1. Šabloon

Joonisel näidatud viie auguga (A, B, C, X, Y) šablooni ja pliiatsit kasutatakse järgmiselt:

Näiteks ülaloleval joonisel kujutatud paberi töötlemise tulemus on selline:

Küsimus

Milline on tulemus, kui samamoodi töödeldakse allolevat paberit?

[Raadionupud]

A.

B.

C.

D.

2. Jalutuskäik

Kobras Peeter armastab metsas jalutada. Ta alustab alati oma kodust, mis on kaardi vasakus alumises nurgas, ja lõpetab kaardi paremas ülemises nurgas, kus on ilus jõekäär.

Jalutades liigub ta alati kaardil paremale või üles ja väldib mesilasi .

Peeter armastab ka vaheldust ja ei taha jalutada kaks korda täpselt sama teed. Ta sai kiiresti aru, et alloleval joonisel näidatud metsas on tal kolm erinevat võimalikku teed läbi metsa:

Küsimus

Peeter käib sageli külas oma sõbral Jaanil, kes elab natuke suuremas metsas.

Mitu erinevat teed on Peetril jalutamiseks allolevas suuremas metsas, kui ta endiselt jalutab kaardi vasakust alumisest nurgas paremale ülemisse, liikudes ainult paremale või üles ja vältides mesilasi?

[Täisarv]

3. Autonumbrid

Erinevates riikides on autonumbritel kasutusel erinevad tähtede ja numbrite mustrid. Üldiselt kasutatakse autonumbrites inglise tähestiku suurtähti (mida on 26) ja numbreid (mida on muidugi 10).

Küsimus

Millises alltoodud riikidest on võimalik välja anda kõige rohkem erinevaid autonumbreid?

Vastamisel eeldada, et kõik autonumbrid selles riigis on sama tähtede/numbrite mustriga kui vastusevariandis toodud näide. Täpsemalt, kui näites on mingis kohas täht, siis võib selle riigi autonumbrites selles kohas olla ükskõik milline täht (aga mitte number), ja samamoodi ka numbrite korral. Arvestada ainult valgel taustal olevaid suuri tähti ja numbreid, mitte riigikoodides või vappidel olevaid.

[Raadionupud]

A. (Soome)

B. (Slovakkia)

C. (Rumeenia)

D. (Šveits)

E. (Ukraina)

4. Teisele saarele

Saarel A on 15 kobrast, teised saared on tühjad.

Koprad tahavad minna peole saarele B. Kuna neil on seljas pidulikud riided, ei taha nad märjaks saada ja liiguvad mööda palke.

Kobraste grupil kulub ühe palgi ületamiseks üks minut.

Igal palgil olev arv näitab, mitu kobrast võib korraga sellel palgil olla.

Igal saarel olev arv näitab, mitu kobrast sellele saarele mahub.

Nii näiteks võib esimese minutiga liikuda 4 kobrast saarelt A all vasakul olevale saarele, 1 kobras otse all olevale saarele ja 3 kobrast all paremal olevale saarele.

Küsimus

Kui palju kopraid võib maksimaalselt olla saarel B 5 minuti pärast?

[Raadionupud]

A. 11

B. 12

C. 13

D. 14

E. 15

5. Palkide tassimine

Alf ja Bob peavad mõned palgid jõe kaldalt lattu tassima. Et töö oleks lõbusam, otsustasid nad sellest teha mängu.

Nad leppisid kokku, et tassivad palke kordamööda. See, kelle kord parajasti on, valib ühe palgi ja tassib seda vasakule seni, kuni see jõuab kas lattu (joonisel vasakul) või mõne teise palgi juurde. Seal paneb ta palgi maha ja siis on teise mängija kord endale palk valida. Viimase palgi lattu tassija on kaotaja.

Me ütleme, et ühel mängijal on võitev strateegia, kui ta võib alati endale võidu kindlustada, sõltumata sellest, kui hästi või halvasti vastane mängib.

Ülalolevalt jooniselt on näha, et täna on jõe ääres neli palki. Lisaks leppsid leppisid koprad kokku, et täna alustab palkide tassimist Alf.

Kaks palki grupis A loetakse ühes kohas olevaks: kui ühte neist tassima hakata, tuleb see tassida lattu; ja kui palki B tassima hakata, siis tuleb see panna maha grupi A juures ja muutub osaks sellest grupist. Kui pärast palgi B gruppi A tassimist hakata tassima palki C, liitub ka see grupiga A.

Küsimus

Täpselt üks järgnevatest väidetest on tõene. Milline?

[Raadionupud]

A. Alfil on võitev strateegia ja võidu kindlustamiseks peaks ta esimesena tassima ühe palgi grupist A lattu.

B. Alfil on võitev strateegia ja võidu kindlustamiseks peaks ta esimesena tassima palgi B grupi A juurde.

C. Alfil on võitev strateegia ja võidu kindlustamiseks peaks ta esimesena tassima palgi C palgi B juurde.

D. Alfil ei ole võitvat strateegiat.

6. Digikell

Digikell kasutab numbrite näitamiseks LED-indikaatoreid. Igal indikaatoril on seitse segmenti, mida saab lülitada sisse ja välja. Alloleval joonisel on näha, kuidas selliste indikaatoritega kujutatakse numbreid 0 kuni 9.

