, kuidas selliste indikaatoritega kujutatakse numbreid 0 kuni 9.

Indikaatorite segmendid kuluvad, kui nad põlevad. See segment, mis nädala jooksul kõige rohkem põleb, kulub kõige kiiremini, ja tuleb esimesena välja vahetada.

Küsimus

Milline 28-st segmendist tuleb esimesena välja vahetada?

(Kirjuta vastuseks üks number ja üks täht, nagu alloleval joonisel.)

[Tekstikast]

7. Õunakorv

Grupp inimesi püüab tagada, et korvis oleks täpselt 10 õuna.

Kui keegi neist vaatab korvi, toimib ta vastavalt sellele, mida ta korvis näeb:

Korvi sisu Tegevus
Vähem kui 10 õuna Lisab korvi ühe õuna
Rohkem kui 10 õuna Eemaldab korvist ühe õuna
Täpselt 10 õuna Ei tee midagi

Õunte loendamine toimub hetkeliselt, ilma aega kulutamata. Aga õuna korvi lisamine või selle sealt eemaldamine võtab 5 sekundit.

Inimesed üksteisega ei suhtle. Igaüks vaatab korvi ja teeb 5 sekundit hiljem vastava tegevuse teistest inimestest sõltumatult.

Alguses on korvis 9 õuna. Seejärel juhtuvad järgmised sündmused:

Aeg Sündmus
0 sekundit Alice vaatab korvi
4 sekundit Bob vaatab korvi
7 sekundit Carol vaatab korvi
8 sekundit Dan vaatab korvi
10 sekundit Erin vaatab korvi
11 sekundit Frank vaatab korvi

Küsimus

Kui palju õunu lõpuks korvis on?

[Raadionupud]

A. 8 õuna

B. 9 õuna

C. 10 õuna

D. 11 õuna

E. 12 õuna

8. Telefoninumber

Ühes riigis on kasutusel 11-kohalised telefoninumbrid. Kuna inimesed teevad telefoninumbrite kirjutamisel ja meeldejätmisel sageli vigu, on selle riigi telefoninumbrites kasutusel järgmine süsteem:

 1. number peab olema 7 esimese numbri (1. kuni 7.) summa viimane number.

 2. number peab olema 4 esimese numbri (1. kuni 4.) summa viimane number.

 3. number peab olema 1., 2., 5. ja 6. numbri summa viimane number.

 4. number peab olema 1., 3., 5. ja 7. numbri summa viimane number.

Küsimus

Üks inimene selles riigis kirjutas üles telefoninumbri 12312316710.

Milline on õige telefoninumber, kui on teada, et inimene tegi vea täpselt ühes numbris?

(Sisesta täpselt 11 numbrit ilma tühikute või muude märkideta.)

[Tekstikast]

9. Turniir

Täna peetakse iga-aastast kobraste turniiri. Turniiril osalevad 16 kobrast. Turniir koosneb neljast võistlusvoorust. Esimeses voorus võistlevad kõik 16 kobrast koos, aga edaspidi lähevad nende teed lahku. Iga vooru võitjad liiguvad järgmisse vooru (või oma kohale lõplikus pingereas) vasakpoolse noole suunas, kaotajad aga parempoolse noole suunas.

Näiteks kobras, kes võidab 1. ja 2. voorus, aga kaotab 3. ja 4. voorus, saavutab lõpuks 4. koha.

Küsimus

Noro on üks turniiril osalenutest. Millise koha ta võib saavutada, kui ta kaotab täpselt ühes voorus?

(Märgi kõik õiged vastused.)

[Märkeruudud 1..16]

10. Praam

Suurel praamil on autotekil kuus rada. Äärmistele radadele A ja F mahub kummalegi 14 autot. Keskmistele radadele B, C, D ja E mahub igaühele 18 autot.

Autod sõidavad praamile järjekorranumbrite alusel ja meeskond paigutab nad tekile järgmiselt:

Küsimus

Millistele radadele paigutatakse järgmised autod?

[Vastavus]

A. Auto number 23

B. Auto number 47

C. Auto number 58

D. Auto number 77

11. Vihmutid

Amanda plaanib osta oma põllu kastmiseks uued vihmutid. Põld koosneb ruudukujulistest lappidest, millel kasvavad erinevad viljad, nagu näidatud alloleval kaardil.

Aianduspoes müüakse vihmuteid 1×1, 2×2 ja 4×4 ruudu suuruste alade kastmiseks.

Kuna erinevaid vilju peab kastma erinevalt, ei tohi Amanda paigutada vihmuteid nii, et ühe vihmuti alla jääks mitut erinevat liiki viljadega ruute.

Samuti ei tohi ta vihmuteid paigutada nii, et mõnda ruutu kastaks mitu vihmutit või mõni vihmuti kastaks tema põllust väljapoole jäävat maad.

Küsimus

Milline on vähim arv vihmuteid, millega Amanda saab kogu oma põllu ära kasta?