Indikaatorite segmendid kuluvad, kui nad põlevad. See segment, mis nädala jooksul kõige rohkem põleb, kulub kõige kiiremini, ja tuleb esimesena välja vahetada.

Küsimus

Milline 28-st segmendist tuleb esimesena välja vahetada?

(Kirjuta vastuseks üks number ja üks täht, nagu alloleval joonisel.)

[Tekstikast]

7. Õunakorv

Grupp inimesi püüab tagada, et korvis oleks täpselt 10 õuna.

Kui keegi neist vaatab korvi, toimib ta vastavalt sellele, mida ta korvis näeb:

Korvi sisu Tegevus
Vähem kui 10 õuna Lisab korvi ühe õuna
Rohkem kui 10 õuna Eemaldab korvist ühe õuna
Täpselt 10 õuna Ei tee midagi

Õunte loendamine toimub hetkeliselt, ilma aega kulutamata. Aga õuna korvi lisamine või selle sealt eemaldamine võtab 5 sekundit.

Inimesed üksteisega ei suhtle. Igaüks vaatab korvi ja teeb 5 sekundit hiljem vastava tegevuse teistest inimestest sõltumatult.

Alguses on korvis 9 õuna. Seejärel juhtuvad järgmised sündmused:

Aeg Sündmus
0 sekundit Alice vaatab korvi
4 sekundit Bob vaatab korvi
7 sekundit Carol vaatab korvi
8 sekundit Dan vaatab korvi
10 sekundit Erin vaatab korvi
11 sekundit Frank vaatab korvi

Küsimus

Kui palju õunu lõpuks korvis on?

[Täisarv]

8. Telefoninumber

Ühes riigis on kasutusel 11-kohalised telefoninumbrid. Kuna inimesed teevad telefoninumbrite kirjutamisel ja meeldejätmisel sageli vigu, on selle riigi telefoninumbrites kasutusel järgmine süsteem:

  1. number peab olema 7 esimese numbri (1. kuni 7.) summa viimane number.

  2. number peab olema 4 esimese numbri (1. kuni 4.) summa viimane number.

  3. number peab olema 1., 2., 5. ja 6. numbri summa viimane number.

  4. number peab olema 1., 3., 5. ja 7. numbri summa viimane number.

Küsimus

Üks inimene selles riigis kirjutas üles telefoninumbri 12312316710.

Milline on õige telefoninumber, kui on teada, et inimene tegi vea täpselt ühes numbris?

(Sisesta täpselt 11 numbrit ilma tühikute või muude märkideta.)

[Tekstikast]

9. Turniir

Täna peetakse iga-aastast kobraste turniiri. Turniiril osalevad 16 kobrast. Turniir koosneb neljast võistlusvoorust. Esimeses voorus võistlevad kõik 16 kobrast koos, aga edaspidi lähevad nende teed lahku. Iga vooru võitjad liiguvad järgmisse vooru (või oma kohale lõplikus pingereas) vasakpoolse noole suunas, kaotajad aga parempoolse noole suunas.

Näiteks kobras, kes võidab 1. ja 2. voorus, aga kaotab 3. ja 4. voorus, saavutab lõpuks 4. koha.

Küsimus

Noro on üks turniiril osalenutest. Millise koha ta võib saavutada, kui ta kaotab täpselt ühes voorus?

(Märgi kõik õiged vastused.)

[Märkeruudud 1..16]

10. Praam

Suurel praamil on autotekil kuus rada. Äärmistele radadele A ja F mahub kummalegi 14 autot. Keskmistele radadele B, C, D ja E mahub igaühele 18 autot.

Autod sõidavad praamile järjekorranumbrite alusel ja meeskond paigutab nad tekile järgmiselt:

Küsimus

Millistele radadele paigutatakse järgmised autod?

[Vastavus]

A. Auto number 23

B. Auto number 47

C. Auto number 58

D. Auto number 77

11. Vihmutid

Amanda plaanib osta oma põllu kastmiseks uued vihmutid. Põld koosneb ruudukujulistest lappidest, millel kasvavad erinevad viljad, nagu näidatud alloleval kaardil.

Aianduspoes müüakse vihmuteid 1×1, 2×2 ja 4×4 ruudu suuruste alade kastmiseks.

Kuna erinevaid vilju peab kastma erinevalt, ei tohi Amanda paigutada vihmuteid nii, et ühe vihmuti alla jääks mitut erinevat liiki viljadega ruute.

Samuti ei tohi ta vihmuteid paigutada nii, et mõnda ruutu kastaks mitu vihmutit või mõni vihmuti kastaks tema põllust väljapoole jäävat maad.

Küsimus

Milline on vähim arv vihmuteid, millega Amanda saab kogu oma põllu ära kasta?