[Raadionupud]

A. 19

B. 21

C. 23

D. 25

E. 27

12. Piletiautomaat

Lõbustuspargis tuleb "Ameerika mägedele" piletit ostes sisestada müügiautomaati ostja sünnikuupäev ja pikkus, sest sinna lubatakse sõitma ainult külalisi, kes on vähemalt 13 aastat vanad ja vähemalt 120 cm pikad.

Piletiautomaadi sees on valem, mis kontrollib ostja sisestatud andmete vastavust tingimustele. Näiteks 4. veebruaril 2024 peaks valem tegema järgmised otsused:

Valemis võivad lisaks matemaatilistele tehetele (+, -, *, /) ja võrdlustele (>, <, >=, <=) olla kasutusel järgmised funktsioonid:

Funktsioon Tähendus
IF(X; Y; Z) Väärtus Y, kui tingimus X kehtib; väärtus Z, kui tingimus X ei kehti
AND(X; Y) Tingimus, mis kehtib siis, kui kehtivad nii tingimus X kui ka tingimus Y
OR(X; Y) Tingimus, mis kehtib siis, kui kehtib kas tingimus X või tingimus Y või tingimused X ja Y mõlemad
NOW() Tänane kuupäev
EDATE(X; Y) Kuupäev, mis saadakse, kui kuupäevale X liita Y kuud (kuupäevast X tulevikus, kui Y on positiivne; minevikus, kui negatiivne)

Küsimus

Milline valem peaks olema tabeli lahtris D2, et lahtrites B2 ja C2 andmete muutmisel tehtaks alati õige otsus?

[Raadionupud]

A. =IF(AND(EDATE(NOW();-13*12)>=B2;C2>=120);"Müüa";"Mitte müüa")

B. =IF(OR(EDATE(NOW();-13*12)>=B2;C2>=120);"Müüa";"Mitte müüa")

C. =IF(AND(EDATE(NOW();-13*12)<B2;C2>=120);"Müüa";"Mitte müüa")

D. =IF(OR(EDATE(NOW();-13*12)>=B2;C2<120);"Mitte müüa";"Müüa")

13. Teksti parandamine

Lihtsas tekstitöötlusprogrammis lisab täheklahvi vajutamine vastava tähe kursorist vasakule ja lisaks on võimalik kasutada mõningaid eriklahve, nagu näidatud allpool.

Klahv "←" viib kursori ühe tähe võrra vasakule.
Klahv "→" viib kursori ühe tähe võrra paremale.
Klahv "bksp" kustutab kursorist vasakul oleva tähe.
Klahv "del" kustutab kursorist paremal oleva tähe.
Klahv "home" viib kursori rea algusse.
Klahv "end" viib kursori rea lõppu.

Küsimus

Sidevigade tõttu muutus teksti "abcdefghijklm" edastamisel üks täht tärniks "*".

Milline on vähim klahvivajutuste arv, millega saab esialgse teksti taastada?

[Täisarv]

14. Pildi vähendamine

Koprad kasutavad piltide vähendamiseks järgmist meetodit:

Esiteks lõikavad nad pildi vertikaalselt kümneks võrdse laiusega ribaks. Seejärel kleebivad nad paaritute numbritega ribad kokku uueks pildiks.

Siis lõikavad nad uue pildi horisontaalselt kümneks võrdse laiusega ribaks. Seejärel kleebivad nad paaritute numbritega ribad kokku lõplikult pildiks.

Küsimus

Milline on tulemus, kui allolevat pilti selle meetodiga vähendada?

[Raadionupud]

A.

B.

C.

D.

15. Piltide jagamine

Sa tahad oma puhkusereisi pilte sõpradega jagada ja kaalud selleks erinevaid võimalusi ning nende mõju keskkonnale.

Üks viis keskkonnamõju mõõta on tekitatud CO2 koguse järgi:

 • ühe 3MB suuruse pildi oma seadmest pilve või pilvest oma seadmesse laadimine tekitab umbes 45g CO2;
 • ühe 3MB suuruse pildi pilves hoidmine tekitab umbes 60g CO2 aasta kohta;
 • ühe lühikese sõnumi saatmine tekitab umbes 1g CO2.

Sul on puhkuselt 10 pilti, igaüks umbes 3MB suurune, ja sa tahad neid jagada 5 sõbraga. Sul on selleks kolm võimalikku plaani:

Plaan 1: Saata pildid eraldi igale sõbrale SnapChati sõnumitena, mis ööpäeva pärast automaatselt ära kustuvad.

Plaan 2: Teha piltide jagamiseks nende 5 sõbraga SnapChati grupp ja jagada pilte grupisõnumitena, mis samuti ööpäeva pärast automaatselt ära kustuvad.

Plaan 3: Laadida pildid üles jagatud kettale pilves, saata kõigile sõpradele sõnumid jagatud ketta aadressiga ja aasta pärast kustutada pildid jagatud kettalt.

Küsimus

Milline allolevatest variantidest näitab õigesti eeltoodud plaanide CO2-heitmete hulkade suhteid?

[Raadionupud]

A. Plaan 1 < Plaan 3 < Plaan 2

B. Plaan 2 < Plaan 3 < Plaan 1

C. Plaan 2 < Plaan 1 < Plaan 3

D. Plaan 3 < Plaan 1 < Plaan 2