[Täisarv]

12. Piletiautomaat

Lõbustuspargis tuleb "Ameerika mägedele" piletit ostes sisestada müügiautomaati ostja sünnikuupäev ja pikkus, sest sinna lubatakse sõitma ainult külalisi, kes on vähemalt 13 aastat vanad ja vähemalt 120 cm pikad.

Piletiautomaadi sees on valem, mis kontrollib ostja sisestatud andmete vastavust tingimustele. Näiteks 4. veebruaril 2024 peaks valem tegema järgmised otsused:

Valemis võivad lisaks matemaatilistele tehetele (+, -, *, /) ja võrdlustele (>, <, >=, <=) olla kasutusel järgmised funktsioonid:

Funktsioon Tähendus
IF(X; Y; Z) Väärtus Y, kui tingimus X kehtib; väärtus Z, kui tingimus X ei kehti
AND(X; Y) Tingimus, mis kehtib siis, kui kehtivad nii tingimus X kui ka tingimus Y
OR(X; Y) Tingimus, mis kehtib siis, kui kehtib kas tingimus X või tingimus Y või tingimused X ja Y mõlemad
NOW() Tänane kuupäev
EDATE(X; Y) Kuupäev, mis saadakse, kui kuupäevale X liita Y kuud (kuupäevast X tulevikus, kui Y on positiivne; minevikus, kui negatiivne)

Küsimus

Millised järgmistest valemitest võiksid olla tabeli lahtris D2, et lahtrites B2 ja C2 andmete muutmisel tehtaks alati õige otsus?

(Märgi kõik õiged vastused.)

[Märkeruudud]

A. =IF(AND(EDATE(NOW();-13*12)>=B2;C2>=120);"Müüa";"Mitte müüa")

B. =IF(OR(EDATE(NOW();-13*12)>=B2;C2>=120);"Müüa";"Mitte müüa")

C. =IF(AND(EDATE(NOW();-13*12)<B2;C2>=120);"Müüa";"Mitte müüa")

D. =IF(OR(EDATE(NOW();-13*12)>=B2;C2<120);"Mitte müüa";"Müüa")

E. =IF(AND(EDATE(NOW();-13*12)<B2;C2<120);"Mitte müüa";"Müüa")

F. =IF(OR(EDATE(NOW();-13*12)<B2;C2<120);"Mitte müüa";"Müüa")

13. Teksti parandamine

Lihtsas tekstitöötlusprogrammis lisab täheklahvi vajutamine vastava tähe kursorist vasakule ja lisaks on võimalik kasutada mõningaid eriklahve, nagu näidatud allpool.

Klahv "←" viib kursori ühe tähe võrra vasakule.
Klahv "→" viib kursori ühe tähe võrra paremale.
Klahv "bksp" kustutab kursorist vasakul oleva tähe.
Klahv "del" kustutab kursorist paremal oleva tähe.
Klahv "home" viib kursori rea algusse.
Klahv "end" viib kursori rea lõppu.

Küsimus

Sidevigade tõttu muutusid teksti "abcdefghijklm" edastamisel mõned tähed tärnideks "*".

Milline on vähim klahvivajutuste arv, millega saab esialgse teksti taastada?

[Täisarv]

14. Pildi vähendamine

Koprad kasutavad piltide vähendamiseks järgmist meetodit:

Esiteks lõikavad nad pildi vertikaalselt kümneks võrdse laiusega ribaks. Seejärel kleebivad nad paaritute numbritega ribad kokku uueks pildiks.

Siis lõikavad nad uue pildi horisontaalselt kümneks võrdse laiusega ribaks. Seejärel kleebivad nad paaritute numbritega ribad kokku lõplikult pildiks.

Küsimus

Milline on tulemus, kui allolevat pilti selle meetodiga vähendada?

[Raadionupud]

A.

B.

C.

D.

15. KopraGPT

KopraGPT on lihtne keelemudel kolmesõnaliste lausete genereerimiseks. Lause genereerimisel valitakse iga järgmine sõna juhuslikult, kusjuures erinevate valikute tõenäosused sõltuvad eelnevalt valitud sõnadest. Allolevad tabelid näitavad tõenäosusi mõnede võimalike lausealguste jaoks.

Teise sõna valimine vastavalt esimesele:

Algus "armastavad" "vihkavad"
"Kassid" 0,7 0,3
"Koprad" 0,6 0,4

Kolmanda sõna valimine vastavalt kahele esimesele:

Algus "ujumist" "jooksmist"
"Kassid armastavad" 0,2 0,8
"Kassid vihkavad" 0,9 0,1
"Koprad armastavad" 0,7 0,3
"Koprad vihkavad" 0,1 0,9

Näiteks, kui anda esimeseks sõnaks "Kassid", siis on lause "Kassid armastavad jooksmist" saamise tõenäosus 0,56, sest

Küsimus

Milline KopraGPT väljund on kõige tõenäolisem, kui esimeseks sõnaks anda "Koprad"?

[Raadionupud]

A. "Koprad vihkavad ujumist"

B. "Koprad vihkavad jooksmist"

C. "Koprad armastavad ujumist"

D. "Koprad armastavad jooksmist"